• Novinky

      • Blahoželanie k MDŽ

      • Blahoželáme k dnešnému sviatku všetkým ženám. Prajeme im veľa síl a dôvodov na úsmev, aby aj naďalej robili náš svet krajším a jemnejším.

       S vďakou 

       Muži :-)

      • Hravá olympiáda v cudzích jazykoch

      • Dňa 23. februára 2023 sa na našej škole konala Hravá olympiáda v cudzích jazykoch. Až 20 študentov z 1., 2. a 3. ročníkov si hravou formou porovnalo svoje zručnosti v anglickom jazyku.

       Pre zúčastnených boli pripravené 3. kolá, v ktorých plnili rôzne úlohy. V prvom kole čakal študentov test zameraný na gramatiku. V druhom kole sme zistili, kto pozná animované filmy v anglickom jazyku najlepšie. V poslednom kole si študenti museli vytiahnuť jeden z jazykolamov, naučiť sa ho za krátky čas a potom ho museli povedať, čo najviac krát za pol minúty.

       V každom kole sa nám počet súťažiacich zmenšoval, pričom v poslednom kole ostalo 5 najlepších dvojíc, ktoré bojovali o prvé miesto.

       Zo všetkých zúčastnených sa najlepšie umiestnili:

       1. David Hruštinec 3.D, Tomáš Marušák 3.E
       2. Timotej Beliančin 2.E, Alex Tóth 3.E
       3. Marek Žíroš 1.D, Ondrej Buckulčík 1.E

       Výhercom srdečne blahoželáme!!

      • Deň bezpečného internetu 2023

      • Dňa 7. februára 2023 sme si pripomenuli Deň bezpečného internetu. Deň bezpečnejšieho internetu sa začal ako iniciatíva projektu SafeBorders v roku 2004. V roku 2005 tento projekt prevzala sieť Insafe. V súčasnosti sa tento deň oslavuje v približne 180 krajinách a územiach po celom svete. Deň bezpečného internetu si pripomíname každý druhý utorok druhého týždňa vo februári.

       Cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť mladých ľudí ohľadom bezpečného používania moderných IKT prostriedkov a internetu. Od kyberšikany cez sociálne siete až po digitálnu identitu, každý rok sa Deň bezpečnejšieho internetu týka iného problému s cieľom zvýšiť povedomie o vznikajúcich online hrozbách. Aj naši prváci si pripomenuli tento deň a na hodinách informatiky si zahrali hru zameranú na bezpečnosť na internete.

      • Svetový deň bez mobilu - 6. február

      •  

       Siahame po ňom 6x za hodinu. Hľadáme správy od niekoho. Máme potrebu okamžite reagovať na každý mail a každú SMS. Vo svete imaginárnych vzťahov dúfame, že sa to prelomí a príde niečo skutočné, ale neprichádza. Bezmyšlienkovite vyťukávame ďalšiu stručnú odpoveď, a aby to nebolo také "suché" pridávame smajlika. Keď sa dlhšie nikto neozve píšeme ďalšiu správu a znova sa ponárame do siete vzťahov, ktoré nejestvujú. 

       6. február je svetový deň bez mobilu. Dokážeš vydržať pár hodín bez svojho "prístroja" ? Študenti, ktorí do veľkej prestávky odovzdajú svoj vypnutý mobil označený menovkou, alebo vložený do obálky s menom, v zborovni, budú zaradení do losovania o tri vecené ceny. Výsledok losovania sa dozviete po 14:10, kedy budú vrátené aj mobily. 

      • Skvelý úspech nášho žiaka v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

      • Dňa 19. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorej sa zúčastnil aj žiak našej školy - Maxim Mazák zo 4.A. Podarilo sa mu umiestniť na 2. mieste v kategórii 2C2, ktorá je určená pre žiakov žijúcich niekoľko rokov v anglicky hovoriacej krajine. Sme nadšení z jeho úspechu a srdečne mu gratulujeme!

      • Lyžiarsky výcvik

      • V dňoch 16. až 20. januára žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v podmanivom prostredí lyžiarskeho strediska na Kubínskej holi. V krásnom prostredí oravskej prírody, pod vedením našich inštruktorov, (vybraných učiteľov športovej prípravy) mali účastníci výcviku možnosť rozvinúť svoje lyžiarske umenie, lepšie sa spoznať, nadviazať a prehĺbiť vzájomné kamarátstva  i aktívne načerpať sily do ďalšieho priebehu školského roku. O tom, že  sa výcvik naozaj vydaril svedčia i priložené fotografie.

      • Na našej škole nám záleží !

      • To ako sa v škole cítime, ovplyvňuje to, aké výkony v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu podávame, ako sa nám darí či nedarí napĺňať vlastné predstavy i ciele a budovať nielen dobrý základ pre svoju lepšiu budúcnosť, ale najmä prežívať príjemne a užitočne  prítomnosť.

       Aj na základe tejto skutočnosti sa Spojená škola prostredníctvom všetkých zamestnancov a žiakov zapojila do projektu „Budovanie kultúry, klímy a mapovania potrieb“, zameraného na vytváranie dialogickej, rešpektujúcej a na rast (sebarozvoj) orientovanej kultúry v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

       Účastníci projektu boli rozdelení do 5 skupín aktérov a následne online testovaní, s cieľom vytvoriť stav otvorenosti pre sebapoznanie, osobnú a skupinovú sebareflexiu a zaujatie rešpektujúcich a konštruktívnych postojov voči inak zmýšľajúcim kolegom / žiakom a potenciálnym zmenám súčasného stavu. Výsledky testovania môžu napomôcť k odhaleniu skrytých problémov, zlepšeniu atmosféry a klímy na našej škole a tak skvalitniť nielen prostredie, ale najmä vzťahy medzi nami. Veríme, že táto skutočnosť sa prejaví v budúcom rozvoji školy. Všetkým zúčastneným učiteľom, žiakom, či ostatným pracovníkom patrí vďaka za ich otvorenosť a iniciatívu pri zlepšovaní prostredia, atmosféry a vzťahov na našej škole.   

      • Zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže ZAV-100

      • Česká národná skupina Interinfo ČR a Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií Intersteno už niekoľko rokov organizujú internetovú online súťaž v písaní na PC.   

       Posledný ročník tejto významnej medzinárodnej súťaže sa konal v decembri 2022. 

       Úlohou súťažiacich bolo presne a rýchlo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z monitora počítača. Pravidlá súťaže boli prísne. Za neopravenú chybu bola súťažiacim udelená penalizácia 100 úderov. 

        

       Konkurencia v súťaži bola vysoká a zúčastnilo sa jej 1 325 súťažiacich z Turecka, Belgicka, Chorvátska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska, Česka a Slovenska.

       Súťažilo sa v štyroch kategóriách – deti do 12 r., žiaci 12 – 16 roč., juniori 17 – 20 roč. a seniori 21+. 


       Medzi súťažiacimi svoje majstrovstvo tretíkrát predviedli aj žiaci našej školy. V kategórii 12 – 16 roční našu školu reprezentovali štyria žiaci študijného odboru športový manažment. Išlo o žiakov I. D triedy – Dorota Turská, Tomáš Koščalik a Pavol Macek.

       Víťazom tejto kategórie sa stal žiak z Turecka s výkonom 787,3 čistých úderov za minútu.


       Absolútny víťaz, ktorý je študentom Karlovej univerzity v Prahe, dosiahol výkon 955,9 čistých úderov za minútu.


       Naši žiaci získali ďalšiu cennú skúsenosť. Ďakujeme im za reprezentáciu školy v tejto významnej medzinárodnej súťaži a želáme im veľa úspechov nielen v zdokonaľovaní sa v písaní na PC.


      • Predvianočný turnaj

      • So súčasným kalendárnym rokom sme sa rozlúčili tak ako sa na športovcov patrí. V príjemnej predvianočnej atmosfére sa 22. 12. 2022  v priestoroch našej športovej haly uskutočnil ďalší vydarený ročník tradičného predvianočného futsalového turnaja. V rámci turnaja proti sebe za výdatného povzbudzovania študentov i učiteľov v hľadisku zápolili futsalové tímy z jednotlivých tried.

       Víťazom turnaja sa stal tím I. E. triedy, ale hodnotné športové výkony predviedli všetky zúčastnené družstvá. Do turnaja sa zapojil aj tím učiteľov, ktorí so cťou skúsenosťami vzdorovali mladíckej dravosti i rýchlosti. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh a žičlivú atmosféru. Prajeme všetkým zúčastneným, aby sa dobrá nálada, súdržnosť, vzájomná blízkosť a podpora, ktorú sme na turnaji všetci mohli precítiť,  preniesla aj do nasledujúcich sviatočných dní i celého nadchádzajúceho roku 2023.

      • Opäť sme sa presadili medzi najlepšími cyklistami

      • Opäť sme sa presadili medzi najlepšími cyklistami

       Sezóna 2022 priniesla v cyklistike mnohé skvelé výsledky i pozitívne prekvapenia. Tí najlepší v jednotlivých odvetviach cyklistiky si v decembri prebrali ocenenie na slávnostnom gala večere ankety Zlatý pedál 2022.

       V horskej cyklistike v disciplíne cross country prebrala žezlo najlepšieho cyklistu žiačka našej školy Terézia Ciriaková. Najvýraznejší výsledok na medzinárodnej scéne dosiahla Terézia v horskej cyklistike cross country, keď na majstrovstvách Európy v portugalskej Anadii vybojovala striebornú medailu v eliminátore spoločnej kategórie žien a junioriek a 6. miesto v disciplíne shorttrack na tom istom podujatí.

       Ďalším úspešným žiakom našej školy, ktorý sa v ankete Zlatý pedál 2022 presadil bol Martin Svrček. Martin je aktuálne jediný Slovák vo world tour tíme a  má za sebou prvú sezónu medzi mužmi. Po pár štartoch na jarných podujatiach ho na nejaký čas vyradila z tempa zlomenina kľúčnej kosti. No už na elitných majstrovstvách Slovenska piatym miestom ukázal hlad po výsledkoch.  Na  pretekoch  Okolo Slovenska si tento rok vybojoval v úvodnom prológu 9. miesto a celkovo dres najlepšieho Slováka. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike spomedzi jazdcov do 23 rokov obsadil 16. miesto. Martin si svojimi výsledkami vybojoval v ankete celkové 2. miesto v absolútnom poradí hneď za naším najúspešnejším cyklistom Petrom Saganom.

       Naším úspešným cyklistom blahoželáme a želáme veľa vytrvalosti a síl v tréningu a šťastia na pretekoch aj v roku 2023.

       Pozn.:Zdroj čiastkových komentárov i fotografie Slovenský zväz cyklistiky

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      • Naša škola sa aj tento rok zapojila do zbierky s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
       Ďakujeme žiakom, rodičom, učiteľom aj ostatným zamestnancom školy, že ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších - starých ľudí. Veríme, že sme im s Vašou pomocou aj tento rok vyčarili úsmev na tvári. Krabičky putovali do Centra sociálnych služieb Straník.

      • Imatrikulácie alebo ako sa Mikuláš na prvákov prišiel pozrieť

      • Mikulášsky deň sa na našej škole niesol v duchu Slávnostných imatrikulácií žiakov prvých tried, ktorí boli za asistencie študentov III. D triedy slávnostne prijatí do cechu študentského na našej škole. Po slávnostnom programe, v rámci ktorého sa prváci predstavili formou nápaditých prezentácií, tanca, či spevu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani v Superstar, či  Česko-Slovensko má talent prítomných študentov došiel navštíviť aj sám veľký Mikuláš. V dobrej nálade a atmosfére najskôr zhodnotil všetky lapajstvá, ktoré sa mu o našich žiakoch dostali do uší, ale nakoniec odmenil každého sladkou maškrtou ako dôkaz toho, že nezabudol na všetky dobré skutky, ktoré naši žiaci za ten rok od jeho ostatnej návštevy vykonali.

      • Autogénny tréning už aj na našej škole

      • Žiaci 3.D a 4.D absolvovali 15.12.2022 pod vedením školskej psychologičky Mgr. Eriky Kobyliakovej relaxačné cvičenie a autogénny tréning, ktoré trvali jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci počas relaxácie ležali na podložkách, počúvali relaxačnú hudbu, hovorené slovo a atmosféru dopĺňala vôňa difuzéra s esenciálnymi olejmi. Po tréningu sa žiaci cítili oddýchnutí, zrelaxovaní a vyslovili požiadavku na pravidelnú realizáciu podobných tréningov.

      • Zaujímavá exkurzia

      • Na exkurzii v čistiarni odpadových vôd firmy SEVAK a.s. sme sa oboznámili s technológiou čistenia odpadových vôd. Zaujímavý výklad nám spravil smenový majster. Prešli sme všetky technologické uzly a vo velíne nám ukázali systém monitorovania a kontroly.  Čistiareň spracováva odpadové vody zo Žiliny a priľahlého okolia. Spracuje 500 l odpadových vôd za sekundu. Výstupom sú „zdrapky“, piesok, lisované kaly, bioplyn a samozrejme vyčistená voda. Napriek chladnejšiemu počasiu nás sprevádzala dobrá nálada a mali sme možnosť spoznať niečo z praxe.

      • Florbalistky napodobnili chlapcov a vyhrali

      • V novembri sa v priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste po chlapčenskom turnaji uskutočnil aj okresný stredoškolský postupový turnaj dievčat vo florbale. S pomedzi viacerých silných tímov z celého okresu najlepší výkon predviedli naše dievčatá, ktoré napodobnili chlapcov a celý turnaj vyhrali. Dievčatám k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Spomínali sme nielen na 17. novembra 1989

      • Deň študentstva ako i Deň boja za slobodu a demokraciu sa na našej škole niesol v duchu viacerých spomienkových aktivít na kľúčové okamihy boja za slobodu a demokraciu v našich dejinách. Celý deň sme sa mohli započúvať do známych revolučných piesní pripomínajúcich odkaz 17 novembra nielen tým skôr narodeným. V rámci pripomenutia dôležitosti dejinných udalostí i kľúčových hodnôt týchto dvoch významných sviatkov mali naši žiaci možnosť podieľať sa na tvorbe i vypočuť si rozhlasové pásmo, zapojiť sa do celoškolského kvízu ale aj vypočuť si osobnú spomienku pamätníkov oných pohnutých a pre našu slobodu a demokraciu tak dôležitých dní. Všetkým, ktorí svojou usilovnosťou a zápalom prispeli k tejto dôležitej pripomienke  skutočnosti, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a preto je potrebné sa o ich ochranu a rozvoj usilovať každodenným životom a participáciou na veciach verejných patrí úprimná vďaka.

      • Volejbalisti takmer vyhrali.

      • 1. 12. 2022 sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnili Okresné majstrovstvá vo volejbale stredoškolských zmiešaných družstiev. Náš tím sa v silnej konkurencii družstiev z celého okresu nestratil a vďaka pozornej a obetavej hre obsadil celkové druhé miesto. Okrem športovcov si veľkú pochvalu zaslúžia i fanúšikovia, ktorí tomuto vydarenému športovému podujatiu vytvorili búrlivú  a prajnú kulisu. Naším úspešným volejbalistkám a volejbalistom srdečne blahoželáme.  

      • Advent je príležitosť nazrieť do vlastného vnútra

      • Pre našich predkov bolo slávenie sviatkov významnou súčasťou každodenného života. Príprava na Vianoce sa začínala už na Martina a vrcholila Štedrým dňom, keď sa ľudia po mesiaci príprav, ticha a pokoja mohli zísť za jedným stolom a začať sláviť. Tento rok sa vzhľadom na termín konania odbornej športovej praxe rozhodli žiaci 3.E vyzdobiť triedu presne mesiac pred Štedrým dňom. Výsledok ich kreativity a vnútornej inšpirácie je  vidieť v galérii.

      • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBOBOR 2022

      • Dňa 8. a 10.11.2022 sa konala medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Za našu školu súťažili žiaci 1A, 1.B, 1D, 1E, 2.E. a 3.E v kategóriách Juniori a Seniori. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a v rámci školy sa v kategóriách na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci.

       1. Martin Kucharík, I.A, počet bodov: 45,33 (kat. Junior)
       2. Pavol Macek, I.D, počet bodov: 43 (kat. Junior)
       3. Martina Šinálová, I.A, počet bodov: 41,33 (kat. Junior)

       Žiakom gratulujeme za pekný výsledok a reprezentovanie školy.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie