• Novinky

     • Exkurzia Oswiecim 2016
      • Exkurzia Oswiecim 2016

      • Celodenná a dlhodobo plánovaná exkurzia do koncentračného tábora Oswiecim sa uskutočnila vo štvrtok 14.4.2016. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov z našej školy. Príznačne pochmúrne počasie nás vítalo v tábore smrti. Za sprievodu veľmi príjemných sprievodcov sme sa snažili pochopiť obludnosť systému, ktorý sa pochopiť nedá. Plní pocitov, nových informácií a nezodpovedaných a možno aj nevypovedaných otázok sme sa vracali domov, tí istí a možno aj trochu zmenení...Kedy sa ľudstvo poučí?

     • BLAHOŽELÁME, Samo!
      • BLAHOŽELÁME, Samo!

      • Samuel Šenkár, reprezentant SR v zjazdovom lyžovaní, žiak IV.B triedy,
       sa na MSR juniorov v Jasnej - obrovský slalom, umiestnil na skvelom 2. mieste!!!
       K úspechu mu všetci srdečne blahoželáme!!!

     • Športovec Žiliny za rok 2015 je už známy
      • Športovec Žiliny za rok 2015 je už známy

      • ..stal sa ním žiak našej školy..

       1. miesto - Matúš Štoček, cyklistika (trieda II.C)

       ..a ďalej ..
       6. miesto - Roland Gerebenits, futbal (trieda I.C)
       8. miesto - Dávid Bartáky, plávanie (trieda II.A)
       9. miesto - Adriána Šenkárová, tenis (trieda I.B)
       Všetkým srdečne blahoželáme !!!

     • OZNAM!
      • OZNAM!

      • Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina oznamuje zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium na SŠ, že študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru v školskom roku 2016/2017 neotvárame, nakoľko v súlade s vyhláškou č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, je možné vytvárať spoločnú triedu 1. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné/učebné odbory (študijný obor 2951 M výživa a šport, s ktorým mal byť spojený v spoločnej triede študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru nie sú príbuzné odbory).

     • Vianočná Viedeň
      • Vianočná Viedeň

      • Dňa 16.12.2015 sa konala exkurzia do Viedne spojená s návštevou vianočých trhov. Akcie sa zúčastnilo 45 žiakov školy a 2 pedagogickí zamestnanci školy. Veríme, že na vianočnú Viedeň zostanú žiakom len tie najkrajšie spomienky. 

     • Vianočné tvorivé dielne
      • Vianočné tvorivé dielne

      • Dňa 22.12.2015 sa uskutočnili tradičné tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vlastné vianočné dekorácie s pomocou pedagogických zamestnancov školy. Veríme, že vlastné výtvory žiakov potešili a takýmto spôsobom získali aj nové zručnosti, ktoré využijú i mimo školy.

     • Vianočný futsalový turnaj
      • Vianočný futsalový turnaj

      • Dňa 22.12.2015 sa konal už štvrtý ročník EXHIBIČNĚHO futsalového turnaja o vianočný pohár. Víťazmi sa stal team žiakov z II.C triedy, 2. miesto obsadila IV.C a 3. miesto III.A. Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojný priebeh turnaja, v ktorom nejde o život, ale hlavne o zábavu. 

     • Nočná škola 2015
      • Nočná škola 2015

      • Dňa 16.11.2015 vo večerných hodinách sme sa stretli pred školou so zámerom stráviť noc v škole. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov naprieč ročníkmi a triedami. Žiaci mohli zahrať hru na počítači po sieti, pozerať film, zahrať a zaspievať si v triede, zahrali sme schovávačky v triedach a chodbách po tme. O 23.00 sme zahrali zápas vo futbale v hale, ako aj ping pong a skúšali sme streľbu na brány. Po polnoci sme sa stretli pri rozhovoroch pri sviečkach a debatovali hlboko do noci asi okolo tretej hodiny ráno sa žiaci uložili k odpočinku a ráno sme sa plní zážitkov odobrali domov.

     • Halloween 2015
      • Halloween 2015

      • Dňa 28.10.2015 sa na škole konala súťaž „Halloweenska výzdoba triedy“ zapojili sa všetky triedy, ktoré boli prítomné na vyučovaní. Vyzdobovala sa trieda a zúčastnili  sa jej všetci žiaci triedy. Bolo pekné pozorovať spoluprácu spolužiakov a zdravú snahu o víťazstvo v súťaži. Víťazom  sa stala trieda IV.C. Výzdoba bola veľmi pekná.

     • Deň rekordov 2015
      • Deň rekordov 2015

      • Dňa 16.11.2015 sa konal druhý ročník „Dňa rekordov“ zúčastnila sa ho celá škola v rámci dňa „študentstva“.  Žiaci si mohli zmerať sily v rôznych kolektívnych športoch ako aj v tých individuálnych. Spoločne sa snažili prekonať rekordy nielen osobných ale aj tých minuloročných a kolektívnych. Súťažilo sa aj v iných nešportových disciplínach napr. jedenie jablka na rýchlosť a jedenie jogurtu. Na celom podujatí panovala priateľská nálada a výkony prebehli v rámci fair-play. Víťazné triedy a jednotlivci boli odmenení sladkou odmenou.

     • American dream - divadelné predstavenie
      • American dream - divadelné predstavenie

      • 27.11.2015 sa žiaci VI.OA, VIII.OA, IV.A a IV.C zúčastnili divadelného predstavenia v angličtine s názvom "American dream".

     • Úspechy a ocenenia našich žiakov
      • Úspechy a ocenenia našich žiakov

      • Viem, čím budem a prečo - súťaž pod týmto názvom vyhral žiak III.A Dávid Hancko. Jeho esej o futbale zaujala porotu v Agentúre pre vzdelanie a vedu v Bratislave.

       BLAHOŽELÁME!

     • Gratulujeme, Peter Cehlárik !
      • Gratulujeme, Peter Cehlárik !

      • Svoj prvý reprezentačný gól dal na Slovakia cupe 2016 v Žiline náš absolvent Peter Cehlárik. Podarilo sa mu to na štadióne, na ktorom hokejovo vyrástol. Držali sme mu palce a ďakujeme za pozdrav a fotografiu s podpisom, ktorú venoval špeciálne Športovému gymnáziu na Rosinskej.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Dňa 24. novembra 2015 od 10,00 hod. Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí do našej školy. Všetci ste vítaní!

     • Súťaž „Smelo na cesty“
      • Súťaž „Smelo na cesty“

      • Dňa 16.10.2015  žiaci IV.B, Zuzana Lalinská, Filip Ondruš a Alexander Gašparovič, prezentovali našu školu na súťaži „Smelo na cesty“, ktorá sa uskutočnila v školiacom centre KIA MOTORS SLOVAKIA. Cieľom súťaže je zvýšiť bezpečnosť na cestách. Žiaci SŠ pracovali v 3 – členných družstvách a na základe nastoleného problému mali spracovať prezentáciu riešenia, ktorú museli obhájiť pred odbornou komisiou tvorenou zástupcami Krajského policajného zboru SR, inštruktormi autoškoly a zástupcami z radu zamestnávateľov.

       Získali cenné skúsenosti z problematiky bezpečného a zodpovedného správania sa na cestách.

      • Dôležité upozornenie!

      • Upozorňujem žiakov a zamestnancov, že v termíne od 8.októbra do 15.decembra 2015 sa budú vykonávať stavebné práce v školskom internáte (výmena okien a zeteplenie budovy)

       PROSÍM O ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ!

       Ing. Mária Wienerová, riaditeľka

     • ABSOLVENT NAŠEJ ŠKOLY - MAJSTER SVETA
      • ABSOLVENT NAŠEJ ŠKOLY - MAJSTER SVETA

      • Milý Peťo!

       Veľmi nás potešil Tvoj výnimočný úspech na Majstrovstvách sveta v cyklistike. Sme hrdí na to, že Tvoje začiatky sú spojené aj s našou školou na Rosinskej ceste v Žiline, kde si strávil tri roky stredoškolského štúdia.

       Pripájame sa ku všetkým, ktorí Ti želajú pokračovanie Tvojej hviezdnej misie. Dúfame, že na nás nezabudneš. Stal si sa vzorom pre našich žiakov – športovcov.

        

     • PARÁDNY DEŇ 8 - HLASOVANIE
      • PARÁDNY DEŇ 8 - HLASOVANIE

      • Všetkých, ktorým nie je projekt PARÁDNYCH DNÍ ľahostajný, prosíme o HLAS v hlasovaní v rámci projektu SPP Zlepšime SPPOLOČNE Slovensko, v ktorom sa uchádzame o finančnú  podporu.
       Každý hlas je dôležitý a nič Vás nestojí!
       ĎAKUJEME :)
       Viac informácií o Parádnom dni nájdete v sekcii Parádny deň na našej webovej stránke.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie