• Novinky

      • Slávnostné stužkovanie maturantov

      •  

       Dňa 22.10.2021 sa v priestoroch zasadačky školského internátu uskutočnilo slávnostné stužkovanie žiakov IV. A a IV. B triedy. Slávnostný akt prebehol v príjemnej atmosfére za účasti vedenia školy.  Štvrtákom tento významný okamih spríjemnil i následný slávnostný obed, počas ktorého štvrtáci diskutovali s prítomnými pedagógmi nielen o prípravách na úspešné absolvovanie maturitných skúšok, ale i o plánoch do budúceho života. Maturantom prajeme veľa šťastia i vedomostí  na maturitnej skúške a následné šťastné vykročenie do ďalšieho života.   :-)

      • Exkurzia do Novej synagógy a Židovského múzea v Žiline

      • Ďalším príspevkom k rozvoju zážitkového vyučovania na našej škole v rámci predmetu náboženská výchova bola exkurzia žiakov I. B triedy, ktorí koncom septembra, v rámci predmetu náboženská výchova navštívili Novú synagógu v Žiline a Židovské múzeum aby na vlastnej koži precítili atmosféru ich expozícií. V rámci exkurzie sa žiaci oboznámili s historickými pamiatkami náboženskej židovskej obce v meste Žilina a prehĺbili si poznatky o problematike židovského náboženstva.  Počas exkurzie  žiaci absolvovali krátku prednášku zameranú na znaky židovského náboženstva a kultúry, ktorá bola spojená s prehliadkou a demonštráciou exponátov v hlavných častiach Židovského múzea. Lektorka múzea oboznámila žiakov s históriou židovskej obce v Žiline. Študenti mali možnosť nahliadnuť do kroniky židovskej komunity. V druhej časti exkurzie si pozreli výstavu exponátov v muzeálnej časti synagógy. Záver akcie doplnila diskusia, na  ktorej  žiaci aktívne participovali a uplatnili tak vedomosti získané na hodinách náboženskej výchovy a dejepisu.

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

      •  

       Od roku 2001 sa každoročne 26.septembra medzinárodne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je vzbudiť u vyše 800 miliónov Európanov záujem o učenie sa cudzích jazykov a to nielen v školách, ale aj mimo nich. Širšia jazyková rozmanitosť pomáha zlepšovať interkultúrne porozumenie medzi jednotlivými krajinami, a tým tiež prispieva k búraniu bariér a predsudkov.

       Aj na našej škole vidíme potrebu zdvíhať u žiakov povedomie o dôležitosti znalosti cudzích jazykov. Preto si vyučujúci aj tento rok pripravili rôzne poučné i zábavné aktivity, ktorých cieľom bolo v žiakoch podnietiť a prehĺbiť  záujem o cudzie jazyky.

       V 1.B, 1.D a 2.A si žiaci pozreli inšpiratívne video od Španiela Joseho Calvo Aguilar (ktorý žije už 9 rokov na Slovensku, perfektne a plynulo hovorí nielen po slovensky), v ktorom sa podelil o svoje skúsenosti a rady pri učení jazykov. Následne si žiaci vyplnili prieskum o najefektívnejších metódach pri učení jazykov. Potom vypracovali v menších skupinkách  zoznam pozitív učenia sa jazykov, ktorý nakoniec odprezentovali.

       V 1.E a 3.B triede žiaci viedli diskusiu o rôznych jazykoch a deleniach jazykov na území Európy. Žiaci porovnávali rozličnosti medzi jazykmi jednotlivých jazykových rodín ako napr. germánske, slovanské, keltské a románske jazyky. Následne sa rozprávali o anglickom jazyku ako globálnom jazyku, čo je dôvodom toho, prečo je angličtina tak dominantný jazyk a nakoniec sa žiaci zabavili pri opisnej hre, ktorá sa týkala národných jedál rôznych štátov.

       Žiaci II. D sa zúčastnili interaktívnej prednášky spojenej s diskusiou o úlohách a význame Britskej kráľovskej rodiny v súčasnosti. V rámci prednášky, ktorú pre našich žiakov zorganizovala Krajská knižnica v Žiline a následnej diskusie sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života Britskej kráľovskej rodiny a jej prínose pre Spojené kráľovstvo i širšie svetové spoločenstvo.  

      • Úspech našich futsalistov

      • Naši chlapci pod taktovkou trénerov ŠK Makroteam Žilina odohrali okresné kolo Majstrovstiev SR vo futsale žiakov stredných škôl. Postupne bez straty bodu zvládli štyri zápasy v základnej skupine proti Strednej zdravotníckej škole, Strednej odbornej škole stavebnej, Gymnáziu Hlinská a Súkromnej strednej odbornej škole Pro Scholaris. Svoju hernú dominanciu naplno ukázali aj vo finále proti Strednej odbornej škole elektrotechnickej, keď vygradovali svoje dnešné výkony do desaťgólového koncertu. Víťazstvom si zaslúžene vybojovali postup do ďalšej fázy súťaže 💛🖤.

       Ďakujeme futsalistom za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme im palce v ďalšej fáze súťaže!

      • Tréningové kolo súťaže iBobor 

      •  

       Dňa 6.10.2021 sa študenti našej školy zúčastnili tréningového kola súťaže iBobor. Išlo o prvú účasť našich študentov na tejto celoslovenskej súťaži základných a stredných škôl orientovanej na logické myslenie a matematicko-informatický rozhľad a zručnosti. Do tréningového kola súťaže iBobor sa zapojili študenti až z 9 tried našej školy, ktorí si zmerali vedomosti v riešení logických úloh zameraných na matematiku a informatiku s 46039 rovesníkmi z celého Slovenska.

       Súťaž iBobor sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage v kategóriách Junior a Senior.

       Hlavná súťaž sa bude konať v novembri. Všetkým žiakom držíme palce.  

      • Veľký úspech našej Spojenej školy v Župnej Kalokagatii

      •      V dňoch 17.a 24. septembra 2021 sa v našej Spojenej škole konal 14. ročník Župnej kalokagatie. V piatok 17.9. sa konalo postupové kolo, na ktorom sa zúčastnilo 23 škôl z Oravy, Kysúc, Považia, Turca a Liptova. Postúpilo 12 tímov do finálového kola, ktoré sa konalo 24.9., zároveň sa  k nim pridal aj obhajca titulu Bilingválne gymnázium, T.Ružičku, Žilina, ktorý už v 12. a 13.ročníku  získal putovný pohár. Napriek mokrému variantu, ktorý si vyžiadalo zlé počasie, postúpil aj náš tím, a tak sme mali vo finálovom kole ohnivko a nádej na umiestnenie. V piatok 24. septembra nám počasie ukázalo svoju lepšiu tvár, a preto finálové kolo sa konalo podľa suchého variantu. Kalokagatia, vychádzajúc z antickej tradície, je spojenie krásy tela ale aj ducha. Súťažilo sa nielen v silových športoch a behu, ale aj vo vedomostiach. Súťažiaci mohli naplno preukázať, čo je v skutočnosti ich silná stránka. Všetky  tímy podali skvelé výkony a o ich umiestnení rozhodovali skutočne stotiny. Ale vyhrať môže len jeden. Aj keď najdôležitejšie je súťažiť v rámci fair play. Titul a putovný pohár získalo Bilingválne gymnázium, T.Ružičku,  Žilina, a pretože to bolo tretíkrát po sebe, pohár už zostáva na ich škole. Čo však bolo z nášho hľadiska dôležitejšie, že na druhom mieste skončila naša škola. Tím v zložení Laura Hubcejová III.D, Adela Mlkvíková III.B, Vladimír Kaštan III.B, Vincent Chyla III.D a Dominik Pagáč II.D  podal fantastický výkon. Napriek slabej streľbe dokázali športovci všetkých predčiť v ostatnom zápolení a podľahli len  víťazovi. Za to im patri veľká vďaka.

       Poďakovanie patri aj všetkým organizátorom a každému, kto sa na tejto Kalokagatii podieľal.

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka, postačuje aj prostredníctvom rodičovského konta na EduPage.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       Oznam bol vydaný na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v zmysle manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
       Bližšie informácie: 
       https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

     • Otvorenie školského roku 2021/2022
      • Otvorenie školského roku 2021/2022

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 za prítomnosti podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 2.9.2021 (štvrtok) v čase o 9,00 hod. v priestore vonkajších športovísk a v prípade nepriaznivého počasia v priestore športovej haly.

       Tešíme sa na Vás!

       Po otvorení školského roka sa uskutočnia informačno-organizačné stretnutia žiakov s triednymi učiteľmi v učebniach školy podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách do školy.

       V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni (OBEDY) je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stravovania dostupnú tu: https://forms.gle/r6b6Bm9HT4DCUA8k8

     • Letné olympijské hry v Tokiu 2020 (2021)
      • Letné olympijské hry v Tokiu 2020 (2021)

      • Sme nesmierne radi a hrdí na našich absolventov Elišku Mintálovú a Juraja Sagana, ktorí Slovensko a našu školu reprezentujú na tohtoročných letných olympijských hrách v Tokiu. Držíme im palce v dosahovaní životných úspechov!

       Rovnako prajeme veľa štastia aj celej slovenskej reprezentácii LOH v Tokiu.

     • Úradné hodiny v čase letných prázdnin
      • Úradné hodiny v čase letných prázdnin

      • Celoškolská dovolenka v čase od 19.07.2021 do 06.08.2021 (vrátane) - Potvrdenia o návšteve školy sa v tomto období nevydávajú.

       V ostatnom čase letných prázdnin sú úradné hodiny v pracovné dni od 8,00 do 12,00 hod.

       Neodkladné úradné záležitosti vybavíte po predchádzajúcej e-mailovej, v nevyhnutných prípadoch telefonickej dohode (peter.hruska@sportovaskolaza.sk, 0907849466 - riaditeľ školy)

       Za porozumenie ďakujeme

     • Cyklistom to ide na jednotku!
      • Cyklistom to ide na jednotku!

      • Týmto srdečne blahoželáme našim absolventom Petrovi Saganovi (1. miesto) a Matúšovi Štočekovi (2. miesto) za skvelé výkony na MSR v cyklistike v kategórii Elite a v kategórii juniorov žiakovi III.B Martinovi Svrčekovi za 1. miesto. 

       Držíme palce i naďalej!

       Aj tieto úspechy sú dôkazom toho, že v Strednej športovej škole v Žiline sa nám v spolupráci s najlepšími športovými klubmi v regióne darí vychovávať kvalitných športovcov a úspešných absolventov.

     • Úspechy futsalistov
      • Úspechy futsalistov

      • Blahoželáme žiakom I.E (Bistiak Matej, Dolník Tobias, Hubočan Miloš, Kráľ Filip, Mikula Samuel, Pavlík Matej, Podstavek Patrik) a súčasne hráčom ŠK Makroteam Žilina (trénerom Dušanovi a Eve Dobšovičovcom) k dosiahnutým športovým výsledkom.

       Táto partia chlapcov 💛🖤 to ťahá spolu už nejaký rôčik, aj keď ešte stále vzhľadom na svoj vek majú všetko pred sebou. V tejto divnej covid-sezóne si mnohí odkrútili premiéru medzi dospelými a svoje skúsenosti preniesli na palubovku v juniorskej súťaži do 20 rokov 👏👏👏 Odmenou bolo veľké prekvapenie a bronzové umiestnenie 🏆🥉 Záverečná časť sezóny ich však stále ešte len čaká - zajtra vo Final Four juniorskej extraligy do 1️⃣7️⃣ rokov... od 12,30 semifinále s MIMEL Lučenec. Držte chlapcom palce 👊👊👊 

     • Rok dobrovoľníctva v našej škole
      • Rok dobrovoľníctva v našej škole

      • Aj Strednej športovej škole v Žiline záleží na ekológii

       Športovci si ako prví  uvedomujú, aké dôležité je mať zdravé životné prostredie, a to nielen vo svojich domácnostiach, ale aj v  najbližšom okolí, napríklad v škole a na športoviskách.

       Sú to oni, ktorí považujú svoje telá za „chrám“, a preto im nie je ľahostajné životné prostredie, v ktorom tento „chrám“ budú budovať. V uplynulých dňoch sa žiaci Strednej športovej školy v Žiline zapojili do výzvy Žilinského samosprávneho kraja „Rok dobrovoľníctva“, ktorú 18.3.2021 vyhlásila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a trvá do februára 2022. Aktivita slúži na vzdelávanie mládeže v oblasti dobrovoľníctva, ako prostriedok na potlačenie negatívnych vplyvov a dopadov pandémie Covid-19. Naša škola nemohla zaostať v rozvoji činností spadajúcich pod sféru dobrovoľníctva. V súvislosti s ročným obdobím a rozvoľňovaním obmedzení si z výzvy vybrala  najmä ekologickú oblasť. Cieľom bolo zbaviť sa odpadu z okolia, ktorý je v tomto období všadeprítomný. Žiaci  spoločne so svojimi triednymi učiteľmi vytypovali lokality, ktoré sami videli ako problematické. Tým prejavili záujem o životné prostredie vo svojom okolí, ako aj snahu tomuto stavu pomôcť.

       Veľmi oceňujeme zapojenie sa žiakov do výzvy, lebo boli ochotní aj nad rámec svojich povinností pomôcť škole rásť.

     • Držíme palce našim absolventom!
      • Držíme palce našim absolventom!

      • Tešíme sa z účasti našich absolventov, Mareka Hrivíka, Petra Cehlárika a Adriána Holešinského, na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Lotyšsku a prajeme im veľa športových i osobných úspechov.

       Držíme palce!

     • Gratulácia
      • Gratulácia

      • Martin Svrček žne jeden úspech za druhým!

       Odchovanec CYS - Akadémia Petra Sagana a žiak III.B triedy Martin Svrček nám v Taliansku robí len radosť. Gratulujeme k dosiahnutým úspechom a prajeme pevné zdravie a športové nasadenie i naďalej.

       Držíme palce!

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Pri tejto príležitosti si žiaci pripravili práce v podobe úvahy a prezentácií.

       ZEM

       Zem - aké krátke slovo, s akým obrovským významom. Naša krásna, modrá planéta sa o nás ukážkovo stará. Dáva nám nerastné bohatstvo, úrodu, vodu, vzduch, potravu,... proste všetko, čo k životu potrebujeme. A čo my? Čo dávame na oplátku my jej?

       Keď sa tak zamýšľam, je mi až do plaču, ako lynčujeme našu zem. Je to tak obrovský a globálny problém, až mám pocit, že sa nedá riešiť. Nadmieru ťažíme nerastné bohatstvo, robia sa bezhlavo a v obrovských rozmeroch výruby lesov. Nehovoriac o lesných strojoch, ktoré narúšajú prirodzenú drenáž pôdy, a tým vznikajú zosuvy premočenej pôdy, alebo práve naopak Sahara uprostred lesa. Znečisťujeme odpadom a chemikáliami vodné toky, moria, oceány. Robíme všetko pre to, aby sme roztopili našou aroganciou ľadovce, ktoré sú tak nevyhnutné pre ľudstvo. Zásoby pitnej vody sa míňajú a my sa len prizeráme a nič nerobíme. Je toho tak veľa, čím škodíme, či už priamo, vedome, alebo nepriamo a nevedome. Ale prečo? Prečo bodáme do srdca toho, kto nám dáva? Zem volá o pomoc. Stoná pod ťarchou odpadkov a ťažkých strojov, stoná keď ju dusíme výstavbou obydlí, infraštruktúrou, mega podnikov a tovární. Mestá už expandovali do nádherného lona prírody. Divá zver už pomaly nemá kde žiť. Strácame lesy, lúky, v horách pozeráme na ultramoderné stavby a nie na vrcholky hôr.

       Pripadám si moc malá, aby som čokoľvek napravila. Ale predsa len môžem. Aspoň máličko. Možno napríklad robiť na základných školách osvetu. Samozrejme zaujímavou a zrozumiteľnou formou, aby to deti a mladých ľudí oslovilo. Aby začal každý u seba. Stačí napríklad eliminovať odpad vo svojej domácnosti a ten čo predsa vznikne, správne likvidovať. Keď dostatočne namotivujeme deti, aby milovali svoju Zem, možno raz budú práve oni rozhodovať o veľkých ekologických projektoch.

       Nebuďme ľahostajní a priložme každý ruku k našej budúcnosti a budúcnosti našej Zeme. Sme od nej závislí.

                                                                                                                 Timea Uhlíková (III.B)

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie