• Novinky

      • Štátny smútok - Obete nehody autobusu pri Nitre

      • Dňa 15.11.2019 sme si spoločne, rozhlasovým pásmom, symbolickým položením sviečky a minútou ticha, pripomenuli obete nehody autobusu pri Nitre. 

       Spoločne vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým 

      • Divadelné predstavenie - Lakomec od Moliéra

      • Dňa 14.11.2019 sa prvé a druhé ročníky zučastnili na divadelnom predstavení Lakomec od Moliera.V podani Trenčianskeho Divadla ktoré zavitalo do nášho žilinského Domu odborov. Predstavenie bolo veľmi vydarené a napriek starej klasike oslovilo aj mladého diváka a dokázalo ho vtiahnuť do deja.

       Ďakujeme vedeniu školy ako aj p. Polákovej, p. Dvorákovej, p.Čelkovej,že sme sa smeli zúčastniť a odniesť si užasné dojmy.

     • REKONŠTRUKCIA spojovacej chodby
      • REKONŠTRUKCIA spojovacej chodby

      • Usmernenie

       pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas rekonštrukcie spojovacej chodby Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina

       V období od 12. novembra 2019 do ukončenia prác sa v areáli školy budú pohybovať pracovníci stavebnej spoločnosti a budú prebiehať stavebné práce (montáž stropných konštrukcií v spojovacej chodbe), čím môžu byť prechodne zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zvýšená hlučnosť a prašnosť v priestoroch školy i počas vyučovania.

       Žiakom je z tohto dôvodu zakázané:

       1. zdržiavať sa neprimerane dlho v priestoroch práve podliehajúcich rekonštrukcii,
       2. vchádzať do areálu školy osobným motorovým vozidlom (vlastným, taxíkom apod.) a parkovať pred bočným vchodom do spojovacej chodby medzi internátom a jedálňou.
       3. vstupovať na vnútorné lešenie, či sa iným spôsobom vystavovať riziku úrazu seba alebo iných osôb,
       4. manipulovať so stavebným materiálom a pomôckami, ktoré slúžia na rekonštrukciu školy,
       5. manipulovať s otvoreným ohňom a horľavými látkami.

       Žiaci sú rovnako povinní:

       1. rešpektovať všetky pokyny vydané vedením školy,
       2. rešpektovať pokyny všetkých pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov školy, rovnako ako aj pracovníkov stavebnej spoločnosti, ktoré sa budú týkať bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
       3. pohybovať sa po škole krokom, nie behom,
       4. oznamovať triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov.

       V Žiline 11. novembra 2019

                                                                                                                                     PaedDr. Peter Hruška

                                                                                                                                     riaditeľ školy

      • 101.výročie 1. ČSR a 75. výročie SNP

      • Dňa 28.10.2019 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli 101. výročie vzniku 1, Československej republiky a 75. výročie Slovenského národného povstania.

       Moderátori: Eva Káčerová, Emma Marušáková, Bohuslav Koči 

      • "SMELO NA CESTY"

      • Dňa 18.10.2019 sa žiaci našej školy : Tomáš Nemčík, Branislav Ďurana a Miroslav Gono, zúčastnili medzinárodného workshopu "SMELO NA CESTY", ktorý sa konal vo Vzdelávacom centre KIA MOTORS SLOVAKIA. Práca v tíme priniesla celkové 3. miesto k čomu im srdečne blahoželáme.

      • Krajské kolo Župnej kalokagatie

      • Po regionálnom kole sa v priestoroch našej školy konalo následné krajské kolo Župnej kalokagatie (27.9.2019), ktorou sme tiež prispeli k aktivitám podpory olympionizmu a Európskeho týždňa športu v duchu hesla "BeActive"!

       Fotografie z úvodného a záverečného ceremoniálu, sprievodného programu, ako i jednotlivých športovo-vedomostných aktivít je súčasťou bohatej fotogalérie. Do celoslovenského kola s medzinárodnou účasťou bude náš kraj reprezentovať víťaz krajského kola: Gymnázium bilingválne, Žilina.

      • Regionálne kolo Župnej kalokagatie 2019

      • Regionálne kolo športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatie (19.9.2019), ktorú spoločne so Žilinským samosprávnym krajom každoročne organizujeme, aby sme si pripomenuli harmonický rozvoj tela i ducha v súčasnom hektickom živote.

       Fotografie z úvodného nástupu družstiev a s postupujúcimi družstvami: Gymnázium bilingválne Žilina (1. miesto) a Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina (2. miesto) v kategórii zmeišané družstvá a SOS elektrotechnická Žilina (1. miesto) v kategórii chlapčenské družstvá.

      • Oznam

      • Vážení rodičia, žiaci, stravníci školskej jedálne

       Dovoľte mi touto cestou ospravedlniť sa Vám za komplikácie súvisiace s výdajom stravy v školskej jedálni. Vzniknuté problémy nás mrzia a naozaj intenzívne pracujeme na tom, aby sa v blízkej dobe tieto problémy vyriešili. Ide predovšetkým o nepredvídateľné technické problémy súvisiace s prechodom na nový stravovací systém a nelogické správanie sa stravovacích terminálov.

       Zároveň Vás ubezpečujem, že pokiaľ ste vedúcej školskej jedálne predložili riadne vyplnenú prihlášku na stravovanie a máte stravu prihlásenú buď prostredníctvom Internetu alebo osobne u vedúcej školskej jedálne tak strava Vám bude riadne vydaná.

       Za porozumenie a trpezlivosť vopred ďakujem

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia prvákov, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 9.9.2019 o 15:30 hod. v Spojenej škole na Rosinskej 4 v Žiline.

       Rodičovské združenie je výhradne len pre prvé ročníky I.A, I.B, I.D.

      • EYOF - Medzinárodné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Martin Svrček: bronzová medaila

       Súťaž: EYOF
       Kolo: Medzinárodné kolo


       Slovensko získalo získalo prvú medailu na XV. Európskom olympijskom festivale mládeže! Cyklista Martin Svrček obsadil v pretekoch s hromadným štartom 3. miesto a získal bronzovú medailu! 

        

       Mladý cyklista dnes na 75 km dlhej trati podal fantastický výkon. V špurte šesťčlennej skupiny ho predbehli len zlatý Mihkels z Estónska a strieborný Belletta z Talianska. Všetci traja dosiahli zhodný čas 1:49:24 h. Jeho najväčšou ambíciou pred EYOF bolo umiestniť sa v TOP 3, a to sa mu dnešným výkonom podarilo„Prvé kolo sme čakali, čakali, kto ujde z toho balíka a ako sa to bude celé vyvíjať. Prvé kolo šiel celý pelotón pokope, po nejakom čase však úplne zastavil. No a potom nastúpil Martin, spolu išli asi štyria a náskok sa stále zvyšoval. Martin hovoril, že mal jednu krízu na stúpaní, ale zvládol to a potom už šestica šla na okruhu sama. Už sme len čakali na výsledok, ktorý dopadol výborne," povedal po jazde tréner Vladimír Švajdleník. Ďalší Slovák Lukáš Ungvarský obsadil 18. miesto a Jakub Slivka bol na 20. priečke, obaja so stratou 1:56 min.

       Zdroj: https://www.olympic.sk 

        

      • Úspech nášho žiaka Martina Svrčeka

      • Martin Svrček - člen CyS -  Akadémie Petra Sagana Žilina a žiak Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina, dosiahol pekný úspech v drese reprezentácie SR na Pretekoch mieru kadetov 2019, oficiálne "ZMN 2019 Jevíčko", ktorý v mladosti vyhral aj Peter Sagan.
       Celkovo obsadil tretie miesto, pričom zvíťazil v dvoch etapách a v tretej etape, časovke jednotlivcov,  bol druhý, keď prehral o 1sek.  Na pretekoch sa zúčastnilo 28 družstiev zo 14 štátov a 180 pretekárov. Okrem tretieho miesta celkovo a víťazstiev v etapách získal aj zelený dres za bodovaciu súťaž.

       Gratulujeme!
        

       1. PEDERSEN Henrik, Herning - Denmark

       2. SÖRENSEN Frederik Bjorn CK Aarhus - Denmark

       3. SVRČEK Martin Slovensko

       4. EGHOLM Kristian Team Roskilde - Denmark

       5. TELECKÝ Štěpán TJ Favorit BRNO

        

       Žltý dres celkového víťaza získal Henrik Pedersen (Herning - Dánsko).

       Modrý dres najlepšieho českého pretekára prevzal Štěpán Telecký (TJ Favorit Brno).

       Ružový dres pre najlepšieho zahraničného pretekára patrí Henrikovi Pedersenovi.

       Bodkovaný dres najlepšieho vrchára vybojoval Frederik Bjorn Sörensen (CK Aarhus - Dánsko).

       Zelený dres víťaza bodovacej súťaže získal Martin Svrček (Slovensko).

       Biely dres pre najlepšieho pretekára ročníka 2004 taktiež prevzal Henrik Pedersen.

      • Zámer a podmienky priameho nájmu 2/2018

      • Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

       Znenie zámeru po kliknutí na odkaz.

      • Juniorský olympijský tím

      • Sme radi a hrdí na to, že aj tento rok Slovenský olympijský výbor zaradil do výberu juniorského olympijského tímu nášho žiaka ŠTEFANA MICHALIČKU a na rok tím podporí sumou 50-tisíc EUR.

      • Úspech našej žiačky a našich absolventiek

      • V dňoch 15. – 22. júla 2018 sa v Chicagu konal medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko získali víťaznú trofej a cenu za najúspešnejšiu hráčku, ktorou sa stala Veronika Sluková, naša bývalá žiačka.

       Na turnaji sme boli jedinou krajinou z Európy, ktorá sa zúčastnila týchto neoficiálnych majstrovstiev sveta pri príležitosti 50. výročia Special Olymipcs International.

      • Gratulácia k športovým úspechom

      • Toutou cestou by sme chceli vyjadriť radosť z úspechov našich žiakov a absolventov, ktorí dlhodobo robia dobré meno našej školy a i takýmto spôobom ju pozitívne reprezentujú v rámci Slovenska i zahraničia.

       K úžasným výsledkom na Majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike blahoželáme triu našich absolventov: 1. miesto Peter Sagan, 2. miesto Juraj Sagan a 3. miesto Michael Kolář

       V kategórii do 23 rokov zvíťazil náš čerstvý absolvent Matúš Štoček.

       V juniorskej kategórii chlapcov vybojoval zlato náš žiak Matej Blaško a v tej istej kategórii dievčat zlatú medailu získala naša žiačka Radka Paulechová a bronz Petra Machálková.

       Všetkým našim absolventom a žiakom, úspešným aj menej úspešným držíme palce v ich nádejnej športovej kariére!

        

        

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie