• Novinky

      • Exkurzia do Novej synagógy a Židovského múzea v Žiline

      • Ďalším príspevkom k rozvoju zážitkového vyučovania na našej škole v rámci predmetu náboženská výchova bola exkurzia žiakov I. B triedy, ktorí koncom septembra, v rámci predmetu náboženská výchova navštívili Novú synagógu v Žiline a Židovské múzeum aby na vlastnej koži precítili atmosféru ich expozícií. V rámci exkurzie sa žiaci oboznámili s historickými pamiatkami náboženskej židovskej obce v meste Žilina a prehĺbili si poznatky o problematike židovského náboženstva.  Počas exkurzie  žiaci absolvovali krátku prednášku zameranú na znaky židovského náboženstva a kultúry, ktorá bola spojená s prehliadkou a demonštráciou exponátov v hlavných častiach Židovského múzea. Lektorka múzea oboznámila žiakov s históriou židovskej obce v Žiline. Študenti mali možnosť nahliadnuť do kroniky židovskej komunity. V druhej časti exkurzie si pozreli výstavu exponátov v muzeálnej časti synagógy. Záver akcie doplnila diskusia, na  ktorej  žiaci aktívne participovali a uplatnili tak vedomosti získané na hodinách náboženskej výchovy a dejepisu.

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

      •  

       Od roku 2001 sa každoročne 26.septembra medzinárodne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je vzbudiť u vyše 800 miliónov Európanov záujem o učenie sa cudzích jazykov a to nielen v školách, ale aj mimo nich. Širšia jazyková rozmanitosť pomáha zlepšovať interkultúrne porozumenie medzi jednotlivými krajinami, a tým tiež prispieva k búraniu bariér a predsudkov.

       Aj na našej škole vidíme potrebu zdvíhať u žiakov povedomie o dôležitosti znalosti cudzích jazykov. Preto si vyučujúci aj tento rok pripravili rôzne poučné i zábavné aktivity, ktorých cieľom bolo v žiakoch podnietiť a prehĺbiť  záujem o cudzie jazyky.

       V 1.B, 1.D a 2.A si žiaci pozreli inšpiratívne video od Španiela Joseho Calvo Aguilar (ktorý žije už 9 rokov na Slovensku, perfektne a plynulo hovorí nielen po slovensky), v ktorom sa podelil o svoje skúsenosti a rady pri učení jazykov. Následne si žiaci vyplnili prieskum o najefektívnejších metódach pri učení jazykov. Potom vypracovali v menších skupinkách  zoznam pozitív učenia sa jazykov, ktorý nakoniec odprezentovali.

       V 1.E a 3.B triede žiaci viedli diskusiu o rôznych jazykoch a deleniach jazykov na území Európy. Žiaci porovnávali rozličnosti medzi jazykmi jednotlivých jazykových rodín ako napr. germánske, slovanské, keltské a románske jazyky. Následne sa rozprávali o anglickom jazyku ako globálnom jazyku, čo je dôvodom toho, prečo je angličtina tak dominantný jazyk a nakoniec sa žiaci zabavili pri opisnej hre, ktorá sa týkala národných jedál rôznych štátov.

       Žiaci II. D sa zúčastnili interaktívnej prednášky spojenej s diskusiou o úlohách a význame Britskej kráľovskej rodiny v súčasnosti. V rámci prednášky, ktorú pre našich žiakov zorganizovala Krajská knižnica v Žiline a následnej diskusie sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života Britskej kráľovskej rodiny a jej prínose pre Spojené kráľovstvo i širšie svetové spoločenstvo.  

      • Úspech našich futsalistov

      • Naši chlapci pod taktovkou trénerov ŠK Makroteam Žilina odohrali okresné kolo Majstrovstiev SR vo futsale žiakov stredných škôl. Postupne bez straty bodu zvládli štyri zápasy v základnej skupine proti Strednej zdravotníckej škole, Strednej odbornej škole stavebnej, Gymnáziu Hlinská a Súkromnej strednej odbornej škole Pro Scholaris. Svoju hernú dominanciu naplno ukázali aj vo finále proti Strednej odbornej škole elektrotechnickej, keď vygradovali svoje dnešné výkony do desaťgólového koncertu. Víťazstvom si zaslúžene vybojovali postup do ďalšej fázy súťaže 💛🖤.

       Ďakujeme futsalistom za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme im palce v ďalšej fáze súťaže!

      • Tréningové kolo súťaže iBobor 

      •  

       Dňa 6.10.2021 sa študenti našej školy zúčastnili tréningového kola súťaže iBobor. Išlo o prvú účasť našich študentov na tejto celoslovenskej súťaži základných a stredných škôl orientovanej na logické myslenie a matematicko-informatický rozhľad a zručnosti. Do tréningového kola súťaže iBobor sa zapojili študenti až z 9 tried našej školy, ktorí si zmerali vedomosti v riešení logických úloh zameraných na matematiku a informatiku s 46039 rovesníkmi z celého Slovenska.

       Súťaž iBobor sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage v kategóriách Junior a Senior.

       Hlavná súťaž sa bude konať v novembri. Všetkým žiakom držíme palce.  

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie