• Novinky

      • Opäť sme si zmerali sily v šachu

      • Koniec školského roku sme si spríjemnili školským šachovým turnajom. Turnaj sa konal dňa 24.6.2024 v priestoroch zasadacej miestnosti školského internátu pod vedením Ing. Miloša Ondruška, PhD. . Podujatie vzbudilo veľký záujem medzi žiakmi našej školy, ktorí svoju vášeň pre túto logickú a strategickú hru pretavili do napínavých a šachovo hodnotných partií. Nemalý záujem o hru prejavili tentoraz i naše dievčatá, ktoré síce nesúťažne, ale s o to väčším zápalom prenikali do tajomstiev kráľovskej hry vo vzájomných partiách, či pri riešení šachových hlavolamov. Po celodennom zápolení v šachovej hre a mnohých vyčerpávajúcich partiách sme nakoniec spoznali najlepších šachistov našej školy v nasledujúcom poradí.

       Prvenstvo zo zimnej verzie šachového turnaja obhájil Marko Baráni z III.E. Na druhom mieste skončil Daniel Ondrík z I. E. a tretie miesto po dramatickom súboji pre seba získal Marek Žíroš z II.D.

       Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za prajnú atmosféru, ktorú na podujatí vytvorili i súťaživého ducha, ktorého v rámci vzájomného zápolenia preukázali.

      • Súťažili sme medzi sebou v stolnom tenise

      • V pondelok 24.6.2024 sa na našej škole uskutočnil školský stolnotenisový turnaj. Na prvom mieste skončil Adam Gladiš (vľavo), na druhom Adam Hanus (stred) a na treťom mieste Matyáš Veselý (vpravo). Výherca turnaja dostal možnosť zahrať si zápas s najlepším pingpongistom školy – Jurajom Rovňanom, avšak, tento zápas, ako sa predpokladalo, už nevyhral.

      • Inkluzívny tanečný maratón

      • Dňa 21.6.2024 (piatok) sa uskutočnil  1. ročník Inkluzívneho maratónu v latinsko-amerických tancoch s Miguelom Méndezom pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, ktorý je voľným pokračovaním Parádneho dňa.  

       Miguel Méndez je inštruktor, pedagóg, choreograf a producent Latinsko-amerických folklórnych a populárnych tancov na Slovensku.

       Na podujatie sa prišlo zabaviť a vytancovať  50 žiakov stredných a základných škôl, 25 účastníkov so zdravotným znevýhodnením a 12 tanečníkov z Tanečno-športového klubu Top Dance v Žiline. Aktivitu zabezpečoval 10 členný tím organizátorov spolu so zdravotnou asistenciou, ktorú zabezpečili žiačky a pani učiteľka so Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

       V úvode podujatia predviedli svoje umenie tanečníci z TŠK Top dance svojou Sambou a pán riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline PaedDr. Peter Hruška otvoril stretnutie a privítal účastníkov. Atmosférou zábavy a tanečného umenia previedol prítomných Miguel, ktorý naučil základy tancov ako: Cha-cha, Cumbia, Salsa, Merengue a Mambo, Palo de Mayo/Afro-karibský štýl. Účastníci si vyskúšali aj variácie v pároch, s ktorými im pomáhali tanečníci z Top Dance a poskytovali významnú oporu pri tanci.

       Podujatie bolo finančne podporené mestom Žilina, Žilinským samosprávnym krajom a občianskym združením Latinsko-americký Kultúrny Projekt na Slovensko. Organizačne zabezpečenie poskytli organizácie Športom k vzdelaniu, o.z., Stredná športová škola v Žiline, Tanečno-športový klub Top Dance, o.z. a foto ateliér Ďurči.

       fotky: poskytol foto ateliér Ďurči

      • Boli sme bronzoví na Župnej kalokagatii 2024

      • Aj tento rok sme sa zúčastnili Župnej kalokagatie a s odhodlaním sme sa vydali za obhajobou minuloročného triumfu. Táto športovo-vedomostná postupová súťaž žiakov Žilinského kraja sa aj  tento rok konala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

       Poslaním Župnej kalokagatie je prepojiť krásu tela i ducha, fyzickú zdatnosť stredoškolákov s teoretickými vedomosťami z rôznych oblastí.  Žiaci súťažia v orientačnom behu v teréne. Trať má dĺžku 3 km a jej súčasťou je 6 športovo-vedomostných disciplín. Okrem preverenia fyzickej zdatnosti čakali aj tento rok žiakov disciplíny,  ktoré overia ich teoretické vedomosti. Je medzi nimi topografia, preskúšanie zručnosti používania improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany PIO, poskytovanie prvej pomoci a teoretické otázky z rôznych oblastí, vrátane histórie, geografie, ekonomiky, trestnoprávnej zodpovednosti a pod.

       Tohtoročná príprava na Župnú kalokagatiu bola naozaj svedomitá,  vybraní žiaci pod vedením Mgr. Polákovej niekoľko týždňov pravidelne trénovali športové disciplíny a poctivo si rozširovali vedomostný rozhľad, aby čo najlepšie obstáli v oboch zložkách súťaže.

       V postupovom kole súťaže, ktoré sa konalo 13. júna, sme skončili tesne druhí za tímom z Gymnázia J. Lettricha v Martine . Vo finálovom kole, ktoré sa konalo 19. júna, sme okrem veľkých horúčav, výborne pripravených súperov však bojovali s nepriazňou osudu, keďže pre viaceré nečakané okolnosti a zranenia sa nám rozpadlo družstvo z postupového kola. Vo finále tak o celkové prvenstvo zabojoval nanovo zložený tím len po minimálnej príprave. Napriek tomu sa naši žiaci v silnej konkurencii finalistov nestratili a po obetavom výkone si z tohtoročnej Župnej kalokagatie odnášajú pekné tretie miesto. Nad ich sily bol len tímy z Bilingválneho gymnázia T. Rúžičku v Žiline a z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktoré potvrdilo dominanciu z postupového kola a celú súťaž vyhralo.

       Veľká vďaka patri nielen našim medailistom, ale i všetkým členom organizačného tímu, ktorí svojou obetavosťou a pomocou prispeli k vydarenému priebehu 17. ročníka tohto úžasného podujatia.

        

       Výňatok z výsledkov finálového kola Župnej kalokagatie 2024:

       1. miesto Gymnázium Jozefa Lettricha Martin
       2. miesto Bilingválne gymnázium Žilina
       3. miesto Stredná športová škola Žilina
       4. miesto Gymnázium sv. Františka Žilina
       5. miesto SPŠ IT Kysucké Nové Mesto
      • Parádny deň 14 v obrazoch

      • Aj tento rok bol Parádny deň naozaj parádny. :-))) 

       Svedčia o tom nielen nasledujúce fotografie, ale i nižšie uvedené reakcie účastníkov.

       Ako občianske združenie sme mali prvýkrát možnosť stretnúť sa na Vašom podujatí. Od prvého momentu komunikácie cez prihlásenie sa na podujatie sme boli jasne a zrozumiteľne informovaní o všetkom čo a kedy máme poslať, doniesť, urobiť. Bravúrne ste zvládli vrtochy počasia, ktoré sa nedajú predvídať. Veľkým prínosom boli pridelení študenti, ktorí nám veľmi pomáhali, ako aj študenti na stanovištiach. Boli empatickí, trpezliví a veľmi milí. Veľká pochvala. Naši mladí sa cítili naozaj parádne. Napriek svojim zdravotným obmedzeniam si všetci užívali hravú, skvelú atmosféru a cítili sa hlavne veľmi prijatí. Keďže ich sprevádzali rodičia, tí si tiež pochvaľovali skvelú atmosféru celého podujatia a čo bolo pre nich veľmi významné, že sme zažili bezbariérovosť, vďaka ktorej sme sa mohli voľne pohybovať a dostali sme sa ku všetkým stanovištiam. Celé podujatie bolo nielen výborne organizačne pripravené, za čo Vám naozaj patrí veľká vďaka, ale zároveň zanechalo veľmi pozitívnu stopu u našich mladých, stále na to spomíname a už teraz sa veľmi tešíme na ďalší PARÁDNY DEŇ. Ďakujeme. 

       OZ Charbel 

       S praktickou školou sme sa zúčastnili Parádneho dňa nepravidelne, ale už viackrát. Čakali sme dobrú atmosféru, no bola skvelá. Čakali sme dobrú organizáciu, no bola nadmieru skvelá. Zdvihli ste „latku“ na úroveň ozajstnej olympiády. Veľmi ďakujeme všetkým, Vám organizátorom ktorí ste to organizovali a zabezpečovali. Študentom, ktorí nás sprevádzali, ale aj ktorí boli na jednotlivých stanovištiach. Naši žiaci, ale aj my sme si užili Váš Parádny deň a bolo nám parádne. Ďakujeme. 

       Súkromná praktická škola, Žilina 

       Super akcia, výborne zorganizovaná, deti ste veľmi tešili. Ďakujeme a tešíme sa nabudúce. 

       ŠZŠ Martin 

        Atmosféra 1*, zážitky 1*, postrehy klientov: boli veľmi radi, že videli niečo iné okrem bežného dňa vzariadení. Tešíme sa na ďalší ročník.  Ďakujeme.  

       CSS Straník  

        Všetko bolo super, klienti boli veľmi spokojní a už teraz sa tešia na budúci rok. Organizácia akcie bola skvelá, cítili sme sa u vás príjemne. 

       DSS Harmónia  ​​​​​​​

      • FESTIVAL ŠTUDENTSKEJ PODNIKAVOSTI

      • Dňa 22.5. sa žiaci druhého ročníka  študijného odboru športový manažment zúčastnili podujatia Festival študentskej podnikavosti, ktorý sa konal v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci programu si naši žiaci mohli vypočuť inšpiratívne podnikateľské príbehy, oboznámiť sa s ukážkami využitia rozvojových príležitostí pre študentov v našom regióne. Taktiež ako diváci absolvovali finále celoslovenskej súťaže s názvom Stredoškolský podnikateľský zámer. Okrem uvedeného mali žiaci možnosť pozrieť si viacero pútavých prezentácií z oblasti podnikania a marketingu, spoznať priestory Žilinskej univerzity v Žiline, nahliadnuť i do niekoľkých výskumných laboratórií a na vlastnej koži zažiť viacero zaujímavých experimentov.

       Podľa vzrušených rozhovorov a rozžiarených pohľadov všetkých zúčastnených bolo zrejmé, že  si z podujatia odnášajú mnoho impulzov a podnetov do ďalšieho života a niektorí z nich možno raz rozšíria rady študentov Žilinskej univerzity.

      • Zavítali sme do Krajskej knižnice v Žiline

      • Dňa 21.5.2024 žiaci II.D absolvovali zaujímavú a poučnú exkurziu v Krajskej knižnici v Žiline, v rámci ktorej sa oboznámili so spôsobmi manipulácie a propagandy v marketingovej komunikácii v rámci politickej a komerčnej reklamy. Následne sa naši žiaci oboznámili s možnosťami využitia postupov a techník kritického myslenia  na  odhalenie manipulácie a propagandy  v politickom  i komerčnom marketingu. Prednáška bola doplnená o súčasné i historické príklady zneužívania marketingových nástrojov. Sústredenie na tvárach našich žiakov prezrádzalo, že ich téma prednášky skutočne zaujala. To vyústilo do širokej a bohatej diskusie. Podujatie prebehlo v otvorenej a tvorivej atmosfére, ktorá umožnila všetkým zúčastneným, aby si z neho odniesli množstvo zaujímavých informácií a podnetov, ktoré využijú nielen v škole, ale najmä v bežnom každodennom živote.

     • Maturita 2024
      • Maturita 2024

      • Milí maturanti,

       v nadchádzajúcom maturitnom týždni Vám prajem šťastnú ruku pri výbere maturitných otázok, pokoj pri maturitných odpovediach a spokojnosť s ich výsledkami.

       Milí učitelia,

       vám rovnako, a možno aj o kúsok viac prajem pokoj a pochopenie pri skúšaní a spokojnosť s úrovňou maturitných odpovedí, ale tiež šťastnú ruku pri zápise tých správnych a spravodlivých hodnotení.

       Milí rodičia,

       želám Vám pevné nervy v očakávaní výsledkov maturitných skúšok Vašich detí a spokojnosť s ich výsledkami. Hlavne im však, prosím, buďte v tomto náročnom období podporou.

       Prajem nám všetkým hladký priebeh maturitných skúšok, nech nás naši maturanti milo prekvapia a nech sú výsledné hodnotenia len pozitívnym prekvapením.

       Veľa šťastia!

       Peter Hruška, riaditeľ školy

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

      • V piatok 17. 5. 2024 prebehla v priestoroch školskej jedálne rozlúčka s našimi štvrtákmi, ktorým od pondelka začal akademický týždeň. V rámci tohto milého celoškolského podujatia sme si zaspomínali na rôzne úskalia i radosti školského života a prostredníctvom rozlúčkových videí sme mohli spolu s našimi štvrtákmi opäť prežiť ich cestu premeny z prvákov na sebavedomých maturantov s vlastným názorom a odhodlaním v živote niečo dokázať.

       Celé podujatie prebehlo v príjemnej a žičlivej atmosfére. Osobitná vďaka patrí žiakom III.D triedy, ktorí rozlúčku so štvrtákmi  zorganizovali. Verím, že táto príjemná udalosť bola tým správnym začiatkom záverečnej fázy prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Na maturite prajeme štvrtákom, aby nestratili vieru vo vlastné schopnosti i vedomosti a tiež mali povestný kúsok šťastia a vytiahli si tie správne otázky tak, aby všetci úspešne skúšku dospelosti zvládli.

      • ZÚČASTNILI SME SA GIRL'S DAY 2024

      • Dňa 25. 4. 2024 sa vybrané žiačky I.D a II.D triedy zúčastnili podujatia Girl`s day 2024,

       ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

       ČO JE GIRL'S DAY? Girl’s Day je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT. Ide o podujatie, ktoré stredoškoláčkam približuje IT a možnosti štúdia, práce i podnikania v tomto sektore. Je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý v roku 2011 vyhlásila International Telecomunication Union pôsobiaca pri Organizácii Spojených národov. V roku 2023 sa k iniciatíve pridala aj Európska únia. Na Slovensku ho od roku 2014 organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.

       Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka. A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

       Naše dievčatá počas tohto podujatia absolvovali prehliadku priestorov a areálu Žilinskej univerzity v Žiline, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o informačných technológiách a možnostiach pôsobenia v IT sektore a na vlastnej koži si vyskúšali prácu pri riešení súvislých zložitejších príkladov a aplikácií ekonomických a matematických problémov v programe MS Excel od spoločnosti Microsoft.

       Na záver podujatia absolvovali slávnostný obed a obdržali účastnícky certifikát.

      • Spoznávali sme mariánske pamiatky

      • Dňa 25. 4. 2024 sa žiaci 1.A,1.B pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej v rámci hodín náboženskej výchovy zúčastnili exkurzie v Kostole svätej Barbory v Žiline. Počas exkurzie žiaci mali možnosť spoznať históriu kostola, zároveň boli oboznámení s dominantami chrámu, ktoré sa viažu k jednotlivým etapám pôsobenia dominikánov v Žiline. Súčasťou exkurzie bola prehliadka loretánskej kaplnky, kde im bol vysvetlený jej význam a pôvod. Poslednú časť prehliadky tvorila sakrálna časť tejto významnej pamiatky zasvätená Panne Márii  z Lúrd.

       Na tvárach zúčastnených žiakov bolo vidieť, že sa ich posolstvo tohto historického duchovného miesta hlboko dotklo. Výrazom záujmu o prezentované fakty a zaujímavosti boli viaceré zvedavé otázky a následná diskusia.

      • Navštívili sme Považskú galériu

      • V rámci predmetu umenie a kultúra sa žiaci 4. A. zúčastnili výstavy výtvarných diel Vincenta Hložníka, ktorá sa  koná v  Považskej galérii v Žiline. Žiaci sa prostredníctvom pútavého výkladu sprievodkyne dozvedeli zaujímavé informácie zo života celoslovensky významného maliara, ktorý pochádza z nášho regiónu. Následne si pozreli jeho tvorbu, ktorej súčasťou sú nielen maľby, ale aj rôzne grafiky, ilustrácie a známky. Na tvárach viacerých zúčastnených bolo vidieť, že ich vystavené diela zaujali, čo vyústilo do vzájomných rozhovorov o pocitoch a odkaze vystavovaných exponátov.

      • Máme medailu

      • Po víťazstve v okresnom kole postupového turnaja v basketbale žiačok stredných škôl sa naše dievčatá predstavili v krajskom kole tejto prestížnej postupovej súťaže. Krajské kolo basketbalového turnaja sa uskutočnilo 10.4.2024 v Ružomberku. Naše družstvo v zložení Vanesa Šmihovská, Saskia Borovská, Gabriela Renáta Sušienková, Laura Králiková, Petronela Zemiaková, Milaniia Kizima, Natália Dejová, Bianka Poliaková sa v silnej konkurencii najlepších tímov z celého Žilinského kraja nestratilo a po atraktívnej útočnej hre získalo strieborné medaily za celkové druhé miesto v turnaji.

       Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších športových úspechov.

      • Čitateľský maratón netradične

      • V dňoch od 8.4. – 12.4. 2024 sa zrealizoval čitateľský maratón, počas ktorého mohli žiaci nahliadnuť do životných príbehov známych športových legiend.

       Foto: knihy

       Rafael Nadal a John Carlin: Rafa

       S úprimnosťou, so srdcom na dlani a s inteligenciou necháva Rafael Nadal nahliadnuť čitateľa do svojej dramatickej a zároveň víťaznej životnej púte. Na jej konci našiel odmenu, ktorú si vážil najväčšmi na svete: spolupatričnosť a lásku rodiny.

       Boris Valábik – Marián Szúcs : Volali ma bitkár

       Prostredníctvom knihy sa ponoríte do zákulisia hokejových kabín.

       „ Do svojich 27 rokov som sa nepozeral na cenu ničoho, čo som si chcel kúpiť. Nemusel som. Nevedel som ani to, koľko mám na účte peňazí. Keby ma niekto okradol o 20-tisíc dolárov, ani si to nevšimnem.“

       Alex Ferguson a Michael Moritz : Leading

       „ Inšpiratívny návod od najúspešnejšieho manažéra všetkých čias.“

       Sir Alex Ferguson ako manažér získal za 38 rokov neuveriteľných 48 trofejí Manchestru United pomohol  stať sa jednou z najvýznamnejších komerčných značiek na svete.

       Do súťaže sa zapojili prvé až tretie ročníky, ich úlohou bolo spracovať vybraný text a hľadať správne odpovede na otázky.  O výsledku rozhodla schopnosť porozumieť textu a tímová spolupráca.

       Výsledky súťaže po vyhodnotení:

       1. miesto:  3.A – 31 bodov
       2. miesto\: 2.A – 30,5 bodov
       3. miesto: 1. D – 28 bodov
       4. miesto: 2.B  - 27,5 bodov
       5. miesto: 3.D – 24.5 bodov
       6. miesto: 1. E – 23,5 bodov
       7. miesto: 1.A – 22.5 bodov
       8. miesto: 1.B – 22 bodov
       9. miesto : 3.E – 19,5 bodov

       GRATULUJEME VÍŤAZOM, ktorých čaká sladká zmrzlinová odmena!

      • Exkurzia v čističke odpadových vôd

      • Dňa 23. 3. 2024 sa žiaci 2. A zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd v Hornom Hričove. V rámci exkurzie  sa žiaci prostredníctvom stručného a výstižného výkladu sprievodcu zoznámili s technológiami čistenia odpadových vôd, ako i s možnosťami využitia čistiarenského kalu na výrobu bioplynu.

       Problematika čistenia odpadových vôd vyvolala medzi žiakmi veľký záujem, ktorý vyústil do bohatej diskusie a množstva otázok na danú tému.

      • Odprezentovali sme našu školu na Inovatívnom streDnutí

      • Dňa 19. 3. 2024 sa v priestoroch našej školy pod záštitou rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo podujatie s názvom Inovatívne streDnutie. Na podujatí sa stretli žiaci a pedagógovia z viacerých škôl Žilinského kraja a vzájomne si vymenili skúsenosti z rôznych oblastí školského  života.

       Cieľom podujatia bolo sieťovanie škôl, aktivizácia žiakov a rozvoj ich zručností prostredníctvom tvorby návrhov a ich prezentácií pred odbornou porotou. Súčasťou podujatia bola i možnosť pozrieť si priestory našej školy a na záver bolo možné načerpať sily pri relaxačnom cvičení.

       Na podujatí vystúpilo viacero našich študentov, ktorí pred zrakom odbornej poroty prezentovali rôzne školské aktivity. Vystúpenia našich študentov vyvolali pozitívnu odozvu a obohacujúcu diskusiu s ďalšími účastníkmi podujatia. Stretnutie prebehlo v tvorivej a ľudsky prajnej atmosfére. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za energiu a úsilie, vďaka ktorým sme my všetci dostali podnety a stimuly pre ďalšie napredovanie a rozvoj zúčastnených škôl.

      • Boli sme v parlamente

      • Bol pondelok, skoré februárové ráno. Čakali sme na vlak do Bratislavy... V tom zazvonil telefón. Jedna žiačka nestíha! Mešká jej autobus. Pokojný odchod sa náhle zmenil na drámu, počas ktorej dotyčná prejavila športového ducha a dobiehajúc  v poslednej chvíli vlak nakoniec stihla... Vo dverách ju netrpezlivo povzbudzovali spolužiaci. Všetkým padol kameň zo srdca. J Keď sme sa už v pokoji usadili, mohla začať veselá cesta vlakom, ktorú  sme si v družných debatách všetci užili. Po príchode do Bratislavy sme absolvovali  rýchle raňajky na vlakovej stanici a pobrali sa smerom k parlamentu. Mali sme časovú rezervu, tak sme sa prešli slnečnou Bratislavou. Po ceste sme stratili pár jedincov v duchu hesla 5% straty sú povolené 😊, ale všetky bludičky sa nakoniec našli a do parlamentu sme dorazili včas.

       Mali sme objednaný vstup o 11 hodine. Prešli sme bezpečnostnou kontrolou, ktorú niektorí žiaci zažili prvýkrát v živote.  Museli sme odovzdať všetky osobné veci a prejsť skenerom. Po úvodnej kontrole sa nás ujal pán, ktorý nás sprevádzal celý čas. Na začiatku nám predstavil štátny znak, vlajku, hymnu a ústavu. Na prvom poschodí sme si prezreli zbierku obrazov a darov, ktoré dostali vládni predstavitelia od zahraničných politikov. Najzaujímavejšia časť prehliadky bola v zasadačke parlamentu. Tu  sme sa ocitli priamo v sále, kde sa hlasuje a prijímajú sa zákony. Mali sme vyhradené miesto pre novinárov, nakoľko od covidu je zákaz vstupu na spodné podlažie. Keďže bol pondelok, v parlamente sme nemali šťastie na zasadnutie, nakoľko politici ešte v pondelok majú „víkend“. Sprievodca nám v skratke priblížil históriu a architektúru parlamentu. Po skoro dvoch hodinách nás odprevadil. Po ceste na vlak sme stihli rýchly obed. Nakoniec sme sa plní dojmov a zážitkov dostali do Žiliny, aj napriek tomu, že vlak mal meškanie. Výlet hodnotíme veľmi pozitívne a určite si ho zopakujeme...

      • Hravá olympiáda v cudzích jazykoch

      • Dňa 21. marca 2024 sa na našej škole konala Hravá olympiáda v cudzích jazykoch. Až 28 študentov zo všetkých ročníkov si hravou formou porovnalo svoje zručnosti v anglickom jazyku. Pre zúčastnených boli pripravené 3. kolá, v ktorých plnili rôzne úlohy. V prvom kole čakal študentov test zameraný na čítanie s porozumením, pričom študenti pracovali v dvojiciach. V druhom kole sme zistili, kto má lepšiu slovnú zásobu. No a v poslednom kole si študenti museli vytiahnuť jeden z jazykolamov, naučiť sa ho za krátky čas naspamäť a potom ho povedať, čo najviac krát za jednu minútu. V každom kole sa nám počet súťažiacich zmenšoval, pričom v poslednom kole ostali 4 najlepšie dvojice, ktoré bojovali o prvé miesto. Zo všetkých zúčastnených sa najlepšie umiestnili:

        

       1. Lukáš Kličimunka 4.D, Dávid Záuška 2.B

       2. Martin Klaučo 3.A, Christian Boška 1.A

       3. Michal Dubovický 3.D, Samuel Hostačný 2.A

        

       Výhercom srdečne blahoželáme!!

      • CENA PETRA DUBOVSKÉHO

      • Leo Sauer z III.D. sa vďaka svojim výborným futbalovým výkonom v drese MŠK Žilina i Feyenoordu Rotterdam v minulom roku presadil v ankete Futbalista roka 2023, keď sa stal laureátom ceny Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov. Leo v hlasovaní 72 trénerov jednoznačne dominoval, keď Cenu Petra Dubovského získal spomedzi 19 nominovaných mladých slovenských futbalistov s výrazným 56 bodovým náskokom.

       Leovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov v jeho sľubne sa rozvíjajúcej športovej kariére. 

       pzn.: zdroj fotografií (webstránky SFZ)

      • A JE TO ZA NAMI

      • S úľavou si vydýchli naši maturanti po tom, čo  tento týždeň od utorka do štvrtku viac či menej úspešne lovili vedomosti vo svojich hlavách, aby obstáli v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, anglického jazyka či matematiky. Na tvárach našich štvrtákov pred skúškami bolo vidieť odhodlanie „pobiť sa o dobrý výsledok“ a dokázať tak najmä sebe, ale i ostatným, že štyri roky, strávené v laviciach našej školy, nevyšli nazmar. Ba naopak, priniesli svoje zaslúžené ovocie v podobe vedomostí a schopnosti samostatne kriticky myslieť a zodpovedne sa rozhodovať, no najmä uvážene a zodpovedne konať. Po skúškach bola na tvárach našich maturantov vidieť úľava i mierne obavy o celkový výsledok. Všetci však s nádejou dúfali, že to, čo predviedli počas predchádzajúcich hodín, bude stačiť na úspešné absolvovanie tejto časti maturitnej skúšky.

       Nech už písomné maturity dopadli akokoľvek, prajeme našim maturantom veľa húževnatosti, vytrvalosti pri opakovaní učiva a príprave na ústnu formu interneh časti maturitnej skúšky. V rámci nej i povestný kúsok šťastia, aby základ, ktorý položili v predchádzajúcich dňoch, podopreli, či dokonca vylepšili výbornou odpoveďou v rámci ústnej a praktickej časti maturitnej skúšky a do ďalšieho života mohli vykročiť hrdo ako úspešní maturanti. 

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie