• Novinky

      • Boli sme povzbudzovať hokejovú „repre“

      • Januárový rozbeh do školských povinností sme si spríjemnili návštevou hokejového zápasu,

       v ktorom proti sebe nastúpili žilinskí Vlci a hokejová reprezentácia SR do 18 rokov. Naša škola sa tak aktívne zapojila do projektu „Školy idú na repre“, cieľom ktorého je popularizácia hokeja medzi mladými ľuďmi. Podujatie prebehlo v búrlivej atmosfére, v rámci ktorej sme si poriadne rozohriali hlasivky povzbudzovaním oboch tímov. Hoci sa naši mladí reprezentanti snažili zo všetkých síl vzdorovať staršiemu a skúsenejšiemu súperovi, nakoniec sa museli skloniť pred jeho hokejovým majstrovstvom, keď duel prehrali vysoko 0:7.

       Napriek jednoznačnému výsledku podujatie ponúklo výborný športový zážitok a možnosť utužiť vzájomnú súdržnosť nášho kolektívu, ktorá nám pomôže úspešne zvládnuť všetky skúšky a výzvy v ďalšom priebehu školského roku.

      • Užili sme si výlet do Viedne

      • Predvianočný týždeň sa naši žiaci vybrali nasať atmosféru Vianoc do Viedne. Cestou tam sme si dali krátku zastávku v čokoládovni, kde sme nielen mohli ochutnať kvalitnú a chutnú čokoládu, ale aj nakúpiť nezvyčajné druhy tejto sladkej pochúťky. Mali sme možnosť vidieť proces tvorby čokolády priamo vo výrobe, kde sa paradoxne už balili veľkonočné vajíčka a zajačiky, pričom vonku bolo -10° a duch Vianoc za dverami. Odtiaľ sme sa presunuli do jedného z najzaujímavejších miest celej Viedne, do zámku Schönbrunn, ktorý je bývalým letným sídlom Habsburgovcov. Celkový dojem z krásneho prostredia nám pokazilo iba počasie, ale odolali sme a vychutnali sme. Následne sme sa plynule presunuli do centra Viedne, kde sme si pozreli základné pamiatky a prešli sme až na miesto konania vianočných trhov. Tie boli naozaj čarovné. Počasie sa nám stihlo umúdriť, tak sme si užili naplno vianočnú atmosféru, ktorá nabrala na sile, keď sa začalo stmievať...

       Všetkým zúčastneným patrí vďaka za súdržnú a priateľskú atmosféru, ktorú počas výletu medzi sebou vytvorili a umocnili tak dobrý pocit z tohto vydareného podujatia.

      • Navštívili sme Slovenské olympijské a športové múzeum

      • Koncom decembra minulého roku sa vybraní žiaci našej školy v rámci športovej prípravy zúčastnili exkurzie do Slovenského olympijského a športového múzea v Dome športu v Bratislave. Počas návštevy Slovenského a olympijského športového múzea si naši žiaci mohli vyskúšať tréningové aktivity na lyžiarskom a cyklistickom trenažéry. Taktiež mali príležitosť pozrieť si zblízka viacero olympijských medailí a artefaktov, ktoré sú spojené s úspechmi našich športovcov na olympijských hrách.

       Navyše sme mali vzácnu príležitosť absolvovať stretnutie s Jeanom Zoungranom, významným športovým diplomatom, prezidentom Francúzskej kanoistickej asociácie a vice-prezidentom Francúzskeho olympijského výboru, ktoré bolo obohacujúcim zážitkom.

      • Zapojili sme sa do Finančnej olympiády

      • V decembri 2023 sa žiaci 1. až 4. ročníka študijného odboru športový manažment v rámci hodín ekonomických odborných predmetov zapojili do celoslovenskej súťaže zameranej na oblasť ekonomiky a finančnej gramotnosti s názvom Finančná olympiáda. V rámci tejto súťaže sme si preverili vedomosti prostredníctvom online testov z ekonomiky a osobných financií. Okrem možnosti overiť si osobný rozhľad a vedomosti v uvedených oblastiach sa žiaci mohli dozvedieť mnoho užitočných a v osobnom živote prakticky využiteľných informácií. Navyše tí najlepší môžu postúpiť do druhého kola súťaže a zapojiť sa tak do boja o hodnotné ceny nielen pre seba ale i našu školu.

       Zúčastneným žiakom patrí vďaka za aktívny prístup a zapojenie sa do tejto podnetnej súťaže. Tým najlepším držíme palce v ďalšom boji o hodnotné ceny i osobnú prestíž.

      • Školský futsalový turnaj

      • S kalendárnym rokom 2023 sme sa rozlúčili tak ako sa na športovcov patrí. V príjemnej predvianočnej atmosfére sa dňa 22. 12. 2023  v priestoroch našej športovej haly uskutočnil ďalší vydarený ročník tradičného školského predvianočného futsalového turnaja. V rámci turnaja proti sebe za výdatného povzbudzovania študentov i učiteľov v hľadisku zápolili futsalové tímy z jednotlivých tried.

       Víťazom turnaja sa stal tím I. D triedy, ale hodnotné športové výkony predviedli všetky zúčastnené družstvá. Oživením turnaja bol i tím bývalých žiakov, ktorí v exibičnom tempe herne dominovali v každom zápase. Do turnaja sa zapojilo aj družstvo učiteľov. Tí so cťou skúsenosťami vzdorovali mladíckej dravosti i rýchlosti.

       Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh a žičlivú atmosféru. Prajeme všetkým zúčastneným, aby sa dobrá nálada, súdržnosť, vzájomná blízkosť a podpora, ktorú sme na turnaji všetci mohli precítiť,  preniesla aj do nasledujúcich sviatočných dní i celého nadchádzajúceho roku 2024.

      • Prednáška o narcizme

      • Dňa 12.12. 2023 sa žiaci 2.B a 2.D zúčastnili prednášky o narcizme v Mestskej knižnici v Žiline. Prednáška bola rečníkom odprezentovaná nielen z psychologickej stránky, ale aj filozofickej. Rečník rozprával o typických znakoch narcizmu, ako sa pretavuje do našich životov. Avšak v závere veľmi povzbudivo ponúkol možnosti riešenia, ako proti nemu aktívne bojovať a eliminovať ho.

      • Iniciatíva TV technika do každej učebne pokračuje

      • Ďakujeme ďalším ochotným rodičom, ktorí finančne podporili zakúpenie 2. smart televízora, ktorý našiel svoje využitie v ďalšej učebni.

       Konkrétne "ďakujeme" patrí rodičom týchto žiakov: 

       Krovina, Sopoliga, Rabčanová.

       V prípade záujmu môžete podporiť túto iniciatívu dobrovoľným a ľubovoľným príspevkom vo forme "extra členského" na účet občianskeho združenia školy "Športom k vzdelaniu": SK17 1100 0000 0026 2085 8330. V poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť: "EC - Meno a priezvisko žiaka", aby sme vedeli platbu správne identifikovať. 

       Výnos z danej zbierky bude použitý výhradne na účel obstarania TV techniky do učební školy.

       Ďakujeme

      • Imatrikulačno-Mikulášsky deň

      • Mikulášsky deň sa na našej škole niesol v duchu slávnostných imatrikulácií našich prvákov, ktorí boli za asistencie žiakov III. A triedy slávnostne prijatí do cechu študentského na našej škole. Po slávnostnom programe, v rámci ktorého sa prváci predstavili formou nápaditých prezentácií, tanca či spevu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani v Superstar, či Česko-Slovensko má talent. Prítomných študentov  navštívil aj sám veľký Mikuláš. V dobrej nálade a atmosfére nakoniec odmenil každého sladkou maškrtou ako dôkaz toho, že nezabudol na všetky dobré skutky, ktoré naši žiaci od jeho ostatnej návštevy vykonali.

      • Zúčastnili sme sa na prednáške o víruse HIV a chorobe AIDS

      • Začiatkom decembra sa žiaci 3.D  zúčastnili na prednáške organizovanej organizáciou Červená stužka, ktorá sa zaoberá vyjadrením solidarity voči ľuďom s ochorením HIV a AIDS zaoberajúcej sa  vzdelávaním a prevenciou proti tomuto vírusu. Prednášajúci so žiakmi hovorili o vzniku tohto nevyliečiteľného ochorenia, jeho pôvode, príznakoch a prevencii.  Ľudia si  pripínajú červenú stužku najmä počas 1. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom HIV a AIDS. Vyjadrujú tak solidaritu s osobami postihnutými ochorením týmto závažným ochorením.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 7. decembra 2023 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Návštevníci dostali základné informácie o možnostiach štúdia na našej škole, detailnejšie informácie o študijných programoch v jednotlivých študijných odboroch, zúčastnili sa otvorených  vyučovacích hodín a workshopov, diskutovali s učiteľmi, budúcimi spolužiakmi a taktiež mohli vidieť priestory školy. Celkovo sa Dňa otvorených dverí zúčastnilo približne 121 záujemcov.

      • Anglické divadlo: United Neighbours of London

      • Dňa 4.12.2023 sa žiaci III.A, III.D a III.E zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "United Neighbours of London" v Dome odborov v Žiline. Naši žiaci nemali problém s porozumením, pretože úroveň anglického jazyka primerane zodpovedala úrovni, ktorú študujú. Po anglickom predstavení sme sa spolu so žiakmi presunuli na Mariánske námestie na vianočné trhy.

      • Koľko lásky 2023

      • Aj tento rok sme sa zapojili do vianočnej výzvy s názvom Koľko lásky. Tento projekt je venovaný seniorom žijúcim v zariadeniach sociálnych služieb. Touto zbierkou sme im aspoň trošku chceli spraviť obdobie Vianoc krajšie a taktiež podporiť našich študentov v konaní dobrých skutkov a utužovaní medzigeneračných vzťahov.

       Okrem iného sme sa zapojili aj do tvorby digitálnych vianočných pohľadníc na hodinách informaticky zameraných predmetov. Žiaci vytvorili celkovo 106 digitálnych pohľadníc, ktoré sme dali tlačiť, napísali vianočné alebo osobné priania a následne pribalili ku krabičkám, ktoré doniesli študenti a učitelia. Celkovo sme vyzbierali okolo 30 škatuliek, ktoré boli odovzdané pridelenému zariadeniu sociálnych služieb.

       Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zbierky veľmi pekne ďakujeme!

      • Naši florbalisti sú druhý najlepší tím v Žilinskom kraji

      • Dňa 30. 11. 2023 sa v priestoroch športovej haly SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne uskutočnilo Krajské kolo postupovej súťaže Super Florbal Pohár žiakov stredných škôl. Na turnaji sa po vynikajúcich výkonoch a celkovom víťazstve v okresnom kole tejto súťaže predstavili aj naši florbalisti, ktorí umnou a bojovnou hrou tento významný športový turnaj takmer vyhrali. Naši chlapci skončili na celkovom druhom mieste, pričom víťazstvo a postup do celoštátneho finále Super florbal pohára im uniklo iba o vlások. Presnejšie povedané, pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodlo skóre.

       Napriek tomu si naši florbalisti svojou hrou a športovými výkonmi získali priazeň všetkých fanúšikov na turnaji a vzorne tak reprezentovali našu školu, za čo im patrí naša úprimná vďaka. 

      • Zúčastnili sme sa Medzigeneračného šachového turnaja ŽSK

      • Dňa 21.11. 2023 sa na pôde Žilinského samosprávneho kraja konal Medzigeneračný šachový turnaj ŽSK medzi žiakmi stredných škôl a seniormi z Centier (a Domov) sociálnych služieb z Žilinského kraja.

       Turnaja sa zúčastnilo 81 šachistov a spolu so sprievodom bola účasť turnaja okolo 120 ľudí. Šachisti zastupovali stredné školy v pôsobnosti i mimo pôsobnosti Žilinského kraja a tiež CSS a DSS v pôsobnosti kraja.

       Šachisti hrali 7 kôl šachových partií, počas ktorých zbierali body za víťazstvá a remízy v spoločných zápasoch.

       Našu školu na turnaji reprezentovali Marko Baráni z III.E a Daniel Ondrík z I. E, ktorí svojimi výkonmi zaujali viacerých nadšencov šachu a prispeli vysokej športovej úrovni tohto podujatia, dokonca Marko Baráni ako víťaz školského šachového turnaja po bojovnom výkone skončil vo svojej kategórii dvanásty a celkovo obsadil pekné 19.miesto. Daniel Ondrík so svojou hrou obsadil 51. miesto.

       Obom našim šachistom za ich výkony ďakujeme a prajeme veľa chuti do tréningu a napredovania v šachovej hre.

        

      • ZABODOVALI SME MEDZI NAJÚSPEŠNEJŠÍMI ŠPORTOVCAMI ŽILINSKÉHO KRAJA

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prebehlo v Sobášnom paláci v Bytči slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

       Žiaci boli ocenení vo viacerých kategóriách. V kategórii "šport" boli ocenení štyria žiaci našej školy - Dávid Zauška z II.B, Alex Dovičák z III.A, Stanislava Ďuratná z III.E a Petra Kissová zo IV.A. Všetkým oceneným patrí srdečné blahoželanie. ​​​​​​​

      • Školský šachový turnaj

      • Dňa 16.11.2023 sa v priestoroch zasadacej miestnosti školského internátu pod vedením Ing. Miloša Ondruška, PhD. konal 1. ročník školského šachového turnaja. Podujatie vzbudilo veľký záujem medzi žiakmi našej školy, ktorí svoju vášeň pre túto logickú  a strategickú hru pretavili do napínavých a šachovo hodnotných partií. Po celodennom zápolení v šachovej hre a mnohých vyčerpávajúcich partiách  sme nakoniec spoznali najlepších šachistov našej školy v nasledujúcom poradí.

       1. miesto Marko Baráni III. E
       2. miesto Daniel Ondrík I. E
       3. miesto Michal Dubovický III. D

       Prví dvaja najlepší šachisti turnaja postúpili na Medzigeneračný šachový turnaj organizovaný Žilinským samosprávnym krajom.

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa nadšenia a chuti do v tejto  výnimočnej hry kráľov.

      • Workshop vo FABLAB-e

      • FabLab – FABRICATION (FABULOUS) LABORATORY je otvorená platforma a miesto pre realizáciu kreatívnych aktivít dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Poskytuje možnosť zhmotňovať inovatívne myšlienky prostredníctvom digitálnych technológií 21. storočia.

       Žiaci III.E a IV.E sa 29.11.2023 zúčastnili workshopu zameraného na objavovanie tajomstiev a možností využitia umelej inteligencie v praxi. Vytvorili vlastné prompty, otestovali halucinovanie a osvojili si základné postupy pre generovanie obrázkov.  

      • Florbalisti po roku opäť zvíťazili

      • Dňa 10.11:2023 prebehlo v priestoroch našej športovej haly okresné kolo postupovej súťaže žiakov stredných škôl vo florbale tzv. Florbalový superpohár. V rámci turnaja sa predstavilo 14 chlapčenských tímov zo škôl v celom žilinskom okrese, ktoré svojimi bojovnými a obetavými výkonmi prispeli k vysokej úrovni tohto vydareného športového podujatia.

       Tím našich chlapcov v zložení: Marko Baráni, Timotej Bulej, Samuel Byrtus, Adam Hanus, Ján Kubala, Samuel Mlkvik, Peter Palaj, Šimon Pelach, Ján Šuška  napriek veľkej maródke v tíme, ktorá im znemožňovala striedať hráčov počas celého turnaja, svojou umnou hrou i enormným nasadením v celom turnaji dominovali a nakoniec sa tešili zo zaslúženého víťazstva a postupu do krajského kola bojov o florbalový Superpohár. Celému tímu blahoželáme k víťazstvu a prajeme dobrý športový výsledok v krajskom kole.

      • iBOBOR 2023

      • V dňoch 7.11.2023 a 09.11.2023 sa 6 tried našej školy zúčastnilo hlavnej informatickej súťaže pre každého iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior.

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Kategórie Senior sa zúčastnilo 5 407 Seniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 15 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 688, t.j. 12,72% žiakov. Kategórie Junior sa zúčastnilo 12 033 Juniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 45 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 2 084, t.j. 17,32% žiakov. 

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie