• Novinky

      • Máme novú majsterku Európy!

      • Veľký úspech sa podarilo dosiahnuť žiačke našej školy Nicol Celeríkovej, ktorá úspešne reprezentovala našu školu na tohtoročných Majstrovstvách Európy v kulturistike a fitnes. Súťaž o tituly majstrov Európy sa tohto roku konala v dňoch 2. až 8. mája 2023 v španielskej Santa Susanne. V tvrdej konkurencií sa Nicol podarilo dosiahnuť najlepší možný výsledok, keď zvíťazila nielen vo svojej kategórii, ale podarilo sa jej získať i titul pre absolútnu víťazku majstrovstiev Európy.

       Nikol srdečne blahoželáme a prajeme veľa energie do ďalšieho rozvíjania svojho talentu.

      • Parádny deň 13

      • VEĽKÉ POĎAKOVANIE VŠETKÝM,

       ktorí sa organizačne i realizačne podieľali na tohtoročnom

       13. ročníku Parádneho dňa alebo víťazstvo je pri nás!

       ĎAKUJEM!

       Peter Hruška, riaditeľ školy

       Myšlienka tohto netradičného športovo-spoločenského podujatia vznikla v roku 2008 počas podobného podujatia organizovaného partnerskou školou v Čechách. Odvtedy ho s malou covidovou prestávkou organizujeme spravidla posledný májový piatok v našom školskom športovom areáli. Tentokrát 26.5.2023

       Účastníkmi podujatia sú hlavne klienti domovov a centier sociálnych služieb s rôznymi druhmi hendikepu, ako aj deti špeciálnych a bežných škôl Žilinského kraja.

       Hlavným cieľom Parádneho dňa je búrať bariéry medzi osobami bez zdravotného hendikepu a so zdravotným hendikepom pomocou športových a tvorivých aktivít a súčasne rozvíjať empatický prístup žiakov ku zdravotne znevýhodneným spoluobčanom.

       Podujatie organizujeme pod záštitou pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a s významnou podporou sponzorov, zamestnancov a žiakov našej školy, ako i partnerských škôl zo Žiliny, Česka a Poľska. Za čo im patrí naše veľké ďakujem.

       S tohtoročným prívlastkom Parádneho dňa - "víťazstvo je pri nás" chceme upozorniť na to, že bez ohľadu na životné okolnosti, ktorým denno-denne čelíme, si všetci zaslúžime zažiť pocit víťazstva. A veríme, že Parádny deň nám tento pocit umožní zažiť, pretože šport je úžasný tým, že je pre všetkých. A Parádny deň je úžasný tým, že víťazov urobí zo všetkých.

       Účastníci podujatia sa mohli tešiť na množstvo športových, ale i spoločensko-tvorivých aktivít ako napríklad:

       - streľba na bránu, hod na cieľ, frisbee, prekážková dráha, štafetový beh

       - či niektoré paralympijské disciplíny ako basketbal na vozíčku, boccia, stolný tenis alebo

       - spoločensko-tvorivé aktivity ako maľovanie na tvár, tvorivé dielne či fotokútik.

       - Popri všetkých týchto aktivitách si účastníci mohli podujatie spríjemniť návštevou prenosného planetária, ukážok dobrovoľných hasičov zo Zbyňova, jazdou na koni, či skúškou jazdy na autotrenažéri.

       Po vyzbieraní potrebného počtu pečiatok, ktoré získavali na jednotlivých stanovištiach si mohli účastníci Parádneho dňa vymeniť získané pečiatky za milý darček, ktorý im bude pripomínať tohtoročný parádny deň.

       Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je aj súťaž o parádne tričko, ktoré sme vyhodnotili podľa niekoľkých kritérií, a to najumeleckejšie, najoriginálnejšie, najvtipnejšie a najkreatívnejšie tričko.

       Záverom podujatia sme odmenili všetkých účastníkov užitočnými darčekmi, ktoré im aspoň na malú chvíľku spravia veľkú radosť. Čo nás, samozrejme teší najviac.

        

       FOTOGALÉRIU BUDEME PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ.

       TV Raj - Parádny deň - reportáž

      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • V piatok 19.5.2023 prebehla v priestoroch školskej jedálne rozlúčka s našimi štvrtákmi, ktorým od pondelka začal akademický týždeň. V rámci tohto milého celoškolského podujatia sme si zaspomínali na rôzne úskalia i radosti školského života a prostredníctvom rozlúčkových videí sme mohli spolu s našimi štvrtákmi opäť prežiť ich cestu premeny z prvákov na sebavedomých maturantov s vlastným názorom a odhodlaním v živote niečo dokázať.

       Celé podujatie prebehlo v príjemnej a žičlivej atmosfére. Osobitná vďaka patrí žiakom III.A triedy, ktorí rozlúčku so štvrtákmi  zorganizovali. Verím, že táto príjemná udalosť bola tým správnym začiatkom záverečnej fázy prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Na maturite prajeme štvrtákom aby nestratili vieru vo vlastné schopnosti a vedomosti, mali povestný kúsok šťastia a vytiahli si tie správne otázky tak, aby všetci úspešne skúšku dospelosti zvládli podľa vlastných predstáv.

      • Po stopách kultúrneho dedičstva

      • Dňa 11.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzií s cieľom zvýšiť povedomie o kultúrnom dedičstve Slovenska.

       Žiaci I.B, II.A a II.D sa zúčastnili exkurzie v Slovenskej národnej knižnici, kde získali prehľad o kultúrnom dedičstve nachádzajúcom sa v knižnici a na Slovenskom národnom cintoríne v Martine, kde mali prednášku o významných osobnostiach slovenskej histórie.

       Žiaci II.E a III. E sa zúčastnili na exkurzii v Digitalizačnom Centre Vrútky s cieľom získať úplný prehľad o procese digitalizácie rôznych typov písomných dokumentov spolu so spôsobom ich ochrany, ukladania a zálohovania.

      • Exkurzia do múzea počítačov a výpočtovej techniky

      • Dňa 3.5.2023 žiaci I.A a I.B absolvovali exkurziu do múzea počítačov výpočtovej techniky v Bratislave. Naša cesta začala nástupom na expres v Žiline, odkiaľ sme sa dopravili priamo až do Bratislavy.   

       V múzeu výpočtovej techniky sme toho naozaj veľa videli, počítač ktorý ešte fungoval pomocou diernej pásky, na ktorú sa dierovali nuly a jednotky, zoznámili sme sa s prvým analógovým počítačom na Slovensku, videli sme rôzne média pre zápis dát a tiež rôzne prístroje, slúžiace na výpočet údajov.  

       Obohatení novými poznatkami sme sa presunuli do Incheby na výstavu Cosmos Discovery, kde sme boli prevedení históriou pilotovaných letov od ich počiatkov až po súčasne aj plánované misie. Vyskúšali sme si virtuálnu realitu ako najmodernejší výdobytok dnešnej doby.  

       Po výstave sme navštívili centrum nášho hlavného mesta, pozreli historické ale aj moderné architektonické skvosty, videli sme sídlo pani prezidentky, Grasalkovičov palác. 

       Exkurziu sme si naozaj užili. Všetkých nás obohatila o mnoho jedinečných zážitkov.

        

      • Girl’s Day na FEIT UNIZA

      • Tak ako každý rok, aj v roku 2023 sme sa zapojili do osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 až 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka. Tento krát sme sa zúčastnili na odborných prednáškach v 4 rôznych sekciách zameraných na možnosti štúdia na FEIT UNIZA a to: 

       riadenie elektronických strojov a robotov, 

       princípy fungovania NFT (non – fungible token), 

       meranie biosignálov ľudského tela pomocou EKG a PPG, 

       ovládanie uzla IoT. 

        

      • Vydali sme sa po stopách Pavla Országha Hviezdoslava

      • Dňa 20. 4. 2023 sa naši druháci pod vedením Mgr. Gabriely Pažickej Mgr. Miroslavy Polákovej zúčastnili literárno-historickej exkurzie na Oravu a Liptov, ktorá bola zameraná najmä na poznávanie života a diela básnika Pavla Országha Hviezdoslava. 

       V prvej časti žiaci navštívili dedinku Vlkolínec - pamiatku zapísanú v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prehliadka dediny bola spojená s výkladom a návštevou miestneho múzea.

       Druhá časť bola zameraná na prehliadku artikulárneho kostola Leštiny, doplnená o zaujímavý výklad miestneho sprievodcu venovaný nielen histórii kostola, ale aj súvislosti kultúrnej pamiatky so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava.

       V tretej  časti exkurzie žiaci spolu s vyučujúcimi absolvovali prehliadku múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, počas ktorej sa oboznámili so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava.

       Pre mnohých žiakov bola exkurzia nielen atraktívnym ozvláštnením výučby, ale i zdrojom celkom nových poznatkov, informácií a zážitkov, ktoré v nich prehĺbili záujem nielen o literatúru, ale i históriu nášho národa. O tejto skutočnosti svedčilo množstvo otázok a aktívnych príspevkov do diskusie po výklade v každej z navštívených pamiatok.  

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie