• Novinky

      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • V piatok 20.5.2022 prebehla v priestoroch školskej jedálne rozlúčka s našimi štvrtákmi, ktorým od pondelka začal akademický týždeň. V rámci tohto milého celoškolského podujatia sme si zaspomínali na rôzne úskalia i radosti školského života a prostredníctvom rozlúčkových videí sme mohli spolu s našimi štvrtákmi opäť prežiť ich cestu premeny z prvákov na sebavedomých maturantov s vlastným názorom a odhodlaním v živote niečo dokázať. Celé podujatie prebehlo v príjemnej a žičlivej atmosfére, ku ktorej svojimi vystúpeniami a spomienkami prispeli ako samotní štvrtáci tak i členovia pedagogického zboru školy. Osobitná vďaka patrí žiakom III.D triedy, ktorí rozlúčku zo štvrtákmi  zorganizovali. Verím, že táto príjemná udalosť bola tým správnym začiatkom záverečnej fázy prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Na maturite prajeme štvrtákom aby nestratili vieru vo vlastné schopnosti a vedomosti, mali povestný kúsok šťastia a vytiahli si tie správne otázky tak, aby všetci úspešne skúšku dospelosti zvládli podľa vlastných predstáv.

      • Na našej škole opäť prebehol Súboj titanov

      • Po covidovej pauze sme obnovili tradíciu v celoškolskom futsalovom turnaji, ktorý sa pod názvom Súboj titanov uskutočnil 6.5. 2022 v našej športovej hale. V rámci turnaja proti sebe za výdatného povzbudzovania študentov i učiteľov v hľadisku zápolili futsalové tímy z jednotlivých tried.

       Víťazom turnaja sa stal tím III. D triedy, ale hodnotné športové výkony predviedli všetky zúčastnené družstvá. Do turnaja sa v rámci dvoch exhibičných zápasov zapojil aj tím učiteľov, ktorí so cťou skúsenosťami vzdorovali mladíckej dravosti i rýchlosti a oba svoje zápasy za búrlivých ovácií publika vyhrali.

       Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh a žičlivú atmosféru, ktorú počas tejto vydarenej športovej akcie vytvorili.

      • O ochrane prírody hravo

      • Na základe spolupráce našej školy so Žilinskou univerzitou mali naši žiaci možnosť v apríli rozšíriť svoje vedomosti a rozhľad v oblasti ochrany prírody.

       Udialo sa tak prostredníctvom workshopu zameraného na problematiku ochrany prírody, ktorý v priestoroch našej školy prebehol začiatkom apríla. Na workshope sa zúčastnili žiaci II. D a III. D triedy, ktorí si pod vedením lektorky zo Žilinskej univerzity užili hravý a tvorivý deň zameraný na objavovanie nových skutočností a poznatkov v oblasti ochrany prírody.

       V rámci workshopu žiaci mali možnosť vzhliadnuť unikátny dokument Vlčie hory a pralesy na Slovensku, rozšíriť si vedomosti v oblasti územnej a druhovej ochrany prírody ako i získať informácie o možnom vysokoškolskom štúdiu oboru stráž prírody.

       Najväčší úspech medzi žiakmi zožala tímová súťaž o krásach a prírodných pamiatkach Slovenska, ktorá bola zostavená vo formáte známej televíznej relácie Milujem Slovensko. Práve táto časť workshopu prebudila v žiakoch súťaživosť i tímového ducha a rozpútala napínavý interaktívny súboj, v rámci ktorého museli žiaci získané vedomosti dokazovať  v zaujímavých disciplínach po vzore známej televíznej relácie.  Z tvárí i komentárov žiakov bolo jasné, že končiaci sa workshop bol nielen príjemne ale i prínosne stráveným časom.

      • Literárno-historická exkurzia na Skalu pri Trenčíne

      • Dňa 29. 4. sme sa zúčastnili zájazdu smer Trenčín. V skorých ranných hodinách sme nastúpili do autobusu, kde sme zažili príjemnú atmosféru plnú pekných pesničiek. Exkurzie sme sa zúčastnili všetci prváci.  Na veľmi milé prekvapenie sme si hneď padli do oka a bavili sa všetci spolu. Prvá zastávka bola Skalka pri Trenčíne, kde nás pani sprievodkyňa zoznámila so zajímavou históriou. Ukázala nám vnútorné priestorya previedla nás cez chodbu medzi skalami. Mali sme možnosť vidieť sochu sv. Beňadika, ku ktorej sme museli kráčať zohnutí, aby sme sa nebuchli hlavami o strop. Spoločnosť nám robili i zimujúce netopiere. Po prehliadke kláštora sme sa presunuli k Bazilike sv. Svorada a Benedikta, odkiaľ zhodili zbojníci mŕtve Benediktovo telo podľa legendy do Váhu. Našou predposlednou zastávkou bol rímsky nápis na skale Trenčianskeho hradu. Zaujímavé bolo, že sme ho dokázali vidieť len tak, že sme museli vstúpiť do hotela. Nasledovala prehliadka mesta. Katov dom, kostnica, jezuitský kostol. Najviac ma zaujal Katov dom, v stredoveku v ňom býval kat, ktorý na hornom poschodí býval a na prízemí mučil ľudí. Celkom unavení sme nakoniec strávili príjemnú obednú prestávku s jarnými lúčmi slnka na námestí pri dobrej šálke  kávy. Tento deň bol veľmi príjemný, zažili sme pekné chvíle a navštívili nové miesta. 

      • Opäť sme pomáhali

      • Opäť sme sa zapojili do pomoci pre odídencov z Ukrajiny. V utorok 27. 4. 2022 žiaci II.D triedy ukázali dobré srdce a ochotu pomáhať ľuďom v núdzi, keď sa iniciatívne zapojili do humanitárnych aktivít v centre humanitárnej pomoci pre ukrajinských odídencov na Poštovej. Žiaci počas štyroch hodín aktívne pomáhali s triedením a evidenciou humanitárnej pomoci. Napriek ťaživej atmosfére, ktorú spôsobuje ťarcha konfliktu a jeho dosah na osudy obyčajných nevinných ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy na Ukrajine, sa nám v rámci našich aktivít podarilo vytvoriť priateľské prostredie a dobrú náladu, ktorá, veríme, pomohla i samotným žiadateľom o pomoc a ich deťom, ktorým sa naši žiaci v rámci prvého kontaktu tiež venovali. Všetkým zúčastneným patrí úprimná vďaka a obdiv za to, že svojou ľudskosťou dokázali aspoň o trochu zmierniť neľahký údel vojnou skúšaných ľudí z Ukrajiny.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mgr. Martina Mažgútová
     martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie