• Novinky

      • Hravá olympiáda v cudzích jazykoch

      • Dňa 23. februára 2023 sa na našej škole konala Hravá olympiáda v cudzích jazykoch. Až 20 študentov z 1., 2. a 3. ročníkov si hravou formou porovnalo svoje zručnosti v anglickom jazyku.

       Pre zúčastnených boli pripravené 3. kolá, v ktorých plnili rôzne úlohy. V prvom kole čakal študentov test zameraný na gramatiku. V druhom kole sme zistili, kto pozná animované filmy v anglickom jazyku najlepšie. V poslednom kole si študenti museli vytiahnuť jeden z jazykolamov, naučiť sa ho za krátky čas a potom ho museli povedať, čo najviac krát za pol minúty.

       V každom kole sa nám počet súťažiacich zmenšoval, pričom v poslednom kole ostalo 5 najlepších dvojíc, ktoré bojovali o prvé miesto.

       Zo všetkých zúčastnených sa najlepšie umiestnili:

       1. David Hruštinec 3.D, Tomáš Marušák 3.E
       2. Timotej Beliančin 2.E, Alex Tóth 3.E
       3. Marek Žíroš 1.D, Ondrej Buckulčík 1.E

       Výhercom srdečne blahoželáme!!

      • Deň bezpečného internetu 2023

      • Dňa 7. februára 2023 sme si pripomenuli Deň bezpečného internetu. Deň bezpečnejšieho internetu sa začal ako iniciatíva projektu SafeBorders v roku 2004. V roku 2005 tento projekt prevzala sieť Insafe. V súčasnosti sa tento deň oslavuje v približne 180 krajinách a územiach po celom svete. Deň bezpečného internetu si pripomíname každý druhý utorok druhého týždňa vo februári.

       Cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť mladých ľudí ohľadom bezpečného používania moderných IKT prostriedkov a internetu. Od kyberšikany cez sociálne siete až po digitálnu identitu, každý rok sa Deň bezpečnejšieho internetu týka iného problému s cieľom zvýšiť povedomie o vznikajúcich online hrozbách. Aj naši prváci si pripomenuli tento deň a na hodinách informatiky si zahrali hru zameranú na bezpečnosť na internete.

      • Svetový deň bez mobilu - 6. február

      •  

       Siahame po ňom 6x za hodinu. Hľadáme správy od niekoho. Máme potrebu okamžite reagovať na každý mail a každú SMS. Vo svete imaginárnych vzťahov dúfame, že sa to prelomí a príde niečo skutočné, ale neprichádza. Bezmyšlienkovite vyťukávame ďalšiu stručnú odpoveď, a aby to nebolo také "suché" pridávame smajlika. Keď sa dlhšie nikto neozve píšeme ďalšiu správu a znova sa ponárame do siete vzťahov, ktoré nejestvujú. 

       6. február je svetový deň bez mobilu. Dokážeš vydržať pár hodín bez svojho "prístroja" ? Študenti, ktorí do veľkej prestávky odovzdajú svoj vypnutý mobil označený menovkou, alebo vložený do obálky s menom, v zborovni, budú zaradení do losovania o tri vecené ceny. Výsledok losovania sa dozviete po 14:10, kedy budú vrátené aj mobily. 

      • Skvelý úspech nášho žiaka v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

      • Dňa 19. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorej sa zúčastnil aj žiak našej školy - Maxim Mazák zo 4.A. Podarilo sa mu umiestniť na 2. mieste v kategórii 2C2, ktorá je určená pre žiakov žijúcich niekoľko rokov v anglicky hovoriacej krajine. Sme nadšení z jeho úspechu a srdečne mu gratulujeme!

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie