• Novinky

      • Biela pastelka 2023

      • "Len si to skús predstaviť" – sú slová, ktoré nám otvárajú dvere do sveta, ktorý je plný tmy a výziev, sveta nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ich dennodenný život je boj so stálymi prekážkami a neistotami, ktoré nám, “zdravým“, často unikajú.

       V ich svete je každý krok dôkladne premyslený a každá cesta do neznáma je výzvou. Pre nevidiacich ľudí nie je samozrejmosťou to, čo my pokladáme za bežné - prečítať si knihu, urobiť si rannú kávu alebo vidieť tváre svojich najbližších, rozpoznať ich úsmev, smútok alebo radosť. Každý deň sú konfrontovaní s tým, čo pre nás nie je viditeľné.

       Avšak, ukazujú nám, aká sila je v ľudskej vôli. Inšpirujú nás tým, že aj cez všetky prekážky, ktorým  čelia, že sa dokážu vzdelávať, pracovať, tvoriť a milovať s nadšením.

       Pre nás, ktorí vidíme, je dôležité vcítiť sa do ich sveta, pochopiť ich výzvy a obdivovať ich odvahu. Mali by sme sa inšpirovať ich príbehmi a podporovať ich vo všetkom, čo robia. Na konci dňa nám to pripomína, že svetlo môže vždy preniknúť temnotou, ak budeme mať dostatok odvahy a vôle im pomôcť.

       V rámci aktivít Školského parlamentu Strednej športovej školy sme sa dňa 22. septembra 2023 zapojili do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Na konto verejnej zbierky sme prispeli čiastkou 213,45€.

       Našim dobrovoľníkom: Sabína Rabčanová, Lívia Nogová, Heinz-Raphael Ringelband, Laura Sedliaková, Dorota Turská, Ondrej Macúš a Lukáš Kličimunka veľmi pekne ĎAKUJEME! A taktiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli!

      • Stali sme sa najúspešnejšou školou na Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike

      • Vďaka vynikajúcim výkonom našich žiačok sa Stredná športová škola v Žiline stala najúspešnejšou spomedzi všetkých škôl na tohtoročných Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike, ktoré sa konali v dňoch 9. a 10. septembra v Dubnici nad Váhom.

       Medzi úspešné účastníčky tohto významného športového podujatia sa zaradili i žiačky I. B triedy Nina Čanecká  a Viktória Kostolná. Nina Čanecká vybojovala titul majsterky Slovenskej republiky v behu na 300m prekážok v čase 45.46, ku ktorému pridala aj bronz na 100m prekážok, v skoku do výšky skončila na 4. mieste, v skoku do diaľky obsadila  8.miesto. Nina bola taktiež súčasťou štafety na 4x300m, ktorá zvíťazila.

       Viktória Kostolná sa predstavila v individuálnych disciplínach na 400m, kde skončila na 7. mieste, a v behu na 800m skončila 11. Viktória bola súčasťou oboch klubových štafiet na 4x60m aj 4x300m. Obidve štafety vybojovali zlaté medaily.
       Nina Čanecká si titulom majsterky Slovenska vybojovala účasť na medzištátnom stretnutí do 16 rokov (SVK- CZ- HUN - CRO - SLO), kde reprezentovala v disciplíne 300m prekážok a obsadila 7. miesto.

       Obom našim úspešným atlétkam blahoželáme a prajeme veľa zdravia i šťastia do ďalšieho tréningu a súťaží. ​​​​​​​

      • Výsledky volieb do Rady školy

      • pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

       Vážení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci,

       týmto si Vám dovoľujeme oznámiť výsledky volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina.

       Do rady školy boli zvolení/delegovaní nasledovní zástupcovia:

       3 zvolení zástupcovia za rodičov:

       Katarína Mistríková, Slávka Tureková, Miloš Taraba

       2 zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov

       Miroslava Poláková, Juraj Rovňan

       1 zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov

       Renáta Orješková

       1 zvolený zástupca za žiakov

       Lukáš Kličimunka

       4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa

       Ľudmila Chodelková, Róbert Kašša, Jaroslav Bačík, Miroslava Abrmanová

        

       Predpokladaný termín ustanovujúceho zasadnutia rady školy je 19. októbra 2023 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke školského internátu.

       Tešíme sa na Vás

        

      • V zdravom tele zdravý duch alebo ako sme stmeľovali kolektív

      • Septembrový školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého si druháci užili túru na Lietavský hrad a tretiaci absolvovali kurz ochrany zdravia a života. Počas tohto kurzu si okrem túry vyskúšali dobrodružný splav Váhu na raftoch. Úsmevy na tvárach účastníkov a dobrá nálada prezrádzali, že tieto teambuildingové aktivity nám padli vhod a zážitky, ktoré si každý z nás odniesol nám budú dlho pripomínať to, že sme v prvom rade dobrými ľuďmi schopnými spoločne prekonať všetky prekážky, ktoré pred osobný i školský život postaví. 

       Všetkým zúčastneným patrí vďaka za vytvorenie súdržnej pozitívnej atmosféry. Verím, že si ju medzi sebou udržíme počas celého školského roku. ​​​​​​​

      • Voľby zástupcov do rady školy 2023-2027

      • pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

       Riaditeľ Strednej športovej školy, Rosinská 6, Žilina na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 19.9.2023, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole v Žiline.

       Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina sa uskutočnia elektronicky dňa 3.10.2023 v čase od 6,00 do 12,00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, do ktorej má každý rodič prístup. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná (resp. ak sa tajného hlasovania zúčastní) nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, tzn. 3.10.2023 v čase od 12,00 do 18,00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

       Na základe prejaveného súhlasu s volením za člena rady školy bude zostavený hlasovací lístok.

       Voľby, resp. delegovanie jedného zástupcu žiakov (zo školského parlamentu) sa uskutoční v termíne 2.10.2023 na základe uznesenia školského parlamentu, ktorí spomedzi seba zvolia jedného zástupcu do rady školy.

       Voľby 2 zástupcov pedagogických zamestnancov a 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia v termíne 2.10.2023 prezenčne v zmysle uznesenia volebnej komisie.

       Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

      • Historický zápis nášho žiaka Lea Sauera vo futbalovej Lige majstrov

      • Leovi Sauerovi, žiakovi III. D sa v utorok 19. 9. 2023 podaril husársky kúsok. Vo veku 17 rokov, 9 mesiacov a 3 dni stal najmladším debutujúcim Slovákom v skupinovej fázy Ligy majstrov.

       Leo Sauer – útočník Feyenoordu Rotterdam prekonal v zápase so Celticom Glasgow (2 : 0) Szilárda Németha, ktorý mal v roku 1997 pri svojom debute za Spartu Praha v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete už viac ako 20 rokov.

       Kormidelník holandského veľkoklubu Arne Sloth poslal Lea Sauera, ktorý do veľkého medzinárodného futbalu prestúpil po úspešnom pôsobení z MŠK Žilina na ihrisko v 89. minúte, keď vystriedal chorvátskeho stredopoliara Luku Ivanušeca. 

       „Nemal som od trénera sľúbené, že ma v priebehu stretnutia pošle na ihrisko, všetko záležalo od jeho vývoja. Duel so Celticom by som si však užil rovnako, aj keby som doň nezasiahol. Už pred samotným zápasom som mal pri hymne Ligy majstrov zimomriavky, razom sa mi v hlave vynorili spomienky na to, ako sme v detstve sledovali s bratom Máriom túto súťaž v televízii a snívali o tom, že si ju raz zahráme. Po pár rokoch sa tento sen stal skutočnosťou a poviem na rovinu, že to bol najkrajší večer môjho doterajšieho života,“ vyznal sa zo svojich pocitov exkluzívne pre Šport24.sk Leo Sauer.

       Nad svojou premiérou v prestížnej Ligy majstrov sa však slovenský reprezentant do 21 rokov dlho rozplývať nemohol, lebo ho hneď na druhý deň ráno čakala online skúška z anglického jazyka. „Leo je tretiak v Strednej športovej škole v Žiline v odbore športový manažment. Má schválený individuálny študijný plán, a tak mu po tom, čo sme zo zápasu dorazili domov o druhej ráno, neostávalo nič iné, ako vstať pred siedmou a pripraviť sa na skúšku z angličtiny,“ vysvetlil pre Šport24.sk Leov otec Július Sauer.

       Doterajší najmladší slovenský debutant v Lige majstrov bol Szilárd Németh, ktorý v roku 1997 nastúpil za pražskú Spartu v súboji s Borussiou Dortmund vo veku 20 rokov, 1 mesiac a 23 dní. Leo Sauer prekonal v utorok večer jeho rekord o 2 roky, 4 mesiace a 20 dní, čo dáva celkový súčet 872 dní.

       Z Leovho úspechu sa veľmi tešíme a  prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej futbalovej kariére. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

      • ZAPOJILI SME SA DO ŽILINSKEJ PLAVECKEJ ŠTAFETY

      • Dňa 21.9. 2023 sa viacerí žiaci našej školy zúčastnili Žilinskej plaveckej štafety. Cieľom tejto akcie bolo zapojiť do športovej aktivity čo najviac Žilinčanov, pokoriť minuloročný rekord a zvíťaziť nad ostatnými slovenskými mestami.

       Podujatie sa nekoná súťažnou formou, ale každý plavec prepláva čo najviac metrov, či kilometrov v ľubovoľnom čase. Žiakom, ktorí sa zapojili do tohto milého podujatia a pomohli tak svojím úsilím Žiline v súboji s ostatnými slovenskými mestami, ďakujeme za príkladný prístup k propagácií športu a našej školy.

      • Teambuildingové aktivity pre 1. ročník

      • Dňa 5. septembra 2023 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili Teambuildingových aktivít v Bôrickom parku v Žiline.

       Počas aktivít mali možnosť spoznať svojich spolužiakov a taktiež aj spolužiakov z iných tried. Na úvod ich čakala aktivita Ľudské bingo, kde museli zisťovať rôzne informácie o ostatných spolužiakoch a na záver sme si aktivitu vyhodnotili.

       Okrem iného mali možnosť spoznať aj triedne pani učiteľky pri voľnej konverzácii. Cieľom aktivít bolo nadviazať nové priateľstvá a podporiť integráciu do školského prostredia. Aktivity sa odohrávali v priateľskej a veselej atmosfére. Veríme, že tieto spoznávacie aktivity pomohli žiakom s adaptáciou v novej škole. 

      • Burza športových klubov

      • Druhý septembrový piatok sme sa zúčastnili akcie Burza športových klubov, ktorá sa konala na Námestí A. Hlinku. Na burze prezentovali svoju činnosť mnohé žilinské športové kluby. Počas akcie sme pripravili pre širokú športovú verejnosť diagnostiku športovca. Naši maturanti z odborov spracovanie dát v športe a digitálne služby v športe v priamom prenose diagnostikovali viac ako 30 športovcov a ich rodičov, ktorí si mohli pri kondičnej záťaži zmerať mieru záťaže a jej zvládnutie v jednotlivých fázach športového zaťaženia. Priemerný tep účastníkov merania bol 150 a priemerný počet spálených kalórií 31. Naši žiaci si tak vyskúšali zbieranie a vyhodnocovanie dát priamo v praxi. Svojou účasťou na akcii sme získali cenné skúsenosti, nové kontakty a stretli sme sa aj s absolventami školy. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí prepojili teóriu s praxou a reprezentovali školu. 

     • Otvorenie školského roku 2023/2024
      • Otvorenie školského roku 2023/2024

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 sa uskutoční 04. septembra 2023 o 8,30 hod. v Športovej hale ŽSK.

       Organizačné pokyny:

       - Vstup žiakov, prípadne rodičov je cez hlavný vstup do hľadiska športovej haly (pod nápisom).

       - Žiakov prvého ročníka si budú organizovať a zoskupovať triedni učitelia pred vstupom do športovej haly v čase od 8,15 hod.

       - Žiakov vyšších ročníkov prosíme, aby sa zoskupili a zdržiavali v hľadisku pri triednom učiteľovi.

       Po oficiálnom otvorení školského roku budú nasledovať triednické hodiny do 11,00 hod., na ktorých prebehne oboznámenie so školským poriadkom a s pokynmi k bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch školy.

       Ďalší program je v kompetencii triednych učiteľov tak, aby skončil o 11,00 hod.

       Prosíme žiakov, aby si priniesli písacie potreby (pero, zápisník), ako aj školské tašky a ideálne aj fotografie do študijného preukazu.

       Strava v školskej jedálni bude v tento deň zabezpečená len prihláseným žiakom, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, pre všetkých žiakov až od 5.9.2023.

        

      • Prázdninová chémia o ohni a alkáliách

      • Chémia je všade okolo nás. Keď zapálime prázdninový ohník, vyvolali sme vlastne búrlivú oxidačnú reakciu. Drevo, uhlie, papier sa pri nej „rozkladá“ na dve časti. V dyme odídu organické látky v podobe oxidov uhlíka, vody a prípadne aj síry. V popole zostanú všetky anorganické látky. Keby sme pár lyžíc popola zaliali vodou a zmerali pH (napríklad pomocou pH papierikov, ktoré predávajú v záhradkárskych potrebách), zistili by sme, že pH tohto vodného výluhu je približne 10 (pH papierik sa sfarbí do zelena). Popol je teda slabo alkalický. Prečo? Rastlinné bunky obsahujú sodík, draslík a horčík, ktoré využívajú pri osmotických procesoch. Po spálení rastlinnej hmoty zostávajú tieto kovy v popole a dávajú jeho alkalickú reakciu. Popol z uhlia obsahuje aj škodlivé zložky. No popol, ktorý vznikol spálením listnatého dreva - najmä z ovocných stromov je surovinou, ktorá sa dá využiť rôznym spôsobom. Priamo ho môžeme použiť ako hnojivo napríklad na trávnik. Množstvom približne 30 g /m2 , posypeme večer trávnik a potom ho polejeme vodou, aby sa popol zmyl z listov.

       Iným spôsobom je použiť popol ako insekticíd na ničenie vošiek a parazitického hmyzu na rastlinách. Do litra vody sa dajú 2 až 3 lyžice dreveného popola a dobre sa premiešajú. Na druhý deň sa zmes prefiltruje - napríklad cez kúsok vaty. Výluhom sa striekajú listy rastlín napadnutých voškami. Postriekať treba najmä spodné časti listov. Vošky milujú rastlinné šťavy a ovocné kyselinky, takže horké alkálie im nie sú po chuti.

       V minulosti sa jemne preosiaty a prípadne ešte rozotretý drevený popol používal ako zubná pasta. Vlhká zubná kefka sa namočila do to tohto prášku a čistili sa ním zúbky. Môže sa to zdať niekomu nechutné, ale fungovalo to. Popol výborne, čistil, bielil a odstraňoval zubný kameň. Podobný účinok má aj hydrogénuhličitan sodný, ktorý sa predáva v potravinových obchodoch ako sóda bikarbóna. Vlhkú zubnú kefku namočíme do sódy bikarbóny a zuby čistíme rovnako ako zubnou pastou.

        

       A na záver ešte jedna chemická hádanka: Som zo slamy a nehorím, som z dreva a nezhorím. Kto som?

        

       Pekné prázdniny a bezpečné pálenie prázdninových ohníkov praje MO.

        

       Obrázok prevzatý z Oheň (4ever.sk)

        

      • Vyhodnotenie celoročnej súťaže POHNI KOSTROU

      • Naši žiaci súťažili v celoročnej súťaži Pohni kostrou. Súťaž prebiehala vo viacerých kolách, ktoré boli rôzne zamerané. V októbri sme začali s anglickým Halloween kolom, pokračovali sme v novembri, kde súťažné kolo bolo zamerané na udalosti z novembra 1989. Ďalej sme sa zapojili do Expert geniality show, pričom najúspešnejší žiaci získali body pre svoju triedu. V decembri sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu, vo februári sa žiaci zúčastnili anglickej Hravej olympiády a v marci prebehlo posledné kolo súťaže zamerané na deň učiteľov. Body boli udelené a spočítané.

        

       Výsledné poradie:

       1. 3.D - 135 bodov
       2. 1.A - 95 bodov
       3. 2.E - 85 bodov
       4. 3.E - 70 bodov
       5. 2.A - 55 bodov
       6. 1.B - 45 bodov
       7. 1.D - 45 bodov
       8. 1.E - 25 bodov
       9. 2.D - 15 bodov
       10. 3.A - 15 bodov

        

       Výhercom srdečne blahoželáme! Výherné triedy získali peňažnú poukážku pre svoju triedu, ktorú použijú podľa uváženia triedneho učiteľa. Ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť!

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • Žiaci tretích ročníkov sa tak, ako každý rok, aj tento rok zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. V rámci neho absolvovali dva dni v teréne. V prvý krásny a slnečný deň si užili výstup na Lietavský hrad z Bytčice a na druhý deň raftovali z Vrútok do Strečna na Váhu. Ďakujeme kolegovi Mgr. Františkovi Bačovi za ich organizáciu, perfektné načasovanie a nezabudnuteľné zážitky. 

      • Juniorská majsterka SR naša Terézia Ciriaková

      • Ako sama uvádza jedny z najťažších pretekov v nie práve ideálnom období sa podarilo 24.06.2023 vyhrať Terézii Ciriakovej. Preteky v Tlmačoch boli zároveň Majstrovstvami Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike, kde špurt v juniorskej kategórii vyhrala Terézia Ciriaková z (CyS - Akadémie PS) pred Viktóriou Chladoňovou z (Climberg Sport team) a bronz si vybojovala Simona Bodoríková z (EPICu Dohňany).  

       Pripájame sa ku gratuláciám k fantastickému výsledku a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére! 

      • Opäť sme vyhrali Župnú kalokagatiu

      • Aj tento rok sme boli najlepší a vyhrali sme Župnú kalokagatiu 2023. Družstvo žiakov našej školy v zložení  Karin Čičáková, Adriana Laceková, Dominik Pagáč, Samuel Seddaoui, David Zauška, Dorota Turská- (súťažila v postupovom kole) po roku úspešne obhájilo prvenstvo  v športovo vedomostnej postupovej súťaži žiakov Žilinského kraja, ktorá sa konala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, za výdatnej pomoci našich kolegýň a kolegov, keďže naša škola sa aj tento rok úspešne zhostila neľahkej úlohy zorganizovať toto významné športovo-spoločenské podujatie.

       Poslaním Župnej kalokagatie je prepojiť krásu tela i ducha, fyzickú zdatnosť stredoškolákov s teoretickými vedomosťami z rôznych oblastí.  Žiaci súťažia v orientačnom behu v teréne. Trať má dĺžku 3 km a jej súčasťou je 6 športovo –vedomostných disciplín a 1 nebodovaná disciplína. Okrem preverenia fyzických zdatnosti čakali aj tento rok žiakov disciplíny, v rámci ktorých preveríme ich vedomosti. Je medzi nimi topografia, preverenie zručnosti používania improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany PIO, poskytovanie prvej pomoci a teoretické otázky z rôznych oblastí, vrátane histórie, geografie, ekonomiky, trestnoprávnej zodpovednosti a pod.

       Tohtoročná príprava na Kalokagatiu bola naozaj svedomitá, keď vybraní žiaci pod vedením Mgr. Polákovej niekoľko týždňov pravidelne trénovali športové disciplíny a poctivo si rozširovali vedomostný rozhľad, aby čo najlepšie obstáli v oboch zložkách súťaže. Tvrdá drina a vytrvalý tréning sa vyplatili, o čom svedčil nielen najlepší bežecký výkon, ale i bezkonkurenčne najrýchlejšie absolvovanie vedomostnej zložky súťaže.

       V postupovom kole súťaže, ktoré sa konalo 15. júna, sme síce skončili tesne druhí za tímom z Bilingvalného gymnázia v Žiline. Vo finálovom kole, ktoré sa konalo 20. júna, sme však naplno zúročili svedomitú prípravu, keď sme silnú konkurenciu jednoznačne zdolali a obhájili tak víťazstvo z minulého roku.

       Veľká vďaka patri nielen našim víťazom, ale i všetkým členom organizačného tímu, ktorí svojou obetavosťou a pomocou prispeli k vydarenému priebehu 16. ročníka tohto úžasného podujatia.

       Výňatok z výsledkov finálového kola Župnej kalokagatie 2023:

       Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina

       Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

       Bilingválne gymnázium, Žilina

       Stredná odborná škola stavebná, Žilina

       Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

      • "Vráťme šport do škôl"

      • Z grantu Žilinského samosprávneho kraja "Vráťme šport do škôl" - Inovujeme športové vybavenie (aktivita: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia športovísk) sa nám podarilo v značnej miere obnoviť športové vybavenie pre potreby realizácie kvalitnej športovej prípravy v športoch ako sú futbal, hádzaná, basketbal, či všestranná športová príprava. Športové vybavenie však bude slúžiť aj žiakom školského internátu na aktívne trávenie voľného času, ako aj na účely organizácie rôznych športových podujatí.

      • Poďakovanie sponzorom

      •             Dovoľte mi poďakovať Vám za podporu akcie Parádny deň 13, ktorej cieľom bolo

        - podporiť komplexný prístup sociálnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím,

       - zlepšiť fyziologické funkcie, psychosociálne funkcie pomocou športových aktivít,

       - posilniť vzťahy medzi klientami a zamestnancami centier sociálnych služieb v Žilinskom kraji,

        - priblížiť  a skúsiť paralympijské športové disciplíny,

        - rozvíjať empatický prístupu žiakov ku zdravotne znevýhodneným spoluobčanom.

        

                   Vďaka Vašej finančnej podpore a materiálno -technickej pomoci sa nám podarilo naplniť naše ciele, ale aj očakávania účastníkov:

        

       „Klienti nesmierne šťastní, že sa mohli stretnúť s priateľmi, vládla výborná atmosféra. Veľké ĎAKUJMEME za skvelé zážitky“                                                                                                    

        (CSS Orava, Tvrdošín)

        

       „Naši klienti mali z akcie len vynikajúce dojmy, páčilo sa im úplne všetko a túto akciu hodnotia za vôbec najlepšiu v porovnaní s minulým rokom.“               

                                                                                                                 

       (CSS Slniečko, Oščadnica)

        

       „Všetko bolo super, klienti boli veľmi spokojní a už teraz sa tešia na budúci rok. Ďakujeme aj za milú pozornosť pastelky, lepidlá, suché zipsy, fólie Veľká vďaka.!   

                                                                  (Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom)

        

       „Priateľská atmosféra od detí a dospelých, ústretovosť detí k seniorom pri športových disciplínach a kopec krásnych cien, ktoré potešili seniorov.

                                                                                                                                                    

       (CSS Harmónia)

       „Pre nás a našich klientov úžasný deň.“                                                                                                                                       

       (DSS a ŠZ Liptovský Hrádok)

        

       „Boli sme u Vás spokojní, deti nadšené. Stanovišťa boli super. Deťom sa páčila cukrová vata a boli nadšené z koníkov. Radi prídeme aj o rok, ale už vo väčšom po,te.“

                                                                                                                                                    

       (SZŠ Liptovský Ján)

        

       „Páčilo sa nám privítanie organizátorov. Na takú hromadnú akciu to ani nemohlo lepšie dopadnúť.  Klienti nadšení a tešia sa už teraz na ďalší ročník.“

                                                                                                                                                    

       (ŠZ Liptovský Hrádok)

        

       „Parádny deň sa nám veľmi páčil, každý rok sa naň veľmi tešíme, je to skvelá akcia. Ďakujeme moc za pozvanie, občerstvenie i darčeky. Klienti boli nadšení, program bol skvelý, cítili sme sa u vás príjemne.

                                                                                                                                                                    

       (CSS Ľadoveň)

        

       „Krásna akcie pre deti 😊. Ďakujeme.

                                                                     

       (ZŠ Karpatská)

        

       „Žiaci boli NADŠENÍ – VEĽKÉ ĎAKUJEME !“

                                                                     

       (SŠ internátna, Fatranská Žilina)

        

       „Príjemná atmosféra, odniesli sme si pekné zážitky, vecné ceny a dobrú náladu. Organizácia akcie bola skvelá a tešíme sa na ďalší ročník.                                                                            

       (CSS Kamenec)

        

       „Veľmi príjemná atmosféra, prijímatelia sa tešili, že boli v komunite iných ľudí. Mali pekný zážitok a akciu hodnotili veľmi pozitívne. Rovnako ich aj potešila pozornosť v podobe plátna na maľovanie a farieb.“

                                                                                                                                                               

       (CSS Zakamenné)

        

       Realizačný tím akcie Parádny deň 13

        

                                                     

        

        

        

      • Stolnotenisová rozlúčka

      • Dňa 18.5.2023 o 15:00 sa po 4 rokoch aktívneho trénovania uskutočnil v SŠŠ v ZA oficiálny vzájomný zápas (hraný na 10 víťazných setov) v amatérskom pingpongu medzi učiteľom – Jurajom Rovňanom a žiakom – Martinom Matúšom. Martin nastúpil na zápas s jasným cieľom - ide vyhrať... Začiatok sa vyvíjal 3:0 na sety pre Martina, na čo som ja zareagoval pohotovo a dorovnal som to na 3:3. Potom sme sa doťahovali jeden na druhého až do stavu 7:7 na sety a potom sa mne podarilo zvrátiť naše doťahovanie s výsledkom 9:7 na sety. Martin nestratil duchaprítomnosť a zázračne dorovnal na 9:9. Zrazu bol pred nami posledný zápas, ktorý bol, ale mimoriadne napätý, pričom som na jeho začiatku prehlásil, že moja hlava to neustojí... V poslednom sete sme sa tiež lepili jeden na druhého s konečným skóre 10:8 pre mňa. V pohybovom centre začalo byť veľmi „dusno“. Martinovi sa aj napriek tomu podaril husársky kúsok a dorovnal na 10:10. Potom to pokračovalo až k 12:12 a nakoniec sa set skončil výsledkom 14:12 pre Martina a teda 10:9 na sety Vďaka tomu si
       bude história školy pamätať víťazstvo žiaka nad učiteľom/trénerom.
       Víťazovi Martinovi Matúšovi srdečne blahoželám a teším sa na stretnutie v pripravovanej odvete, kde ho už, samozrejme, šetriť nebudem... 😊
       Stolnému tenisu zdar!


       Amatérsky tréner Juraj Rovňan

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie