• Novinky

      • Advent je príležitosť nazrieť do vlastného vnútra

      • Pre našich predkov bolo slávenie sviatkov významnou súčasťou každodenného života. Príprava na Vianoce sa začínala už na Martina a vrcholila Štedrým dňom, keď sa ľudia po mesiaci príprav, ticha a pokoja mohli zísť za jedným stolom a začať sláviť. Tento rok sa vzhľadom na termín konania odbornej športovej praxe rozhodli žiaci 3.E vyzdobiť triedu presne mesiac pred Štedrým dňom. Výsledok ich kreativity a vnútornej inšpirácie je  vidieť v galérii.

      • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBOBOR 2022

      • Dňa 8. a 10.11.2022 sa konala medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Za našu školu súťažili žiaci 1A, 1.B, 1D, 1E, 2.E. a 3.E v kategóriách Juniori a Seniori. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a v rámci školy sa v kategóriách na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci.

       1. Martin Kucharík, I.A, počet bodov: 45,33 (kat. Junior)
       2. Pavol Macek, I.D, počet bodov: 43 (kat. Junior)
       3. Martina Šinálová, I.A, počet bodov: 41,33 (kat. Junior)

       Žiakom gratulujeme za pekný výsledok a reprezentovanie školy.

      • Stratení v informáciách?

      • Stratení v informáciách?

       Určite nie, aj keď sa takto nazýva vzdelávacia aktivita, ktorú ponúka Krajská knižnica v Žiline.

       Žiaci prvého ročníka  aj v  priebehu septembra a októbra navštívili knižnicu a zoznámili sa s jej fungovaním, s možnosťami, ktoré ponúka všetkým čitateľom. Interaktívnou formou boli vtiahnutí priamo do diania, naučili sa pracovať s katalógmi a využitím informácií pre štúdium i bežný život. Mali možnosť zadarmo získať čitateľský preukaz na 1 rok.

      • Vyhrali sme!

      • Dňa 7.11.2022 sa v priestoroch športovej haly uskutočnil postupový turnaj chlapcov vo florbale. S pomedzi desiatich zúčastnených družstiev najlepší výkon predviedli žiaci našej školy, ktorí jednoznačne dominovali. Vďaka atraktívnej i efektívnej hre náš tím celý turnaj vyhral a postúpil tak na krajské kolo školského postupového turnaja, ktoré sa bude konať v Trstenej. Naším chlapcom k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Boli sme medzi ocenenými

      • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

       Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

       1. kategória – mimoriadne študijné výsledky (43 nominácií/15 ocenených)

       2. kategória – šport (21 nominácií/11 ocenených)

       3. kategória – umenie a kultúra (15 nominovaných/5 ocenených)

       4. kategória- mimoriadny čin ľudskosti (8 nominácií/5 ocenených)

       5. kategória – duálne vzdelávanie (11 nominácií/5 ocenených)

       Ocenení boli žiaci z 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zo 6 škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

       Súčasťou oceňovania bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo žilinského Konzervatória a tanečné páry z Tanečno-športového klubu TopDance, Žilina.

       Sme veľmi radi, že medzi ocenených študentov boli vybratí i dvaja žiaci našej školy, Terézia Ciriaková a Martin Svrček. Pozn. (Martin si cenu pre bohaté športové povinnosti nemohol prebrať osobne, ale len v zastúpení.)

       Obom študentom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov.

      • Opäť sme si užili Noc výskumníkov

      • Na konci Septembra sa žiaci I.A, II.D, II.E zúčastnili celoslovenského podujatia Noc výskumníkov, ktorého cieľom bola popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi. Do tejto celoslovenskej aktivity sa zapojili viaceré mestá na Slovensku. Žilina medzi nimi ani tento rok nechýbala. Tak ako po minulé roky i tohto roku na návštevníkov podujatia čakalo viacero zaujímavých podujatí zameraných na popularizáciu vedy medzi širokou laickou verejnosťou. Naši žiaci si v rámci tohto podujatia v Rosenfeldovom paláci pozreli filmové spracovanie zo záchytnej stanice pre zvieratá v Zázrivej. Vo filme videli prácu ľudí zachraňujúcich poranené a opustené zvieratá (vlk, medvede, sokol,...). Následne sa presunuli do obchodného centra Mirage, kde sa konali rôzne workshopy, , názorné ukážky a prezentácie výdobytkov vedy a techniky. V rámci  tejto časti mali naši žiaci možnosť vyskúšať si napr. okuliare, ktoré simulujú opitosť , mohli sa preobliecť do ochranných odevov používaných pri nukleárnom výbuchu. Tiež pozorovali svet pod mikroskopom, počúvali rôzne zvuky z vesmíru, či zisťovali ako dokážu zmeniť odpadový plast na energiu a mnoho iného. ​​​​​​​

      • Prvé kolo Pohni kostrou

      • V dňoch 2. – 4. novembra sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo celoročnej súťaže Pohni kostrou. Súťaž Pohni kostrou je organizovaná Žiackou školskou radou spolu s p. učiteľkami Ing. Lokajovou a Mgr. Podhorovou. Do súťaže sa zapája všetkých 13 tried, pričom počas školského roka prebiehajú rôzne kolá, kde za svoju šikovnosť a preukázané vedomosti získavajú body pre triedu. Minulý týždeň sa konalo 1. kolo Pohni kostrou, ktorého témou bol Halloween. Na hodinách anglického jazyka si študenti vypočuli krátky listening o histórii tohto sviatku a na záver ich čakal online test s 28 otázkami. Celkovo sa 1. kolá zúčastnilo 221 študentov, no body pre triedu a sladkú odmenu získalo len prvých 12 študentov.

        

       Výhercovia 1. kola:

       1. – 2. miesto: Matúš Truban 4.A, Maxim Mazák 4.A (26 bodov)

       3. – 4. miesto: Sofia Majorová 3.D, Slávka Cígerová 3.D (25 bodov)

       5. miesto: Adam Hoferica 1.A (24 bodov)

       6. – 12. miesto: Šimon Hanuliak 1.A, Karolína Bučková 3.D, Monika Berešíková 3.D, Šimon Žille 3.D, David Hruštinec 3.D, Adam Rehák 4.D, Ema Kašiaková 4.D (23 bodov)

        

       Výhercom gratulujeme! Taktiež všetkým študentom ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!

      • Anglické divadlo

      • Dňa 26.10.2022 sa naši maturanti zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "The last wish" v Dome odborov v Žiline. Predstavenie bolo v anglickom jazyku, pričom resumé istých častí odznelo vždy v slovenskom jazyku. Naši študenti nemali problém s porozumením, pretože úroveň anglického jazyka primerane zodpovedala úrovni jazyka, ktorú študujú. Dané predstavenie sme využili aj v prospech precvičovania písomného prejavu na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka. V budúcnosti by sme chceli zapojiť aj nižšie ročníky, pre ktoré by to mohlo byť príjemným spestrením a inšpiráciou vo výučbe anglického jazyka.

      • Vynovená gymnastická telocvičňa

      • Dnešným dňom sa podarilo dať do plného užívania gymnastickú telocvičňu, ktorú sme s podporou zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov školy zrevitalizovali a zariadili novým gymnastickým vybavením.
       Veríme, že táto, i keď menšia, investícia pomôže skvalitniť športovú prípravu našich žiakov, ako aj prispieť k aktívnemu tráveniu voľného času širšej verejnosti. 

      • Október - mesiac kybernetickej bezpečnosti

      • Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je každoročnou kampaňou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), ktorá zvyšuje povedomie o význame kybernetickej bezpečnosti.

       V rámci mesiaca október súkromné spoločnosti a organizácie vytvárajú vo zvýšenej miere rôzne podujatia a aktivity naprieč celou Európou.

       Aj žiaci 3.E, počas hodiny základy bezpečnosti v digitálnom veku, vytvorili prezentačné materiály, aby tak dostali do povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj ostatných spolužiakov.

       V prípade záujmu, sa môžete dozvedieť viac o ochrane v digitálnom priestore na stránkach www.mirri.gov.sk a www.cybercompetence.sk

      • Prednáška o ochrana spotrebiteľa

      • 12. 10. 2022 našu školu prvýkrát navštívil pán Mgr. Pavel Pavlovkin, právnik Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike (ESC) Ministerstva hospodárstva SR.

       ESC v SR je súčasťou siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net, ktorá pozostáva z 30 centier všetkých štátov EÚ, Islandu, Nórska a Veľkej Británie. Centrá ponúkajú spotrebiteľom bezplatné poradenstvo a pomoc pri riešení problémov pri nakupovaní doma aj v zahraničí.  

       Pán Mgr. Pavel Pavlovkin nás v prednáške previedol právami spotrebiteľa a povinnosťami predávajúceho. Na príkladoch z praxe vysvetlil nekalé a agresívne obchodné praktiky. Zaujal nás aj tipmi, ako sa nechytiť do internetovej pasce a ako spoznať internetovú nákupnú galériu. Poradil nám, na čo si dávať pri nakupovaní pozor a ako postupovať pri zrušení zaplateného letu leteckou spoločnosťou.

      • IT Fitness Test október 2022

      • Žiakov všetkých prvých ročníkov sme na začiatku októbra otestovali v IT Fitness Teste. Je to najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. V tomto roku na Slovensku do 31. júla absolvovalo certifikačnú časť testovania vyše 50 000 respondentov. Úspešní riešitelia postúpili do zlosovania o hlavnú cenu – Xbox Series X – a desiatky ďalších skvelých cien. 

      • Boli sme pri tom a priložili ruku k dielu

      • Dvadsiateho prvého septembra sa pod záštitou mesta Žilina na štadióne Žilinskej univerzity uskutočnili medzinárodné športové preteky spriatelených krajín Slovenska, Čiech, Poľska z Euroregiónu Beskydy. Mladí športovci súťažili v štyroch športových disciplínach. Svoje sily si zmerali v skoku do výšky, v hode guľou, v skoku do diaľky a v štafetovom behu. O dobrom mene a vysokom kredite našej školy svedčí skutočnosť, že sme boli prizvaní a požiadaní o pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu tohto významného medzinárodného športového podujatia. Vďaka tomu si mohli naši žiaci na vlastnej koži vyskúšať, čo všetko zahŕňa úspešná organizácia  takéhoto významného športového podujatia. Vybraní žiaci našej školy dostali príležitosť sa aktívne zapojiť do organizačných činností počas priebehu podujatia. Žiaci pomáhali organizátorom pri zabezpečovaní úspešného a bezproblémového priebehu jednotlivých športových disciplín. O tom,  že im to šlo od ruky,   svedčia i priložené fotografie...

      • Coding Giants 2022

      • V dňoch 28.9 - 30.9.2022 sa študenti tried 1.A, 1.B, 1.E, 2.A, 2.E a 3.E zúčastnili celoslovenskej súťaže v programovaní - Coding Giants 2022. Cieľom súťaže je ukázať študentom, že počítačové hry nemusia len hrať, ale môžu ich aj tvoriť. Rovnako ako aj, zvýšiť záujem u študentov o programovanie a neskôr možno aj o ďalšie štúdium, či prácu v IT odvetví.

      • V zdravom tele zdravý duch, alebo ako sa v lese nestratiť

      • Začiatok školského roku ubehol ako vždy prirýchlo. Školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, čo treba a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého sa mali prváci možnosť spoznať počas príjemnej túry na vyhliadku nad Žilinou na neďalekom kopci Dubeň. Žiaci tretieho  ročníka si dopriali trochu dobrodružstva pri putovaní na zrúcaninu Hričovského hradu. V duchu hesla v zdravom tele zdravý duch a dobré srdce sa viacerí z tretiakov dobrovoľne zapojili do pomoci pri rekonštrukcii Hričovského hradu, keď nelenili a vyniesli aspoň malú časť stavebného materiálu (vedro s pieskom a pár kameňov ) až na hrad. Medzitým prváci na Dubni veselo hodnotili svoje vyhliadky na nové kamarátstva zážitky a úspešné štúdium. Atmosféra medzi všetkými zúčastnenými bola viac ako priateľská. Keďže sa nikto nestratil a všetci prišli bez zranenia, môžeme len potvrdiť, že tento milý športovo spoločenský deň nám všetkým pomohol načerpať veľa energie do každodennej snahy a úsilia čo najlepšie obstáť v skúškach, ktoré pred nás všetkých školský rok 2022/2023 prichystá.

      • Už to začalo - sme opäť v škole

      • Piateho septembra tohto roku to celé opäť vypuklo. Znova sa otvorili brány našej školy a po chodbách zaznela miestami radostná a niekedy trochu rozmrzená vrava vítajúcich sa žiakov zdieľajúcich svoje prázdninové zážitky a skúsenosti.

       Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 prebehlo v priateľskej atmosfére za účasti vedenia školy, žiakov a celého pedagogického zboru v priestoroch športovej haly ŽSK v areáli školy. Po ľudsky hrejivom príhovore riaditeľa školy PaedDr. Petra Hrušku vystúpila zástupkyňa riaditeľa školy pani PaedDr. Janka Čibenková, ktorá prítomným žiakom predstavila ostatných členov vedenia školy a  triednych učiteľov jednotlivých tried. O tom, že sme sa už na seba po prázdninách tešili svedčilo i priateľské skandovanie a potlesk, ktoré zazneli pri mene každého predstavovaného učiteľa.

       Na záver svojho vystúpenia pani zástupkyňa zaželala naším prvákom rýchle a čo najľahšie udomácnenie sa na našej škole a štvrtákom zaželala veľa vytrvalosti a šťastia pri príprave a absolvovaní maturitných skúšok  Všetkým prítomným ešte zapriala veľa zdravia, vytrvalosti, študijných i pedagogických úspechov a optimizmu. Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 ukončili tóny študentskej hymny, po ktorých sme sa rozišli s nádejou, že sa nám počas ďalších mesiacov školského roka podarí naplniť naše sny, túžby a predsavzatia. 

      • Burza športových klubov

      • Prvý septembrový piatok sme sa zúčastnili akcie Burza športových klubov, na ktorej prezentovali svoju činnosť mnohé žilinské športové kluby. Počas akcie sme pripravili pre širokú športovú verejnosť diagnostiku športovca. Naši študenti z odborov spracovanie dát v športe a digitálne služby v športe v priamom prenose diagnostikovali viac ako 50 športovcov, ktorí si mohli pri kondičnej záťaži zmerať mieru záťaže a jej zvládnutie v jednotlivých fázach športového zaťaženia. Naši žiaci si mohli vyskúšať zbieranie a vyhodnocovanie dát priamo v praxi. Svojou účasťou na akcii sme získali cenné skúsenosti a nové kontakty. Poďakovanie patrí žiakom Terézii Ciriakovej (3.E) a Samuelovi Michnovi (3.E) , ktorí prepojili teóriu s praxou a reprezentovali školu.

     • Otvorenie nového školského roku
      • Otvorenie nového školského roku

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.9.2022 (pondelok) o 9,00 hod. v Športovej hale ŽSK v areáli školy.

       Vstup cez hlavné dvere na hľadisko. Na dverách budú umiestnené zoznamy žiakov.

       Žiakov prvých ročníkov si zoskupia triedni učitelia pri vstupe do športovej haly. 

       Prosíme žiakov, aby sa v hľadisku zoskupovali podľa tried.

       Po otvorení školského roku budú prebiehať triednické hodiny, zhruba do 10,30 hod.

       Tešíme sa na Vás!

      • TERÉZIA CIRIAKOVÁ SO STRIEBORNOU MEDAILOU NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V XCE

      • Po zisku striebornej medaily v cestných pretekoch na Majstrovstvách SR a ČR v kategórii juniorov dosiahla vynikajúce výsledky aj na Majstrovstvách Európy juniorov a U23 jazdcov naša žiačka Terézia Ciriaková. Odchovankyňa Cys - akadémie Petra Sagana si po štvrtkovom 6. mieste v shortracku junioriek pripísala v piatok (1.7.2022) na konto striebornú medailu v disciplíne elimination (XCE)!!! Titul Európskej vicemajsterky získala v spoločnom štarte junioriek a žien, zvíťazila Talianka Gaia Tormena, bronz si odniesla Češka Zuzana Šafářová. Terézii držíme palce aj na ďalších pretekoch Majstrovstiev Európy.

      • Blahoželáme!

      • Žiačke našej školy Nicol Celerikovej sa podarilo dosiahnuť cenný úspech, keď na  tohtoročných Majstrovstvách  Európy v disciplíne fitness artictic, ktoré sa konali v Španielsku, v Santa Susanne 5. až 8. mája v silnej konkurencii v kategórii žien obsadila pekné tretie miesto a získala tak bronzovú medailu. Medzi juniorkami na tom istom šampionáte skončila Nicol štvrtá. K obom hodnotným športovým výsledkom blahoželáme a želáme veľa energie do ďalšej športovej kariéry. ​​​​​​​

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie