• Novinky

      • Workshop vo FABLAB-e

      • FabLab – FABRICATION (FABULOUS) LABORATORY je otvorená platforma a miesto pre realizáciu kreatívnych aktivít dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Poskytuje možnosť zhmotňovať inovatívne myšlienky prostredníctvom digitálnych technológií 21. storočia.

       Žiaci III.E a IV.E sa 29.11.2023 zúčastnili workshopu zameraného na objavovanie tajomstiev a možností využitia umelej inteligencie v praxi. Vytvorili vlastné prompty, otestovali halucinovanie a osvojili si základné postupy pre generovanie obrázkov.  

      • Florbalisti po roku opäť zvíťazili

      • Dňa 10.11:2023 prebehlo v priestoroch našej športovej haly okresné kolo postupovej súťaže žiakov stredných škôl vo florbale tzv. Florbalový superpohár. V rámci turnaja sa predstavilo 14 chlapčenských tímov zo škôl v celom žilinskom okrese, ktoré svojimi bojovnými a obetavými výkonmi prispeli k vysokej úrovni tohto vydareného športového podujatia.

       Tím našich chlapcov v zložení: Marko Baráni, Timotej Bulej, Samuel Byrtus, Adam Hanus, Ján Kubala, Samuel Mlkvik, Peter Palaj, Šimon Pelach, Ján Šuška  napriek veľkej maródke v tíme, ktorá im znemožňovala striedať hráčov počas celého turnaja, svojou umnou hrou i enormným nasadením v celom turnaji dominovali a nakoniec sa tešili zo zaslúženého víťazstva a postupu do krajského kola bojov o florbalový Superpohár. Celému tímu blahoželáme k víťazstvu a prajeme dobrý športový výsledok v krajskom kole.

      • iBOBOR 2023

      • V dňoch 7.11.2023 a 09.11.2023 sa 6 tried našej školy zúčastnilo hlavnej informatickej súťaže pre každého iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior.

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Kategórie Senior sa zúčastnilo 5 407 Seniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 15 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 688, t.j. 12,72% žiakov. Kategórie Junior sa zúčastnilo 12 033 Juniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 45 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 2 084, t.j. 17,32% žiakov. 

      • Prednáška o marketingu

      • Dňa 6. novembra 2023 sa žiaci I.E, III.E a IV.E zúčastnili prednášky o digitálnom marketingu, pričom nás navštívil odborník z praxe z digitálnej agentúry Visitero sídliacej v Žiline. Žiaci nahliadli do sveta digitálnej reklamy a marketingových stratégií. Odborník z praxe im vysvetlil podstatu digitálneho marketingu v dnešnom svete. Prednáška bola pre našich študentov veľmi obohacujúca, nakoľko sa témam ako tvorba marketingovej kampane alebo úloha propagácie produktov a služieb v digitálnom svete budú venovať na hodinách odborných predmetov.

      • Naše florbalistiky si zmerali sily s najlepšími družstvami zo Žilinského kraja

      • Po vynikajúcich výkonoch a celkovom víťazstve v okresnom kole postupového turnaja vo florbale sa naše dievčatá predstavili na krajskom kole turnaja o Super pohár žiačok stredných škôl vo florbale. Krajské kolo sa uskutočnilo 23.11.2023 v Dolnom Kubíne. Naše dievčatá po bojovných výkonoch obsadili na turnaji celkové štvrté miesto. Do ďalších ročníkov prajeme celému florbalovému družstvu veľa šťastia zdravia a chuti do tréningu, aby mohli aj v budúcnosti nadviazať na tohtoročné športové úspechy.  

      • Naše florbalistky to dokázali

      • Začiatkom novembra sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnilo okresné kolo postupového turnaja žiačok stredných škôl vo florbale.

       Turnaja sa zúčastnili družstvá z 8 škôl, ktoré sa svojím nasadením a športovými výkonmi pred bohatou diváckou kulisou postarali o vysokú športovú úroveň turnaja.

       Družstvo žiačok našej školy v zložení Natália Dejová, Slávka Cígerová, Monika Berešíková, Martina Šinálová, Adriana Jaroščiaková, Alexandra Slivová, Hanka Repiská, Natália Babčianská, Patrícia Hájeková a Rebeka Mikytová sa po úvodnom zohrávaní a pomalšom rozbehu v skupinovej fáze turnaja prezentovalo atraktívnou a najmä efektívnou hrou vo vyraďovacej časti turnaja, v ktorej jednoznačne dominovalo. Drámu priniesol až finálový zápas, v ktorom naše dievčatá po bojovnom výkone vyhrali 1: 0 a zaslúžene sa tešia z celkového víťazstva na turnaji ako i z postupu do krajského kola tejto postupovej súťaže.

       Dievčatám úprimne gratulujeme a prajeme veľa šťastia i dobrý športový výsledok aj v krajskom kole.

      • GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023

      • V dňoch 10. až 12. októbra 2023 sa v priestoroch areálu výstaviska INCHEBA EXPO uskutočnil

       XXVI EURÓPSKEHO  VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA pod názvom GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023, v rámci ktorého svoju činnosť propagovalo vyše 400 vysokých škôl zo Slovenska, Česka i zahraničia. A my, konkrétne naši tretiaci a štvrtáci, boli pri tom.

       Počas veľtrhu získali viacerí žiaci prístup k bohatým a hodnotným informáciám, ktoré im pomôžu zorientovať sa v oblasti celoživotného vzdelávania a správne sa rozhodnúť pri voľbe ďalšieho pomaturitného, či vysokoškolského štúdia.

      • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

      • ​​​​riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline

       Názov pozície: riaditeľ Strednej športovej školy, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/27/2023

       Názov organizácie: Stredná športová škola, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       Miesto výkonu práce: Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Počet obsadzovaných miest: 1

       Pracovný pomer: TPP

       Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       Dátum nástupu: 01. 02. 2024

       Platové podmienky: od 1 400,- € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov).

       Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy.

       Popis činnosti pracovného miesta:

       komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
       zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
       • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
       • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
       • bezúhonnosť,
       • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
       • ovládanie štátneho jazyka.

       Študijný odbor:

       kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       Znalosť štátneho jazyka: áno

       Vodičský preukaz: sk. B

       Osobnostné predpoklady:

       • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
       • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
       • riadiace schopnosti a skúsenosti,
       • ochota vysokého pracovného nasadenia,
       • samostatnosť,
       • dobré vyjadrovacie schopnosti,
       • analytické myslenie,
       • presnosť a zodpovednosť;

       Ďalšie požiadavky:

       • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
       • Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

       a) úvod,
       b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
       c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
       d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
       e) ciele koncepcie rozvoja školy,
       f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
       g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
       h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
       i) záver.
       Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

       Zoznam požadovaných dokumentov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • profesijný štruktúrovaný životopis,
       • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),
       • odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
       • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
       • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
       • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
       • návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

       INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       Dátum vyhlásenia výberového konania:

       13. 11. 2023 (Profesia.sk)

       13. 11. 2023 (webové sídlo zriaďovateľa)

       13. 11. 2023 (webová stránka školy)

       Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 27. 11. 2023 (vrátane)

       Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 27. 11. 2023 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

       Kontaktný telefón: 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

        

       Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Stredná športová škola, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Spôsob vykonania výberového konania: ústne

       Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      • Beseda s výživovým poradcom

      • Hneď po jesenných prázdninách k nám zavítal pán Filip Vendel (výživový poradca), ktorý spolupracuje s profesionálnymi športovcami, s tímom sa stará aktívne o 150 klientov, ktorým pomáha posunúť sa za svojimi cieľmi. Je bývalý hráč basketbalu za kluby v SVK aj NL. Aktuálne vedie kadetky U17 Žilina Team. Pre našich žiakov si pripravil veľmi zaujímavú prednášku o správnom stravovaní športovcov, ako zvýšiť svoju výkonnosť. Pán Vendel viedol celú svoju prednášku interaktívne a žiakov zapájal do diskusie. Prezentácia sa neniesla len v duchu “ako sa správne stravovať”, bola všestranne nabitá odbornými znalosťami a skúsenosťami vrcholových športovcov z celého sveta. Vďaka prednáške si naši študenti (športovci) upevnili znalosti o tom, ako sa starať o seba, ako predísť zraneniam, že všetko je to hlavne o ich rozhodnutiach, čo chcú v živote robiť a čo chcú dokázať.

       Ďakujeme Filipovi Vendelovi za prednášku, ktorá veríme, že našich mladých športovcov posunula k ďalšiemu rozvoju svojich športových schopností a zároveň posilnila ich vedomosti v oblasti výživy.

      • Iniciatíva "TV technika do každej učebne"

      • ​​​Vážení rodičia,

       ďakujeme za reakciu na iniciatívu vybavenia TV technikou v každej učebni. V krátkom čase po vyhlásení tejto výzvy sa vďaka iniciatívnym a ochotným rodičom podarilo obstarať prvú TV techniku, ktorá nájde svoje využitie v učebni č. 219.

       Konkrétne ĎAKUJEME patrí rodičom týchto žiakov a žiačok našej školy: Bazgerová, Chebeň, Repiská, Sedliaková, Šupica, Zauška, Zemjaková, Tichák, Baleja, Cabúk, Cvešperová, Mydlo, Rehák, Sekáč, Špiriak, Žilinčár, Buliak, Haladej, Hunčár.

      • Pripomenuli sme si deň stromov

      • Medzinárodný deň stromov sa každoročne oslavuje 20. októbra už od roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton. Stromy sú dôležitou súčasťou nášho prostredia, bez ktorej by sa nám žilo na svete oveľa ťažšie. Nielen, že sú producentom kyslíka, ale sú i domovom veľkého množstva živočíchov. Poskytujú nám svoje plody  a zásadne vplývajú na kvalitu nášho života. Dôležitosť ochrany životného prostredia a stromov ako jeho významnej súčasti sme si v októbri pripomenuli návštevou okolia školy zameranou najmä na spoznávanie okolitých drevín a ich využitia. Viacerí z nás mali možnosť stromov sa dotknúť, či ich objať. Aj touto cestou sme sa snažili pripomenúť si dôležitosť ochrany životného prostredia a posilniť náš vzťah k prírode ako takej.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

      • Registrácia spustená do 4.12.2023. 

       Zaregistrujte sa tu: registračný formulár​​​​​​​

       Vážení rodičia, milí deviataci,

       pozývame Vás na Deň otvorených dverí Strednej športovej školy v Žiline.

       Tešiť sa môžete na prehliadku priestorov školy, športovej haly, školského internátu a školskej jedálne v sprievode našich žiakov.

       Na našich športoviskách sa môžete zapojiť do ukážok hodín športovej prípravy.

       Pozrieť si môžete otvorené hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov, športovej prípravy alebo odborných predmetov študijných odborov športový manažment, digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe.

       Tiež si budete môcť preveriť Vašu tvorivosť v tvorivej dielni v školskom internáte, ako aj čo-to ochutnať z ponuky našej školskej jedálne.

       Popritom sa môžete všeličo dozvedieť a na hocičo sa opýtať 😊

       TEŠÍME SA NA VÁS

      • Naša návšteva v Krajskej knižnici

      • Žiaci prvých ročníkov v októbri navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa dozvedeli, aké možnosti im knižnica ponúka, ale aj rôzne zaujímavosti o knihách a knižniciach. Spoznali zákutia knižnice a odhalili, čo všetko sa v nej skrýva, aké oddelenia sú pre nich k dispozícii či aké služby môžu v knižnici využiť. Skúsili sami vyhľadať knihu v knižničnom online katalógu a následne ju nájsť v knižnici, prelistovali slávne Štúrove Slovenskje národňje novini, ale niektorých aj tak zaujal najmä šach, ktorý knižnica ponúka. Na tvárach niekoľkých z nich bol vidieť údiv a nadšenie nad tým, koľko a aké poklady sú vďaka knižnici sprístupnené pre bežných ľudí. Z viacerých otázok počas prehliadky knižnice bolo zrejmé, že návšteva knižnice nebude poslednou.

      • Zúčastnili sme sa otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v prekážkovom behu

      • Dňa 4.10. 2023 sa pod názvom Štrba race 2023 konali otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Nina Čanecká, Adriana Laceková, Samuel Seddaoui a Heinz - Raphael Ringelband, ktorí v silnej a početnej konkurencii súťažiacich dosiahli pekné umiestnenie a príkladne tak reprezentovali našu školu.

       Medzi dievčatami Nina Čanecká obsadila v konkurencii 162 pretekárok výborné 10. miesto, Adriana Laceková skončila na peknej  24. priečke.

       V kategórii žiakov štartovalo 164 pretekárov, kde našu školu reprezentovali Samuel Seddaoui ktorý obsadil 120. miesto a Heinz - Raphael Ringelband skončil na 123. mieste.  ​​​​​​​

      • Konverzácia s native speakrom Bryanom

      • Dňa 6.10.2023 zavítal na našu školu native speaker z Ameriky, Bryan Shore. Na hodinách angličtiny sa podelil so študentami o svoje skúsenosti z aktívneho pôsobenia v univerzitnej futbalovej lige. Zároveň žiakom priblížil spôsob života v zámorí. Rozoberal s nimi výzvy života športovca, ktorý ukončil svoju profesionálnu kariéru. Študenti reagovali veľmi pozitívne, vznikla zaujímavá diskusia, ktorá pokračovala aj cez prestávky a na obede v školskej jedálni. Bryan ocenil zdatnosť našich žiakov plynulo konverzovať v anglickom jazyku a vyjadril túžbu opäť našu školu navštíviť.

      • Literárno-historická exkurzia do Osvienčimu

      • Dňa 18.9. 2023 sa pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej uskutočnila historická exkurzia do areálu koncentračného tábora v Osvienčime. Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci školy, ktorí mali možnosť na vlastnej koži precítiť desivé svedectvo druhej svetovej vojny a nevýslovného ľudského utrpenia.

       Z úryvkov rozhovorov počas i po exkurzii bolo možné vybadať, že sa hlboko zapísala do duší našich žiakov.

        

       „Zážitok, ktorý človek len tak nevidí!„

       Lukáš

       „Po tejto exkurzii budem na svet pozerať úplne inak.“ R. M. 

        

       Bolo hrozné precítiť, prítomnosť na mieste, kde bolo zavraždených viac ako 100000 ľudí.

       „Páčila sa mi exkurzia po historickej stránke. Bol som prekvapený, aké zverstva sa tam robili na ľuďoch.“A. M.

       Je hrozné, ako tam tí ľudia kruto žili, ale po historickej stránke to bola obohacujúca exkurzia.“  A. H.

       „Zanechalo to vo mne smutný pocit. Celkovo sa mi ale výlet páčil.“ D. T.

      • Biela pastelka 2023

      • "Len si to skús predstaviť" – sú slová, ktoré nám otvárajú dvere do sveta, ktorý je plný tmy a výziev, sveta nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ich dennodenný život je boj so stálymi prekážkami a neistotami, ktoré nám, “zdravým“, často unikajú.

       V ich svete je každý krok dôkladne premyslený a každá cesta do neznáma je výzvou. Pre nevidiacich ľudí nie je samozrejmosťou to, čo my pokladáme za bežné - prečítať si knihu, urobiť si rannú kávu alebo vidieť tváre svojich najbližších, rozpoznať ich úsmev, smútok alebo radosť. Každý deň sú konfrontovaní s tým, čo pre nás nie je viditeľné.

       Avšak, ukazujú nám, aká sila je v ľudskej vôli. Inšpirujú nás tým, že aj cez všetky prekážky, ktorým  čelia, že sa dokážu vzdelávať, pracovať, tvoriť a milovať s nadšením.

       Pre nás, ktorí vidíme, je dôležité vcítiť sa do ich sveta, pochopiť ich výzvy a obdivovať ich odvahu. Mali by sme sa inšpirovať ich príbehmi a podporovať ich vo všetkom, čo robia. Na konci dňa nám to pripomína, že svetlo môže vždy preniknúť temnotou, ak budeme mať dostatok odvahy a vôle im pomôcť.

       V rámci aktivít Školského parlamentu Strednej športovej školy sme sa dňa 22. septembra 2023 zapojili do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Na konto verejnej zbierky sme prispeli čiastkou 213,45€.

       Našim dobrovoľníkom: Sabína Rabčanová, Lívia Nogová, Heinz-Raphael Ringelband, Laura Sedliaková, Dorota Turská, Ondrej Macúš a Lukáš Kličimunka veľmi pekne ĎAKUJEME! A taktiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli!

      • Stali sme sa najúspešnejšou školou na Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike

      • Vďaka vynikajúcim výkonom našich žiačok sa Stredná športová škola v Žiline stala najúspešnejšou spomedzi všetkých škôl na tohtoročných Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike, ktoré sa konali v dňoch 9. a 10. septembra v Dubnici nad Váhom.

       Medzi úspešné účastníčky tohto významného športového podujatia sa zaradili i žiačky I. B triedy Nina Čanecká  a Viktória Kostolná. Nina Čanecká vybojovala titul majsterky Slovenskej republiky v behu na 300m prekážok v čase 45.46, ku ktorému pridala aj bronz na 100m prekážok, v skoku do výšky skončila na 4. mieste, v skoku do diaľky obsadila  8.miesto. Nina bola taktiež súčasťou štafety na 4x300m, ktorá zvíťazila.

       Viktória Kostolná sa predstavila v individuálnych disciplínach na 400m, kde skončila na 7. mieste, a v behu na 800m skončila 11. Viktória bola súčasťou oboch klubových štafiet na 4x60m aj 4x300m. Obidve štafety vybojovali zlaté medaily.
       Nina Čanecká si titulom majsterky Slovenska vybojovala účasť na medzištátnom stretnutí do 16 rokov (SVK- CZ- HUN - CRO - SLO), kde reprezentovala v disciplíne 300m prekážok a obsadila 7. miesto.

       Obom našim úspešným atlétkam blahoželáme a prajeme veľa zdravia i šťastia do ďalšieho tréningu a súťaží. ​​​​​​​

      • Výsledky volieb do Rady školy

      • pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

       Vážení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci,

       týmto si Vám dovoľujeme oznámiť výsledky volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina.

       Do rady školy boli zvolení/delegovaní nasledovní zástupcovia:

       3 zvolení zástupcovia za rodičov:

       Katarína Mistríková, Slávka Tureková, Miloš Taraba

       2 zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov

       Miroslava Poláková, Juraj Rovňan

       1 zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov

       Renáta Orješková

       1 zvolený zástupca za žiakov

       Lukáš Kličimunka

       4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa

       Ľudmila Chodelková, Róbert Kašša, Jaroslav Bačík, Miroslava Abrmanová

        

       Predpokladaný termín ustanovujúceho zasadnutia rady školy je 19. októbra 2023 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke školského internátu.

       Tešíme sa na Vás

        

      • V zdravom tele zdravý duch alebo ako sme stmeľovali kolektív

      • Septembrový školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého si druháci užili túru na Lietavský hrad a tretiaci absolvovali kurz ochrany zdravia a života. Počas tohto kurzu si okrem túry vyskúšali dobrodružný splav Váhu na raftoch. Úsmevy na tvárach účastníkov a dobrá nálada prezrádzali, že tieto teambuildingové aktivity nám padli vhod a zážitky, ktoré si každý z nás odniesol nám budú dlho pripomínať to, že sme v prvom rade dobrými ľuďmi schopnými spoločne prekonať všetky prekážky, ktoré pred osobný i školský život postaví. 

       Všetkým zúčastneným patrí vďaka za vytvorenie súdržnej pozitívnej atmosféry. Verím, že si ju medzi sebou udržíme počas celého školského roku. ​​​​​​​

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie