• Novinky

     • Matúš Štoček, ocenený predsedom ŽSK
      • Matúš Štoček, ocenený predsedom ŽSK

      • V rámci vyhlásenia výzvy - Ocenenie žiakov stredných škôl v ZP ŽSK bol z našej školy navrhnutý žiak Matúš Štoček, II.C trieda, študijný odbor 2951 M výživa a šport za dosiahnuté športové  výsledky v športovom odvetví cyklistika.

       Ocenenie si prevzal z rúk predsedu ŽSK, Ing. Juraja Blanára,  dňa 09.06.2016 v kongresovej sále Úradu ŽSK.

       Srdečne mu blahoželáme!


     • Dôležité upozornenie!
      • Dôležité upozornenie!

      • Zmena programu Kurzu ochrany života a zdravia pre 3. ročník na utorok 21.6.2016.

       Z dôvodu vypredania bezplatných cestovných lístkov sú Tatry zrušené. Náhradný program je: Terchová, Diery, Rozsutec. Zraz na autobusovom nástupišti č. 10 o 7,45 hod.

     • Druhé kolo prijímacieho konania
      • Druhé kolo prijímacieho konania

      • Vedenie školy oznamuje, že bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka do študijného odboru :

       7902 J 77 gymnázium - šport. - počet voľných miest: 7 

       2951 M výživa a šport - počet voľných miest: 7

       Prihlášku do 2. kola PS je nutné podať do 10.06.2016. 2. kolo PS sa uskutoční dňa 21.06.2016 (presný čas konania bude uvedený v pozvánke).

     • Zámer priameho nájmu nebytových priestorov
      • Zámer priameho nájmu nebytových priestorov

      • Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“), zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

       Podrobné informácie Zámer priameho nájmu 01/2016 SŠ (vo formáte .pdf)

     • V dvoch kolektívnych športoch sa naši žiaci stali majstrami Slovenska
      • V dvoch kolektívnych športoch sa naši žiaci stali majstrami Slovenska

      • Minulý víkend, 7.a 8.mája, sa majstrami Slovenska v basketbale, v kategórii juniorov, stalo družstvo MBK VICTORIA ŽILINA s dvoma našimi študentmi v jeho radoch – Šimon Ďuriš a Libor Konštiak z II.C triedy. Finálový turnaj sa uskutočnil v športovej hale na našej škole.

       Tento víkend – 14.5.2016, družstvo futbalistov MŠK ŽILINA - mladší dorast, kategória U17, víťazstvom v Podbrezovej potvrdilo už 3 kolá pred koncom 1.miesto a stalo sa majstrom Slovenska pre súťažný ročník 2015/16. Všetci hráči sú žiakmi našej školy, o víťazstvo v dlhodobej súťaži sa najviac zaslúžili títo hráči – Samuel Petráš, Vladimír Majdan, Martin Mlynár, Matej Dybala, Matej Moško, Tomáš Kočiš, Michal Labaj, Stanislav Lacko, Dušan Majerčík, Tomáš Staník Samuel Suľa, Aurel Dávidík, Branislav Sluka, Adam Kopas, Peter Chríbik, Denis Knižka, Dávid Ďuriš, Adam Mihálik, Michal Rokyčák, Roland Gerebenits, Róbert Boženík, Bernard Petrák. Celé družstvo ešte čaká 7.mája súboj so SPARTOU PRAHA v Senci o Česko-slovenský pohár.

       Roland Gerebenits sa zároveň stal suverénne najlepším strelcom 1.ligy mladšieho dorastu U17, keď doteraz nastrieľal takmer 40 gólov, čo je vo futbale v 22 zápasoch obdivuhodná bilancia.

       Obom tímom srdečne gratulujeme k týmto veľkým úspechom, zvlášť bratom Ďurišovcom, pretože je veľká rarita aby sa dvaja bratia stali majstrami Slovenska v dvoch rozličných športoch naraz v jednom ročníku.

     • Exkurzia Oswiecim 2016
      • Exkurzia Oswiecim 2016

      • Celodenná a dlhodobo plánovaná exkurzia do koncentračného tábora Oswiecim sa uskutočnila vo štvrtok 14.4.2016. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov z našej školy. Príznačne pochmúrne počasie nás vítalo v tábore smrti. Za sprievodu veľmi príjemných sprievodcov sme sa snažili pochopiť obludnosť systému, ktorý sa pochopiť nedá. Plní pocitov, nových informácií a nezodpovedaných a možno aj nevypovedaných otázok sme sa vracali domov, tí istí a možno aj trochu zmenení...Kedy sa ľudstvo poučí?

     • BLAHOŽELÁME, Samo!
      • BLAHOŽELÁME, Samo!

      • Samuel Šenkár, reprezentant SR v zjazdovom lyžovaní, žiak IV.B triedy,
       sa na MSR juniorov v Jasnej - obrovský slalom, umiestnil na skvelom 2. mieste!!!
       K úspechu mu všetci srdečne blahoželáme!!!

     • Športovec Žiliny za rok 2015 je už známy
      • Športovec Žiliny za rok 2015 je už známy

      • ..stal sa ním žiak našej školy..

       1. miesto - Matúš Štoček, cyklistika (trieda II.C)

       ..a ďalej ..
       6. miesto - Roland Gerebenits, futbal (trieda I.C)
       8. miesto - Dávid Bartáky, plávanie (trieda II.A)
       9. miesto - Adriána Šenkárová, tenis (trieda I.B)
       Všetkým srdečne blahoželáme !!!

     • OZNAM!
      • OZNAM!

      • Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina oznamuje zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium na SŠ, že študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru v školskom roku 2016/2017 neotvárame, nakoľko v súlade s vyhláškou č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, je možné vytvárať spoločnú triedu 1. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné/učebné odbory (študijný obor 2951 M výživa a šport, s ktorým mal byť spojený v spoločnej triede študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru nie sú príbuzné odbory).

     • Vianočná Viedeň
      • Vianočná Viedeň

      • Dňa 16.12.2015 sa konala exkurzia do Viedne spojená s návštevou vianočých trhov. Akcie sa zúčastnilo 45 žiakov školy a 2 pedagogickí zamestnanci školy. Veríme, že na vianočnú Viedeň zostanú žiakom len tie najkrajšie spomienky. 

     • Vianočné tvorivé dielne
      • Vianočné tvorivé dielne

      • Dňa 22.12.2015 sa uskutočnili tradičné tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vlastné vianočné dekorácie s pomocou pedagogických zamestnancov školy. Veríme, že vlastné výtvory žiakov potešili a takýmto spôsobom získali aj nové zručnosti, ktoré využijú i mimo školy.

     • Vianočný futsalový turnaj
      • Vianočný futsalový turnaj

      • Dňa 22.12.2015 sa konal už štvrtý ročník EXHIBIČNĚHO futsalového turnaja o vianočný pohár. Víťazmi sa stal team žiakov z II.C triedy, 2. miesto obsadila IV.C a 3. miesto III.A. Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojný priebeh turnaja, v ktorom nejde o život, ale hlavne o zábavu. 

     • Nočná škola 2015
      • Nočná škola 2015

      • Dňa 16.11.2015 vo večerných hodinách sme sa stretli pred školou so zámerom stráviť noc v škole. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov naprieč ročníkmi a triedami. Žiaci mohli zahrať hru na počítači po sieti, pozerať film, zahrať a zaspievať si v triede, zahrali sme schovávačky v triedach a chodbách po tme. O 23.00 sme zahrali zápas vo futbale v hale, ako aj ping pong a skúšali sme streľbu na brány. Po polnoci sme sa stretli pri rozhovoroch pri sviečkach a debatovali hlboko do noci asi okolo tretej hodiny ráno sa žiaci uložili k odpočinku a ráno sme sa plní zážitkov odobrali domov.

     • Halloween 2015
      • Halloween 2015

      • Dňa 28.10.2015 sa na škole konala súťaž „Halloweenska výzdoba triedy“ zapojili sa všetky triedy, ktoré boli prítomné na vyučovaní. Vyzdobovala sa trieda a zúčastnili  sa jej všetci žiaci triedy. Bolo pekné pozorovať spoluprácu spolužiakov a zdravú snahu o víťazstvo v súťaži. Víťazom  sa stala trieda IV.C. Výzdoba bola veľmi pekná.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie