• Novinky

      • Predvianočný turnaj

      • So súčasným kalendárnym rokom sme sa rozlúčili tak ako sa na športovcov patrí. V príjemnej predvianočnej atmosfére sa 22. 12. 2022  v priestoroch našej športovej haly uskutočnil ďalší vydarený ročník tradičného predvianočného futsalového turnaja. V rámci turnaja proti sebe za výdatného povzbudzovania študentov i učiteľov v hľadisku zápolili futsalové tímy z jednotlivých tried.

       Víťazom turnaja sa stal tím I. E. triedy, ale hodnotné športové výkony predviedli všetky zúčastnené družstvá. Do turnaja sa zapojil aj tím učiteľov, ktorí so cťou skúsenosťami vzdorovali mladíckej dravosti i rýchlosti. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh a žičlivú atmosféru. Prajeme všetkým zúčastneným, aby sa dobrá nálada, súdržnosť, vzájomná blízkosť a podpora, ktorú sme na turnaji všetci mohli precítiť,  preniesla aj do nasledujúcich sviatočných dní i celého nadchádzajúceho roku 2023.

      • Opäť sme sa presadili medzi najlepšími cyklistami

      • Opäť sme sa presadili medzi najlepšími cyklistami

       Sezóna 2022 priniesla v cyklistike mnohé skvelé výsledky i pozitívne prekvapenia. Tí najlepší v jednotlivých odvetviach cyklistiky si v decembri prebrali ocenenie na slávnostnom gala večere ankety Zlatý pedál 2022.

       V horskej cyklistike v disciplíne cross country prebrala žezlo najlepšieho cyklistu žiačka našej školy Terézia Ciriaková. Najvýraznejší výsledok na medzinárodnej scéne dosiahla Terézia v horskej cyklistike cross country, keď na majstrovstvách Európy v portugalskej Anadii vybojovala striebornú medailu v eliminátore spoločnej kategórie žien a junioriek a 6. miesto v disciplíne shorttrack na tom istom podujatí.

       Ďalším úspešným žiakom našej školy, ktorý sa v ankete Zlatý pedál 2022 presadil bol Martin Svrček. Martin je aktuálne jediný Slovák vo world tour tíme a  má za sebou prvú sezónu medzi mužmi. Po pár štartoch na jarných podujatiach ho na nejaký čas vyradila z tempa zlomenina kľúčnej kosti. No už na elitných majstrovstvách Slovenska piatym miestom ukázal hlad po výsledkoch.  Na  pretekoch  Okolo Slovenska si tento rok vybojoval v úvodnom prológu 9. miesto a celkovo dres najlepšieho Slováka. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike spomedzi jazdcov do 23 rokov obsadil 16. miesto. Martin si svojimi výsledkami vybojoval v ankete celkové 2. miesto v absolútnom poradí hneď za naším najúspešnejším cyklistom Petrom Saganom.

       Naším úspešným cyklistom blahoželáme a želáme veľa vytrvalosti a síl v tréningu a šťastia na pretekoch aj v roku 2023.

       Pozn.:Zdroj čiastkových komentárov i fotografie Slovenský zväz cyklistiky

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      • Naša škola sa aj tento rok zapojila do zbierky s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
       Ďakujeme žiakom, rodičom, učiteľom aj ostatným zamestnancom školy, že ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších - starých ľudí. Veríme, že sme im s Vašou pomocou aj tento rok vyčarili úsmev na tvári. Krabičky putovali do Centra sociálnych služieb Straník.

      • Imatrikulácie alebo ako sa Mikuláš na prvákov prišiel pozrieť

      • Mikulášsky deň sa na našej škole niesol v duchu Slávnostných imatrikulácií žiakov prvých tried, ktorí boli za asistencie študentov III. D triedy slávnostne prijatí do cechu študentského na našej škole. Po slávnostnom programe, v rámci ktorého sa prváci predstavili formou nápaditých prezentácií, tanca, či spevu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani v Superstar, či  Česko-Slovensko má talent prítomných študentov došiel navštíviť aj sám veľký Mikuláš. V dobrej nálade a atmosfére najskôr zhodnotil všetky lapajstvá, ktoré sa mu o našich žiakoch dostali do uší, ale nakoniec odmenil každého sladkou maškrtou ako dôkaz toho, že nezabudol na všetky dobré skutky, ktoré naši žiaci za ten rok od jeho ostatnej návštevy vykonali.

      • Autogénny tréning už aj na našej škole

      • Žiaci 3.D a 4.D absolvovali 15.12.2022 pod vedením školskej psychologičky Mgr. Eriky Kobyliakovej relaxačné cvičenie a autogénny tréning, ktoré trvali jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci počas relaxácie ležali na podložkách, počúvali relaxačnú hudbu, hovorené slovo a atmosféru dopĺňala vôňa difuzéra s esenciálnymi olejmi. Po tréningu sa žiaci cítili oddýchnutí, zrelaxovaní a vyslovili požiadavku na pravidelnú realizáciu podobných tréningov.

      • Zaujímavá exkurzia

      • Na exkurzii v čistiarni odpadových vôd firmy SEVAK a.s. sme sa oboznámili s technológiou čistenia odpadových vôd. Zaujímavý výklad nám spravil smenový majster. Prešli sme všetky technologické uzly a vo velíne nám ukázali systém monitorovania a kontroly.  Čistiareň spracováva odpadové vody zo Žiliny a priľahlého okolia. Spracuje 500 l odpadových vôd za sekundu. Výstupom sú „zdrapky“, piesok, lisované kaly, bioplyn a samozrejme vyčistená voda. Napriek chladnejšiemu počasiu nás sprevádzala dobrá nálada a mali sme možnosť spoznať niečo z praxe.

      • Florbalistky napodobnili chlapcov a vyhrali

      • V novembri sa v priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste po chlapčenskom turnaji uskutočnil aj okresný stredoškolský postupový turnaj dievčat vo florbale. S pomedzi viacerých silných tímov z celého okresu najlepší výkon predviedli naše dievčatá, ktoré napodobnili chlapcov a celý turnaj vyhrali. Dievčatám k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Spomínali sme nielen na 17. novembra 1989

      • Deň študentstva ako i Deň boja za slobodu a demokraciu sa na našej škole niesol v duchu viacerých spomienkových aktivít na kľúčové okamihy boja za slobodu a demokraciu v našich dejinách. Celý deň sme sa mohli započúvať do známych revolučných piesní pripomínajúcich odkaz 17 novembra nielen tým skôr narodeným. V rámci pripomenutia dôležitosti dejinných udalostí i kľúčových hodnôt týchto dvoch významných sviatkov mali naši žiaci možnosť podieľať sa na tvorbe i vypočuť si rozhlasové pásmo, zapojiť sa do celoškolského kvízu ale aj vypočuť si osobnú spomienku pamätníkov oných pohnutých a pre našu slobodu a demokraciu tak dôležitých dní. Všetkým, ktorí svojou usilovnosťou a zápalom prispeli k tejto dôležitej pripomienke  skutočnosti, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a preto je potrebné sa o ich ochranu a rozvoj usilovať každodenným životom a participáciou na veciach verejných patrí úprimná vďaka.

      • Volejbalisti takmer vyhrali.

      • 1. 12. 2022 sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnili Okresné majstrovstvá vo volejbale stredoškolských zmiešaných družstiev. Náš tím sa v silnej konkurencii družstiev z celého okresu nestratil a vďaka pozornej a obetavej hre obsadil celkové druhé miesto. Okrem športovcov si veľkú pochvalu zaslúžia i fanúšikovia, ktorí tomuto vydarenému športovému podujatiu vytvorili búrlivú  a prajnú kulisu. Naším úspešným volejbalistkám a volejbalistom srdečne blahoželáme.  

      • Advent je príležitosť nazrieť do vlastného vnútra

      • Pre našich predkov bolo slávenie sviatkov významnou súčasťou každodenného života. Príprava na Vianoce sa začínala už na Martina a vrcholila Štedrým dňom, keď sa ľudia po mesiaci príprav, ticha a pokoja mohli zísť za jedným stolom a začať sláviť. Tento rok sa vzhľadom na termín konania odbornej športovej praxe rozhodli žiaci 3.E vyzdobiť triedu presne mesiac pred Štedrým dňom. Výsledok ich kreativity a vnútornej inšpirácie je  vidieť v galérii.

      • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBOBOR 2022

      • Dňa 8. a 10.11.2022 sa konala medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Za našu školu súťažili žiaci 1A, 1.B, 1D, 1E, 2.E. a 3.E v kategóriách Juniori a Seniori. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a v rámci školy sa v kategóriách na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci.

       1. Martin Kucharík, I.A, počet bodov: 45,33 (kat. Junior)
       2. Pavol Macek, I.D, počet bodov: 43 (kat. Junior)
       3. Martina Šinálová, I.A, počet bodov: 41,33 (kat. Junior)

       Žiakom gratulujeme za pekný výsledok a reprezentovanie školy.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie