• Novinky

     • Vyhodnotenie súťaže Čitateľský maratón NETRADIČNE
      • Vyhodnotenie súťaže Čitateľský maratón NETRADIČNE

       1. miesto: Tereza Zelinová 4.B
       2. miesto: Margaréta Bičanová 4.A
       3. miesto: Romana Vráblová 3.A

       Práce žiakov boli ocenené knižnými poukážkami a poslané do celoštátnej súťaže Správa z izolácie, ktorú organizuje Denník N. Vybrané súťažné texty sú uverejnené v školskom časopise na stránke školy.  Pripájame ukážku víťaznej práce.

       Víťazom blahoželáme, ostatným ďakujeme za príspevky.

       SPRÁVA Z IZOLÁCIE

       Utorok 14.11.2020

       10:00

       Dnes je tretí deň karantény. Našťastie sme si ešte nezačali liezť na nervy.  Mirka sa momentálne snaží spraviť rybaciu nátierku na raňajky a Danko išiel nasekať drevo, aby sme si mohli zakúriť v krbe. Bez ohňa by sme tu asi zamrzli, keďže už teraz máme všetci plné nosy a boľavé hrdlá z noci, kedy pre istotu nekúrime, aby sme sa v malej chatke nezadusili. Danko začal stresovať, že už máme koronu, ale ja s Mirkou ho ubezpečujeme, že je to len z prechladnutia.

       „Otvor tie okná už konečne, veď sa tu všetci zadusíme!“ skríkla som práve na Danka, lebo je všade kopec dymu.

        Mirka stihla dorobiť nátierku a Ideme sa najesť, aby sme sa mohli premiestniť dole do dediny, aby sme zachytili nejaký signál a mali aspoň trocha pojem o tom, čo sa deje v škole.

       15:00

       Obed. Ach, zase obed. Nič nové, už tretí deň máme na obed kačku s červenou kapustou, ktorú nám nabalila babka v deň, keď sme sa dozvedeli, že sme boli s pozitívnym a musíme ísť rýchlo do karantény. Prisahám, že po konci tejto izolácie sa už kačky viac nedotknem!

       „Čo ideme robiť?“ pýta sa Mirka, aj keď nám je všetkým jasné, že je čas na UJA. V skutočnosti to má iný názov, ale nechcem znieť vulgárne. Je to kartová hra, ktorú sme naučili Mirku hrať. Princíp je v tom, že ten, kto prehrá, sa musí postaviť na stôl a verejne prehlásiť, že je UJO. Samozrejme, že nás tá hra už postupne prestáva baviť, a tak sme si začali dávať menšie stávky.

       „Ten, kto bude trikrát za sebou UJO, bude musieť 24 hodín robiť všetko, čo mu ostatní povedia,“ navrhol Danko a my sme s radosťou prijali stávku. Súboj bol veľmi napínavý, ale nakoniec Danko prehral. Nuž, smola.

        20:00

       Po tom, čo sme ho poslali zavrieť bránu, umyť riad, nasekať drevo a zatvoriť okno, ktoré bolo od nás asi 10cm, si myslím, že už začína aj ľutovať, že vymyslel takúto stávku.

       23:00

       Ucítili sme dym.

       „Niečo horí!“ povedala som na ostatným po tom, čo sa začala chatka plniť dymom. Vyvetrali sme všetko, prezreli chatu, no dym sa držal stále vo vnútri. Danko prišiel na teóriu, že nás niekto podpálil. Ale bolo to vonku. Dom o niekoľko metrov nižšie dymil. Uchvátene sme pozerali,  čo sa bude diať, až kým neprišli hasiči. Po chvíli sme sa zobrali naspäť dovnútra a rozhodli sa ísť spať. Konečne adrenalín!

       Tereza Zelinová IV.B 

     • Deň učiteľov 2021
      • Deň učiteľov 2021

      • online príhovor riaditeľa školy k príležitosti Dňa učiteľov

       „V živote niet nič dôležitejšieho než čas, kto utráca čas, utráca život.“

       Milé kolegyne, milí kolegovia, učiteľky, učitelia,

       dnes si opäť pripomíname narodenie učiteľa národov a zakladateľa modernej pedagogiky Jána Amosa Komenského. I keď od jeho narodenia uplynuli už vyše štyri storočia, jeho posolstvá majú čo povedať i dnes.

       Už niečo vyše roka naša spoločnosť prežíva najväčšiu krízu posledného storočia. Bojujeme s časom, bojujeme s pandémiou. Nielen zdravotníctvo, ale aj školstvo dostáva zabrať. Online vyučovanie, práca po večeroch, vyvolávanie duchov, či nemožné na počkanie a zázraky do troch dní. I toto sú výzvy, ktorým čelíme.

       Milé kolegyne, milí kolegovia,

       prosím, venujme si čas. Čas na život, čas na rodinu, čas na seba, čas pre iných i čas na prácu. Čas, z ktorého každú prežitú minútu nebudeme ľutovať.

       Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať sa všetkým zamestnancom školy, bez ktorých by to sotva fungovalo. Každý jeden z nás je dôležitý a zaslúži si naše uznanie za svoju prácu a aj preto vyslovujem slová vďaky všetkým zamestnancom či už pedagogickým alebo nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a fungovaní školy.

       V týchto komplikovaných časoch Vám želám hlavne zdravie, pokoj a čas na všetko, po čom túžite.

       Verím, že Vám malá pozornosť v podobe vitamínového balíčka spraví aspoň trošku radosť a prispeje tak Vášmu zdraviu alebo zdraviu Vašich blízkych.

       Ešte raz Vám ďakujem a prajem pokojný Deň učiteľov.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY
      • SVETOVÝ DEŇ VODY

      • Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca.

       Po prvýkrát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN v brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou.

       Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších spôsobov, ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu.

       Žiaci III. A a B. triedy  prispeli svojimi prácami k oslave tohto dňa.

     • Čitateľský maratón NETRADIČNE
      • Čitateľský maratón NETRADIČNE

      • Knihy sa vydávajú.

       Knihy sa čítajú.

       Knihy sa píšu.

       Knihy sa kupujú.

       Knihy sa zbierajú.

       Knihy zavádzajú.

       Knihy sa vyhadzujú.

       Knihy sa vydávajú.

       Atď.

       Spisovateľom sa stane človek ľahko. Niečo napíše. Dokonca ani nemusí napísať: stačí, keď niečo vymyslí.

       Teraz TI poviem: Aj Ty môžeš napísať knihu.

       Z toho vyplýva, že:

       Aj ty môžeš byť spisovateľ.

       Zapojte sa do súťaže, vytvorte krátku báseň, text piesne, poviedku, rozprávku ..... akýkoľvek text na tému: Správa z izolácie.  Text pošlite do 31.3.2021 na Edupage v správe pre:  Mgr. Gabriela Pažická.

       Najlepšie práce budú ocenené finančnou odmenou: 1. miesto – 30€, 2.miesto – 20€, 3. miesto -10€ a uverejnené v školskom časopise.

      • Exit Tour 2021online

      • 12.2.2021 sme už druhýkrát privítali prevenčný program Exit Tour 2021. Zatiaľ čo minulý rok sme boli spolu prezenčne v škole a mohli sme spolu kooperovať  reálne, tento rok sme sa museli uchýliť do online priestoru. Boli sme rozdelení do skupín a jednotlivé interaktívne prednášky sme absolvovali  v dvoch blokoch. Prednášky 1. Zdravé vzťahy a komunikácia, 2. Starostlivosť o duševné zdravie, 3. Ako prekonať prekážky a strach, 4. Zdravá rodina, 5. Sociálne siete, 6. Ako sa v živote nevzdať  boli smerované a cielené na rôzne ročníky našej školy. Myslím si, že sa tvorcom podarilo prekonať obmedzujúce online prostredie, i keď dĺžka workroomov mohla byť časovo  rozsiahlejšia.  Bolo super a tešíme sa nabudúce.

      • Valentín 2021 online

      • 12.2.2021 Ako tradične oslavujeme Valentína. O tom, ako je v tejto dobe veľmi potrebná láska a priateľstvo, vie asi každý, a preto aj ŽŠR sa rozhodla online spôsobom pripomenúť tento pekný sviatok.  Tak všetkým pripomenúť, ako si navzájom chýbame,  a zároveň ako sa aj na diaľku vieme mať radi. Nech sú naše dni plné lásky a porozumenia, lebo s láskou ide všetko ľahšie.

     • Oznam
      • Oznam

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,

       z technicko-organizačných dôvodov spojených so zabezpečením testovania a blížiacich sa jarných prázdnin po predchádzajúcom rokovaní so zriaďovateľom Vám týmto oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces v týždni od 8. februára 2021 pokračuje naďalej dištančnou formou. O ďalších krokoch vo veci obnovenia prezenčného vyučovania Vás budem informovať.

       Ďakujem za porozumenie

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Voľby zástupcov rodičov a žiakov do rady školy
      • Voľby zástupcov rodičov a žiakov do rady školy

      • pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina

       Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 18.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina.

       Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina sa vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnia elektronicky dňa 18.1.2021 v čase od 6,00 do 12,00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, do ktorej má každý rodič prístup. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná (resp. ak sa tajného hlasovania zúčastní) nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, tzn. 18.1.2021 v čase od 12,00 do 18,00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

       Na základe prejaveného súhlasu s volením za člena rady školy bude zostavený hlasovací lístok.

       Voľby jedného zástupcu žiakov sa uskutočnia v termíne do 18.1.2021 na základe tajného hlasovania členov žiackej školskej rady, ktorí spomedzi seba zvolia jedného zástupcu do rady školy.

       Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

     • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021
      • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol nasledovne:

       Znenie rozhodnutia v prílohe.

      • Červené stužky 2020 kategória Stredné školy

      • Timea a Dominika

       1.12.2020 boli zverejnené výsledky literárnej súťaže pre stredné a základné školy, ktorú organizujú Červené stužky na Slovensku. Na 1. mieste v kategórii Stredné školy  sa umiestnila naša žiačka Timea Uhlíková z III.B triedy. Následne v spolupráci so svojou spolužiačkou  Dominikou Hujovou uverenili video s víťaznou prácou. Gratulujeme! 

      • ŽŠR - Terror in WIEN (Teror vo Viedni)

      • Durch die Schwäche werde stark Wien

       Včera sa udiala hrozná udalosť vo Viedni. V mene školskej rady chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a priateľom pozostalých. Nepodporujeme žiadne takéto činy a sme z toho smutní. Všetky naše modlitby putujú do Viedne.

       Niekoľko odkazov našich žiakov:

       Ich bete für Wien und glaube, dass die Menschen diese schwierige Situation gemeinsam bewältigen werden. (Natalia)

        

       viel Kraft für Wien (Lívia)

       für Wien kämpfen (Terézia)

       Wir sind bei dir Wien (Michaela)

       Ich bete für Wien. (Adela, Marek)

       Wir denken in unseren Herzen an alle in Wien und wir glauben,dass alles gut sein wird. Wir sind Gedanken mit euch. (Daniela)

        

       Lass sich das Bőse verschwinden und gut,Liebe,Frieden soll alle besuchen. (Alex)

       Lassen Sie sich nicht einschüchtern . Wir sind bei Ihnen. (Dominik)

       Wir halten Wien für Sie (Vratko)

       Es ist sehr traurig, was passiert ist und ich hoffe, dass wir gemeinsam einen weiteren ähnlichen Angriff verhindern können. (Filip M.)

        

       Die Welt war schockiert über das, was über Nacht in Wien schrecklich passiert war.

       (Samuel)

        

       Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Angriff von heute Abend. (Filip. K.)

        

       Die ganze Welt betet für die Opfer des Terroranschlags in Wien.(Jakub)

        

       Es tut mir leid Opfer ermordet in Wien. Der Terrorismus durft nicht

       bestehenbleiben. Herzliches Beileid alles hintergebleiben. (Bohuslav)

        

       Es ist sehr beängstigend, wie islamistische Fanatiker - in ihrem Glauben – greifen auf   unschuldige Menschen an, sie verursachen Angst und schmerzen die Menschen für den Verlust ihrer Lieben.  (Alžbeta)

        

       sei stark Wien. Sie müssen stark sein. (Branislav)

        

       Aufrichtiges Beileid an alle Familien der Opfer des Attentats. Ich wünsche den Überlebenden eine baldige Genesung.(Rebeka)

        

       Ich bin Slowake und es tut mir leid, was nachts in Wien passiert ist. Und ich wünsche ihnen aufrichtiges Beileid (Nina)

        

       Ich habe Angst vor dieser Tragödie, aber ich glaube, dass sich unsere starken Nachbarn davon erholen. (Maxim)

        

       Ich denke, wir haben jetzt genug vom Corona-Virus, weshalb ich denke, dass es eine ziemlich schlechte Situation ist, Terroranschläge zu verüben.(Lucia)

        

       Bleib bei Wien, du kannst damit umgehen, aufrichtiges Beileid an alle Überlebenden, und ich hoffe, dass es allen Verwundeten gut gehen wird. (Dominika)

        

       Wien, warte, du kannst es schaffen (Martin)

       Ich bin ein Wiener Wladimir und ich möchte sagen, dass wir es gemeinsam schaffen können.(Vladimír)

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Z aktuálnych epidemiologických a prevádzkových dôvodov oznamujeme nájomcom, že všetky športoviská školy sú do odvolania zatvorené.

       Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme

     • Program dištančného vzdelávania
      • Program dištančného vzdelávania

      • AKTUALIZÁCIA k 17.09.2021

       Úprava organizácie a formy vzdelávania v čase prerušenia prezenčného vzdelávania jednotlivých žiakov, jednotlivých tried, respektíve celej školy z dôvodu preventívnych epidemiologických opatrení.

       Dokument upravuje všeobecné pokyny pre žiakov a rodičov v rámci dištančného vzdelávania. Program môže byť priebežne aktualizovaný, aby tak reflektoval na aktuálne potreby takejto formy vzdelávania.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania
      • Prerušenie prezenčného vyučovania

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa od 12.10.2020 (pondelok) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prerušuje prezenčná forma vzdelávania v stredných školách do odvolania.

       Vzhľadom k uvedenému oznamujeme žiakom školy, že v priebehu pondelka 12.10.2020 budú kontaktovaní jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom EduPage, resp. MS teams za účelom sprostredkovania základných organizačných pokynov k dištančnému vzdelávaniu, ktoré bude realizované podľa platného rozvrhu od utorka 13.10.2020 v súlade s aktuálnym Programom dištančného vzdelávania.

       Do priestorov budovy školy je možné vstúpiť len po predchádzajúcej dohode s konkrétnym triednym učiteľom a súhlase riaditeľa školy za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení.

       Prevádzka školy sa týmto neprerušuje. Zamestnanci naďalej vykonávajú pracovné činnosti na pracovisku.

       Prevádzka školskej jedálne sa obmedzuje na prípravu a výdaj obedov pre zamestnancov.

       Prevádzka školského internátu sa prerušuje.

       Prevádzka športovej haly sa rovnako prerušuje.

       Bližiše informácie budú poskytované priebežne, prostredníctvom vedúcich zamestnancov.

        

       Za porozumenie ďakujeme a ostávame s pozdravom

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii
      • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii

      • Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia!

       Život nám prináša každým dňom nové výzvy, na ktoré dokážeme len sotvakedy promptne a vhodne zareagovať. Aktuálna situácia, žiaľ, nie je výnimkou. Boríme sa s problémami, ktoré sme si prednedávnom vedeli predstaviť iba v katastrofických či sci-fi filmoch, no teraz sú však smutnou realitou. Niektorých z nás premáha strach o vlastné zdravie, iných zlosť či pochybnosti o skutočnej existencii nejakého globálneho problému. Nech sú však naše názory akokoľvek rozdielne, prosím, zachovajme chladnú hlavu a zdravý rozum a skúsme na tento fakt pozerať aj očami iných, pre ktorých aktuálna situácia môže byť ohrozením ich života a zdravia.

       Žiadne dobré ani zlé správy nie je možné dlho udržať pod rúškom tajomstva a v aktuálnej situácii by to nebolo ani fér a správne. Aj preto si Vás touto cestou dovoľujem informovať, že dnešným dňom som na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pristúpil k prerušeniu prezenčnej formy vyučovania v jednej triede našej školy z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 u jedného zo žiakov tejto triedy. Nakoľko nie som lekár ani hygienik, dávam na odporúčania MŠVVaŠ SR dúfajúc, že aspoň malým dielom prispejem k zníženiu rizika šírenia tohto ochorenia medzi žiakmi našej školy. I napriek tomu, že sú to mladí a zdraví športovci a športovkyne, ktorých imunitný systém by túto infekciu pravdepodobne hravo prekonal.

       Každopádne ide o preventívne opatrenie, ktoré nemá za cieľ označiť všetkých žiakov danej triedy za reálne infikovaných či šíriteľov nákazy medzi spolužiakmi a zamestnancami školy. O tom musia rozhodnúť lekári a hygienici, ktorých je nevyhnutné kontaktovať v prípade, že sa u niekoho objavia príznaky respiračného ochorenia, resp. strata čuchu či chuti. V prípade, ak sa u žiaka neprejavujú takéto príznaky, je potrebné, aby sledoval svoj zdravotný a zdržal sa takého konania, ktorým by mohol nevedomky rozšíriť nákazu hlavne medzi rizikové skupiny obyvateľstva.

       Žiaci, ktorým je takto prerušené prezenčné vyučovanie sú povinní vzdelávať sa dištančne podľa platného rozvrhu a pokynov jednotlivých vyučujúcich. Prípadné problémy s dištančným vzdelávaním (hlavne technické) je potrebné bezodkladne riešiť s triednym učiteľom.

       Žiaci ostatných tried sa riadne zúčastňujú prezenčného vyučovania za dodržania vydaných usmernení a opatrení hlavného hygienika SR.

       Týmto vyhlásením nechcem vzbudiť diskusiu o problémoch, ktoré nás všetkých trápia, ale skôr poukázať na to, že spoločnými silami a vzájomným porozumením dokážeme prekonať akékoľvek prekážky.

        

       PaedDr. Peter Hruška

       riaditeľ školy

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie