• Novinky

      • Autogénny tréning už aj na našej škole

      • Žiaci 3.D a 4.D absolvovali 15.12.2022 pod vedením školskej psychologičky Mgr. Eriky Kobyliakovej relaxačné cvičenie a autogénny tréning, ktoré trvali jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci počas relaxácie ležali na podložkách, počúvali relaxačnú hudbu, hovorené slovo a atmosféru dopĺňala vôňa difuzéra s esenciálnymi olejmi. Po tréningu sa žiaci cítili oddýchnutí, zrelaxovaní a vyslovili požiadavku na pravidelnú realizáciu podobných tréningov.

      • Zaujímavá exkurzia

      • Na exkurzii v čistiarni odpadových vôd firmy SEVAK a.s. sme sa oboznámili s technológiou čistenia odpadových vôd. Zaujímavý výklad nám spravil smenový majster. Prešli sme všetky technologické uzly a vo velíne nám ukázali systém monitorovania a kontroly.  Čistiareň spracováva odpadové vody zo Žiliny a priľahlého okolia. Spracuje 500 l odpadových vôd za sekundu. Výstupom sú „zdrapky“, piesok, lisované kaly, bioplyn a samozrejme vyčistená voda. Napriek chladnejšiemu počasiu nás sprevádzala dobrá nálada a mali sme možnosť spoznať niečo z praxe.

      • Florbalistky napodobnili chlapcov a vyhrali

      • V novembri sa v priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste po chlapčenskom turnaji uskutočnil aj okresný stredoškolský postupový turnaj dievčat vo florbale. S pomedzi viacerých silných tímov z celého okresu najlepší výkon predviedli naše dievčatá, ktoré napodobnili chlapcov a celý turnaj vyhrali. Dievčatám k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Spomínali sme nielen na 17. novembra 1989

      • Deň študentstva ako i Deň boja za slobodu a demokraciu sa na našej škole niesol v duchu viacerých spomienkových aktivít na kľúčové okamihy boja za slobodu a demokraciu v našich dejinách. Celý deň sme sa mohli započúvať do známych revolučných piesní pripomínajúcich odkaz 17 novembra nielen tým skôr narodeným. V rámci pripomenutia dôležitosti dejinných udalostí i kľúčových hodnôt týchto dvoch významných sviatkov mali naši žiaci možnosť podieľať sa na tvorbe i vypočuť si rozhlasové pásmo, zapojiť sa do celoškolského kvízu ale aj vypočuť si osobnú spomienku pamätníkov oných pohnutých a pre našu slobodu a demokraciu tak dôležitých dní. Všetkým, ktorí svojou usilovnosťou a zápalom prispeli k tejto dôležitej pripomienke  skutočnosti, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a preto je potrebné sa o ich ochranu a rozvoj usilovať každodenným životom a participáciou na veciach verejných patrí úprimná vďaka.

      • Volejbalisti takmer vyhrali.

      • 1. 12. 2022 sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnili Okresné majstrovstvá vo volejbale stredoškolských zmiešaných družstiev. Náš tím sa v silnej konkurencii družstiev z celého okresu nestratil a vďaka pozornej a obetavej hre obsadil celkové druhé miesto. Okrem športovcov si veľkú pochvalu zaslúžia i fanúšikovia, ktorí tomuto vydarenému športovému podujatiu vytvorili búrlivú  a prajnú kulisu. Naším úspešným volejbalistkám a volejbalistom srdečne blahoželáme.  

      • Advent je príležitosť nazrieť do vlastného vnútra

      • Pre našich predkov bolo slávenie sviatkov významnou súčasťou každodenného života. Príprava na Vianoce sa začínala už na Martina a vrcholila Štedrým dňom, keď sa ľudia po mesiaci príprav, ticha a pokoja mohli zísť za jedným stolom a začať sláviť. Tento rok sa vzhľadom na termín konania odbornej športovej praxe rozhodli žiaci 3.E vyzdobiť triedu presne mesiac pred Štedrým dňom. Výsledok ich kreativity a vnútornej inšpirácie je  vidieť v galérii.

      • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBOBOR 2022

      • Dňa 8. a 10.11.2022 sa konala medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Za našu školu súťažili žiaci 1A, 1.B, 1D, 1E, 2.E. a 3.E v kategóriách Juniori a Seniori. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a v rámci školy sa v kategóriách na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci.

       1. Martin Kucharík, I.A, počet bodov: 45,33 (kat. Junior)
       2. Pavol Macek, I.D, počet bodov: 43 (kat. Junior)
       3. Martina Šinálová, I.A, počet bodov: 41,33 (kat. Junior)

       Žiakom gratulujeme za pekný výsledok a reprezentovanie školy.

      • Stratení v informáciách?

      • Stratení v informáciách?

       Určite nie, aj keď sa takto nazýva vzdelávacia aktivita, ktorú ponúka Krajská knižnica v Žiline.

       Žiaci prvého ročníka  aj v  priebehu septembra a októbra navštívili knižnicu a zoznámili sa s jej fungovaním, s možnosťami, ktoré ponúka všetkým čitateľom. Interaktívnou formou boli vtiahnutí priamo do diania, naučili sa pracovať s katalógmi a využitím informácií pre štúdium i bežný život. Mali možnosť zadarmo získať čitateľský preukaz na 1 rok.

      • Vyhrali sme!

      • Dňa 7.11.2022 sa v priestoroch športovej haly uskutočnil postupový turnaj chlapcov vo florbale. S pomedzi desiatich zúčastnených družstiev najlepší výkon predviedli žiaci našej školy, ktorí jednoznačne dominovali. Vďaka atraktívnej i efektívnej hre náš tím celý turnaj vyhral a postúpil tak na krajské kolo školského postupového turnaja, ktoré sa bude konať v Trstenej. Naším chlapcom k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Boli sme medzi ocenenými

      • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

       Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

       1. kategória – mimoriadne študijné výsledky (43 nominácií/15 ocenených)

       2. kategória – šport (21 nominácií/11 ocenených)

       3. kategória – umenie a kultúra (15 nominovaných/5 ocenených)

       4. kategória- mimoriadny čin ľudskosti (8 nominácií/5 ocenených)

       5. kategória – duálne vzdelávanie (11 nominácií/5 ocenených)

       Ocenení boli žiaci z 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zo 6 škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

       Súčasťou oceňovania bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo žilinského Konzervatória a tanečné páry z Tanečno-športového klubu TopDance, Žilina.

       Sme veľmi radi, že medzi ocenených študentov boli vybratí i dvaja žiaci našej školy, Terézia Ciriaková a Martin Svrček. Pozn. (Martin si cenu pre bohaté športové povinnosti nemohol prebrať osobne, ale len v zastúpení.)

       Obom študentom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov.

      • Opäť sme si užili Noc výskumníkov

      • Na konci Septembra sa žiaci I.A, II.D, II.E zúčastnili celoslovenského podujatia Noc výskumníkov, ktorého cieľom bola popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi. Do tejto celoslovenskej aktivity sa zapojili viaceré mestá na Slovensku. Žilina medzi nimi ani tento rok nechýbala. Tak ako po minulé roky i tohto roku na návštevníkov podujatia čakalo viacero zaujímavých podujatí zameraných na popularizáciu vedy medzi širokou laickou verejnosťou. Naši žiaci si v rámci tohto podujatia v Rosenfeldovom paláci pozreli filmové spracovanie zo záchytnej stanice pre zvieratá v Zázrivej. Vo filme videli prácu ľudí zachraňujúcich poranené a opustené zvieratá (vlk, medvede, sokol,...). Následne sa presunuli do obchodného centra Mirage, kde sa konali rôzne workshopy, , názorné ukážky a prezentácie výdobytkov vedy a techniky. V rámci  tejto časti mali naši žiaci možnosť vyskúšať si napr. okuliare, ktoré simulujú opitosť , mohli sa preobliecť do ochranných odevov používaných pri nukleárnom výbuchu. Tiež pozorovali svet pod mikroskopom, počúvali rôzne zvuky z vesmíru, či zisťovali ako dokážu zmeniť odpadový plast na energiu a mnoho iného. ​​​​​​​

      • Prvé kolo Pohni kostrou

      • V dňoch 2. – 4. novembra sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo celoročnej súťaže Pohni kostrou. Súťaž Pohni kostrou je organizovaná Žiackou školskou radou spolu s p. učiteľkami Ing. Lokajovou a Mgr. Podhorovou. Do súťaže sa zapája všetkých 13 tried, pričom počas školského roka prebiehajú rôzne kolá, kde za svoju šikovnosť a preukázané vedomosti získavajú body pre triedu. Minulý týždeň sa konalo 1. kolo Pohni kostrou, ktorého témou bol Halloween. Na hodinách anglického jazyka si študenti vypočuli krátky listening o histórii tohto sviatku a na záver ich čakal online test s 28 otázkami. Celkovo sa 1. kolá zúčastnilo 221 študentov, no body pre triedu a sladkú odmenu získalo len prvých 12 študentov.

        

       Výhercovia 1. kola:

       1. – 2. miesto: Matúš Truban 4.A, Maxim Mazák 4.A (26 bodov)

       3. – 4. miesto: Sofia Majorová 3.D, Slávka Cígerová 3.D (25 bodov)

       5. miesto: Adam Hoferica 1.A (24 bodov)

       6. – 12. miesto: Šimon Hanuliak 1.A, Karolína Bučková 3.D, Monika Berešíková 3.D, Šimon Žille 3.D, David Hruštinec 3.D, Adam Rehák 4.D, Ema Kašiaková 4.D (23 bodov)

        

       Výhercom gratulujeme! Taktiež všetkým študentom ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!

      • Anglické divadlo

      • Dňa 26.10.2022 sa naši maturanti zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "The last wish" v Dome odborov v Žiline. Predstavenie bolo v anglickom jazyku, pričom resumé istých častí odznelo vždy v slovenskom jazyku. Naši študenti nemali problém s porozumením, pretože úroveň anglického jazyka primerane zodpovedala úrovni jazyka, ktorú študujú. Dané predstavenie sme využili aj v prospech precvičovania písomného prejavu na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka. V budúcnosti by sme chceli zapojiť aj nižšie ročníky, pre ktoré by to mohlo byť príjemným spestrením a inšpiráciou vo výučbe anglického jazyka.

      • Vynovená gymnastická telocvičňa

      • Dnešným dňom sa podarilo dať do plného užívania gymnastickú telocvičňu, ktorú sme s podporou zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov školy zrevitalizovali a zariadili novým gymnastickým vybavením.
       Veríme, že táto, i keď menšia, investícia pomôže skvalitniť športovú prípravu našich žiakov, ako aj prispieť k aktívnemu tráveniu voľného času širšej verejnosti. 

      • Október - mesiac kybernetickej bezpečnosti

      • Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je každoročnou kampaňou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), ktorá zvyšuje povedomie o význame kybernetickej bezpečnosti.

       V rámci mesiaca október súkromné spoločnosti a organizácie vytvárajú vo zvýšenej miere rôzne podujatia a aktivity naprieč celou Európou.

       Aj žiaci 3.E, počas hodiny základy bezpečnosti v digitálnom veku, vytvorili prezentačné materiály, aby tak dostali do povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj ostatných spolužiakov.

       V prípade záujmu, sa môžete dozvedieť viac o ochrane v digitálnom priestore na stránkach www.mirri.gov.sk a www.cybercompetence.sk

      • Prednáška o ochrana spotrebiteľa

      • 12. 10. 2022 našu školu prvýkrát navštívil pán Mgr. Pavel Pavlovkin, právnik Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike (ESC) Ministerstva hospodárstva SR.

       ESC v SR je súčasťou siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net, ktorá pozostáva z 30 centier všetkých štátov EÚ, Islandu, Nórska a Veľkej Británie. Centrá ponúkajú spotrebiteľom bezplatné poradenstvo a pomoc pri riešení problémov pri nakupovaní doma aj v zahraničí.  

       Pán Mgr. Pavel Pavlovkin nás v prednáške previedol právami spotrebiteľa a povinnosťami predávajúceho. Na príkladoch z praxe vysvetlil nekalé a agresívne obchodné praktiky. Zaujal nás aj tipmi, ako sa nechytiť do internetovej pasce a ako spoznať internetovú nákupnú galériu. Poradil nám, na čo si dávať pri nakupovaní pozor a ako postupovať pri zrušení zaplateného letu leteckou spoločnosťou.

      • IT Fitness Test október 2022

      • Žiakov všetkých prvých ročníkov sme na začiatku októbra otestovali v IT Fitness Teste. Je to najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. V tomto roku na Slovensku do 31. júla absolvovalo certifikačnú časť testovania vyše 50 000 respondentov. Úspešní riešitelia postúpili do zlosovania o hlavnú cenu – Xbox Series X – a desiatky ďalších skvelých cien. 

      • Boli sme pri tom a priložili ruku k dielu

      • Dvadsiateho prvého septembra sa pod záštitou mesta Žilina na štadióne Žilinskej univerzity uskutočnili medzinárodné športové preteky spriatelených krajín Slovenska, Čiech, Poľska z Euroregiónu Beskydy. Mladí športovci súťažili v štyroch športových disciplínach. Svoje sily si zmerali v skoku do výšky, v hode guľou, v skoku do diaľky a v štafetovom behu. O dobrom mene a vysokom kredite našej školy svedčí skutočnosť, že sme boli prizvaní a požiadaní o pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu tohto významného medzinárodného športového podujatia. Vďaka tomu si mohli naši žiaci na vlastnej koži vyskúšať, čo všetko zahŕňa úspešná organizácia  takéhoto významného športového podujatia. Vybraní žiaci našej školy dostali príležitosť sa aktívne zapojiť do organizačných činností počas priebehu podujatia. Žiaci pomáhali organizátorom pri zabezpečovaní úspešného a bezproblémového priebehu jednotlivých športových disciplín. O tom,  že im to šlo od ruky,   svedčia i priložené fotografie...

      • Coding Giants 2022

      • V dňoch 28.9 - 30.9.2022 sa študenti tried 1.A, 1.B, 1.E, 2.A, 2.E a 3.E zúčastnili celoslovenskej súťaže v programovaní - Coding Giants 2022. Cieľom súťaže je ukázať študentom, že počítačové hry nemusia len hrať, ale môžu ich aj tvoriť. Rovnako ako aj, zvýšiť záujem u študentov o programovanie a neskôr možno aj o ďalšie štúdium, či prácu v IT odvetví.

      • V zdravom tele zdravý duch, alebo ako sa v lese nestratiť

      • Začiatok školského roku ubehol ako vždy prirýchlo. Školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, čo treba a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého sa mali prváci možnosť spoznať počas príjemnej túry na vyhliadku nad Žilinou na neďalekom kopci Dubeň. Žiaci tretieho  ročníka si dopriali trochu dobrodružstva pri putovaní na zrúcaninu Hričovského hradu. V duchu hesla v zdravom tele zdravý duch a dobré srdce sa viacerí z tretiakov dobrovoľne zapojili do pomoci pri rekonštrukcii Hričovského hradu, keď nelenili a vyniesli aspoň malú časť stavebného materiálu (vedro s pieskom a pár kameňov ) až na hrad. Medzitým prváci na Dubni veselo hodnotili svoje vyhliadky na nové kamarátstva zážitky a úspešné štúdium. Atmosféra medzi všetkými zúčastnenými bola viac ako priateľská. Keďže sa nikto nestratil a všetci prišli bez zranenia, môžeme len potvrdiť, že tento milý športovo spoločenský deň nám všetkým pomohol načerpať veľa energie do každodennej snahy a úsilia čo najlepšie obstáť v skúškach, ktoré pred nás všetkých školský rok 2022/2023 prichystá.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie