• Novinky

     • Prijímacie konanie 2017/2018
      • Prijímacie konanie 2017/2018

      • Milí záujemcovia o štúdium!

       Pre školský rok 2017/2018 sa môžete uchádzať o štúdium v nasledovných 4-ročných študijných odboroch:

       Športové gymnázium

       - študijný odbor GYMNÁZIUM - ŠPORT (vyžaduje sa preverenie schopností talentovou skúškou - šport)

       Stredná odborná škola drevárska

       - študijný odbor TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU (vyžaduje sa preverenie schopností talentovou skúškou - umenie)

       - študijný odbor VÝŽIVA A ŠPORT (vyžaduje sa preverenie schopností talentovou skúškou - šport)

       - študijný odbor OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY 

       BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE V SEKCII PRIJÍMACIE KONANIE

       Tešíme sa na Vás :-)

     • Gratulácia k získaniu ocenenia
      • Gratulácia k získaniu ocenenia

      • Dňa 10.11.2016 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie olympijských festivalov za rok 2016. Slovenský olympijský výbor na čele s prezidentom SOV vyhodnocoval a oceňoval najšportovejšie  mestá, školy a za každý samosprávny kraj jedného učiteľa alebo trénera, ktorý sa  v tomto roku výrazne podieľal na rozvoji športu a športových aktivitách v rámci regiónu a Slovenska.

       Za Žilinský samosprávny kraj ocenenie získal Mgr. František Bača.

       Gratulujeme!

     • 15. výročie založenia Športového gymnázia
      • 15. výročie založenia Športového gymnázia

      • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, absolventom i priaznivcom Športového gymnázia, ktorí sa zúčastnili slávnostnej akadémie pri príležitosti 15. výročia jeho založenia.

       Mimoriadna vďaka patrí celému organizačnému výboru, ktorý zabezpečil dôstojný a bezproblémový priebeh celej akadémie. 

       Momentálne pripravujeme fotogalériu, kde si budete môcť pripomenúť tento výnimočný večer. Zatiaľ aspoň niekoľko fotografií zo zákulisia a televízny príspevok v televízii Severka :-)

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 29. novembra 2016 sa brány školy otvoria pre všetkých záujemcov o štúdium v jej organizačných zložkách: Športové gymnázium a Stredná odborná škola drevárska, kde sa žiaci (deviataci) môžu uchádzať o štúdium v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou.

       Všetci ste srdečne vítaní a už teraz sa môžete tešiť na zrekonštrouvanú posilňovňu, gymnastickú telocvičňu, počítačové učebne a samozrejme tiež zrekonštruovaný školský internát. V súčasnosti prebieha aj kompletná rekonštrukcia interiéru a exteriéru športovej haly.

       Tešíme sa na Vás

     • Gratulácia
      • Gratulácia

      • Pripájame sa ku gratuláciám našim absolventom Petrovi Saganovi (obhajcovi titulu majstra sveta), Michaelovi Kolářovi (19. miesto) a Jurajovi Saganovi (39. miesto), ktorí dosiahli mimoriadne úspechy na Majstrovstvách sveta v cyklistike v Katare 16.10.2016.

       Ešte raz gratulujeme a držíme i naďalej palce! 

     • UPOZORNENIE
      • UPOZORNENIE

      • Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v areáli našej školy (športová hala a prestavba rezbárskej dielne na posilňovňu) Vás prosíme, aby ste dbali na zvýšenú bezpečnosť.

       Za pochopenie ďakujeme.

     • Gratulácia
      • Gratulácia

      • Slovenský reprezentant a žiak našej školy Matúš Štoček (III.C) obsadil solídne 14. miesto v kategórii juniorov v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike vo francúzskom Plumelci. Gratulujeme!

     • ÚSPECHY NAŠICH CYKLISTOV
      • ÚSPECHY NAŠICH CYKLISTOV

      • V dňoch 23.6.-25.6.2016 sa žiaci našej školy Matúš Štoček a Simona Slivková z II.C  zúčastnili Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike v českom Hodoníne a Kyjove.

       V Hodoníne absolvovali časovku jednotlivcov, kde Simona Slivková získala bronzovú medailu a Matúš Štoček zvíťazil, obaja v kategórii juniorov.

       V sobotu 25.6.2016 v Kyjove absolvovali cestný pretek jednotlivcov, kde Simona Slivková obsadila 6.miesto a Matúš Štoček získal majstrovský titul, obaja v kategórii juniorov.

       Obom naším úspešným cyklistom k vynikajúcim výkonom i umiestneniam srdečne gratulujeme.

     • Matúš Štoček, ocenený predsedom ŽSK
      • Matúš Štoček, ocenený predsedom ŽSK

      • V rámci vyhlásenia výzvy - Ocenenie žiakov stredných škôl v ZP ŽSK bol z našej školy navrhnutý žiak Matúš Štoček, II.C trieda, študijný odbor 2951 M výživa a šport za dosiahnuté športové  výsledky v športovom odvetví cyklistika.

       Ocenenie si prevzal z rúk predsedu ŽSK, Ing. Juraja Blanára,  dňa 09.06.2016 v kongresovej sále Úradu ŽSK.

       Srdečne mu blahoželáme!


     • Dôležité upozornenie!
      • Dôležité upozornenie!

      • Zmena programu Kurzu ochrany života a zdravia pre 3. ročník na utorok 21.6.2016.

       Z dôvodu vypredania bezplatných cestovných lístkov sú Tatry zrušené. Náhradný program je: Terchová, Diery, Rozsutec. Zraz na autobusovom nástupišti č. 10 o 7,45 hod.

     • Druhé kolo prijímacieho konania
      • Druhé kolo prijímacieho konania

      • Vedenie školy oznamuje, že bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka do študijného odboru :

       7902 J 77 gymnázium - šport. - počet voľných miest: 7 

       2951 M výživa a šport - počet voľných miest: 7

       Prihlášku do 2. kola PS je nutné podať do 10.06.2016. 2. kolo PS sa uskutoční dňa 21.06.2016 (presný čas konania bude uvedený v pozvánke).

     • Zámer priameho nájmu nebytových priestorov
      • Zámer priameho nájmu nebytových priestorov

      • Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“), zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

       Podrobné informácie Zámer priameho nájmu 01/2016 SŠ (vo formáte .pdf)

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie