• Novinky

      • Úspech našej žiačky a našich absolventiek

      • V dňoch 15. – 22. júla 2018 sa v Chicagu konal medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko získali víťaznú trofej a cenu za najúspešnejšiu hráčku, ktorou sa stala Veronika Sluková, naša bývalá žiačka.

       Na turnaji sme boli jedinou krajinou z Európy, ktorá sa zúčastnila týchto neoficiálnych majstrovstiev sveta pri príležitosti 50. výročia Special Olymipcs International.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie