• Novinky

     • Maturita 2024
      • Maturita 2024

      • Milí maturanti,

       v nadchádzajúcom maturitnom týždni Vám prajem šťastnú ruku pri výbere maturitných otázok, pokoj pri maturitných odpovediach a spokojnosť s ich výsledkami.

       Milí učitelia,

       vám rovnako, a možno aj o kúsok viac prajem pokoj a pochopenie pri skúšaní a spokojnosť s úrovňou maturitných odpovedí, ale tiež šťastnú ruku pri zápise tých správnych a spravodlivých hodnotení.

       Milí rodičia,

       želám Vám pevné nervy v očakávaní výsledkov maturitných skúšok Vašich detí a spokojnosť s ich výsledkami. Hlavne im však, prosím, buďte v tomto náročnom období podporou.

       Prajem nám všetkým hladký priebeh maturitných skúšok, nech nás naši maturanti milo prekvapia a nech sú výsledné hodnotenia len pozitívnym prekvapením.

       Veľa šťastia!

       Peter Hruška, riaditeľ školy

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

      • V piatok 17. 5. 2024 prebehla v priestoroch školskej jedálne rozlúčka s našimi štvrtákmi, ktorým od pondelka začal akademický týždeň. V rámci tohto milého celoškolského podujatia sme si zaspomínali na rôzne úskalia i radosti školského života a prostredníctvom rozlúčkových videí sme mohli spolu s našimi štvrtákmi opäť prežiť ich cestu premeny z prvákov na sebavedomých maturantov s vlastným názorom a odhodlaním v živote niečo dokázať.

       Celé podujatie prebehlo v príjemnej a žičlivej atmosfére. Osobitná vďaka patrí žiakom III.D triedy, ktorí rozlúčku so štvrtákmi  zorganizovali. Verím, že táto príjemná udalosť bola tým správnym začiatkom záverečnej fázy prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Na maturite prajeme štvrtákom, aby nestratili vieru vo vlastné schopnosti i vedomosti a tiež mali povestný kúsok šťastia a vytiahli si tie správne otázky tak, aby všetci úspešne skúšku dospelosti zvládli.

      • ZÚČASTNILI SME SA GIRL'S DAY 2024

      • Dňa 25. 4. 2024 sa vybrané žiačky I.D a II.D triedy zúčastnili podujatia Girl`s day 2024,

       ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

       ČO JE GIRL'S DAY? Girl’s Day je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT. Ide o podujatie, ktoré stredoškoláčkam približuje IT a možnosti štúdia, práce i podnikania v tomto sektore. Je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý v roku 2011 vyhlásila International Telecomunication Union pôsobiaca pri Organizácii Spojených národov. V roku 2023 sa k iniciatíve pridala aj Európska únia. Na Slovensku ho od roku 2014 organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.

       Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka. A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

       Naše dievčatá počas tohto podujatia absolvovali prehliadku priestorov a areálu Žilinskej univerzity v Žiline, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o informačných technológiách a možnostiach pôsobenia v IT sektore a na vlastnej koži si vyskúšali prácu pri riešení súvislých zložitejších príkladov a aplikácií ekonomických a matematických problémov v programe MS Excel od spoločnosti Microsoft.

       Na záver podujatia absolvovali slávnostný obed a obdržali účastnícky certifikát.

      • Spoznávali sme mariánske pamiatky

      • Dňa 25. 4. 2024 sa žiaci 1.A,1.B pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej v rámci hodín náboženskej výchovy zúčastnili exkurzie v Kostole svätej Barbory v Žiline. Počas exkurzie žiaci mali možnosť spoznať históriu kostola, zároveň boli oboznámení s dominantami chrámu, ktoré sa viažu k jednotlivým etapám pôsobenia dominikánov v Žiline. Súčasťou exkurzie bola prehliadka loretánskej kaplnky, kde im bol vysvetlený jej význam a pôvod. Poslednú časť prehliadky tvorila sakrálna časť tejto významnej pamiatky zasvätená Panne Márii  z Lúrd.

       Na tvárach zúčastnených žiakov bolo vidieť, že sa ich posolstvo tohto historického duchovného miesta hlboko dotklo. Výrazom záujmu o prezentované fakty a zaujímavosti boli viaceré zvedavé otázky a následná diskusia.

      • Navštívili sme Považskú galériu

      • V rámci predmetu umenie a kultúra sa žiaci 4. A. zúčastnili výstavy výtvarných diel Vincenta Hložníka, ktorá sa  koná v  Považskej galérii v Žiline. Žiaci sa prostredníctvom pútavého výkladu sprievodkyne dozvedeli zaujímavé informácie zo života celoslovensky významného maliara, ktorý pochádza z nášho regiónu. Následne si pozreli jeho tvorbu, ktorej súčasťou sú nielen maľby, ale aj rôzne grafiky, ilustrácie a známky. Na tvárach viacerých zúčastnených bolo vidieť, že ich vystavené diela zaujali, čo vyústilo do vzájomných rozhovorov o pocitoch a odkaze vystavovaných exponátov.

      • Máme medailu

      • Po víťazstve v okresnom kole postupového turnaja v basketbale žiačok stredných škôl sa naše dievčatá predstavili v krajskom kole tejto prestížnej postupovej súťaže. Krajské kolo basketbalového turnaja sa uskutočnilo 10.4.2024 v Ružomberku. Naše družstvo v zložení Vanesa Šmihovská, Saskia Borovská, Gabriela Renáta Sušienková, Laura Králiková, Petronela Zemiaková, Milaniia Kizima, Natália Dejová, Bianka Poliaková sa v silnej konkurencii najlepších tímov z celého Žilinského kraja nestratilo a po atraktívnej útočnej hre získalo strieborné medaily za celkové druhé miesto v turnaji.

       Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších športových úspechov.

      • Čitateľský maratón netradične

      • V dňoch od 8.4. – 12.4. 2024 sa zrealizoval čitateľský maratón, počas ktorého mohli žiaci nahliadnuť do životných príbehov známych športových legiend.

       Foto: knihy

       Rafael Nadal a John Carlin: Rafa

       S úprimnosťou, so srdcom na dlani a s inteligenciou necháva Rafael Nadal nahliadnuť čitateľa do svojej dramatickej a zároveň víťaznej životnej púte. Na jej konci našiel odmenu, ktorú si vážil najväčšmi na svete: spolupatričnosť a lásku rodiny.

       Boris Valábik – Marián Szúcs : Volali ma bitkár

       Prostredníctvom knihy sa ponoríte do zákulisia hokejových kabín.

       „ Do svojich 27 rokov som sa nepozeral na cenu ničoho, čo som si chcel kúpiť. Nemusel som. Nevedel som ani to, koľko mám na účte peňazí. Keby ma niekto okradol o 20-tisíc dolárov, ani si to nevšimnem.“

       Alex Ferguson a Michael Moritz : Leading

       „ Inšpiratívny návod od najúspešnejšieho manažéra všetkých čias.“

       Sir Alex Ferguson ako manažér získal za 38 rokov neuveriteľných 48 trofejí Manchestru United pomohol  stať sa jednou z najvýznamnejších komerčných značiek na svete.

       Do súťaže sa zapojili prvé až tretie ročníky, ich úlohou bolo spracovať vybraný text a hľadať správne odpovede na otázky.  O výsledku rozhodla schopnosť porozumieť textu a tímová spolupráca.

       Výsledky súťaže po vyhodnotení:

       1. miesto:  3.A – 31 bodov
       2. miesto\: 2.A – 30,5 bodov
       3. miesto: 1. D – 28 bodov
       4. miesto: 2.B  - 27,5 bodov
       5. miesto: 3.D – 24.5 bodov
       6. miesto: 1. E – 23,5 bodov
       7. miesto: 1.A – 22.5 bodov
       8. miesto: 1.B – 22 bodov
       9. miesto : 3.E – 19,5 bodov

       GRATULUJEME VÍŤAZOM, ktorých čaká sladká zmrzlinová odmena!

      • Exkurzia v čističke odpadových vôd

      • Dňa 23. 3. 2024 sa žiaci 2. A zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd v Hornom Hričove. V rámci exkurzie  sa žiaci prostredníctvom stručného a výstižného výkladu sprievodcu zoznámili s technológiami čistenia odpadových vôd, ako i s možnosťami využitia čistiarenského kalu na výrobu bioplynu.

       Problematika čistenia odpadových vôd vyvolala medzi žiakmi veľký záujem, ktorý vyústil do bohatej diskusie a množstva otázok na danú tému.

      • Odprezentovali sme našu školu na Inovatívnom streDnutí

      • Dňa 19. 3. 2024 sa v priestoroch našej školy pod záštitou rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo podujatie s názvom Inovatívne streDnutie. Na podujatí sa stretli žiaci a pedagógovia z viacerých škôl Žilinského kraja a vzájomne si vymenili skúsenosti z rôznych oblastí školského  života.

       Cieľom podujatia bolo sieťovanie škôl, aktivizácia žiakov a rozvoj ich zručností prostredníctvom tvorby návrhov a ich prezentácií pred odbornou porotou. Súčasťou podujatia bola i možnosť pozrieť si priestory našej školy a na záver bolo možné načerpať sily pri relaxačnom cvičení.

       Na podujatí vystúpilo viacero našich študentov, ktorí pred zrakom odbornej poroty prezentovali rôzne školské aktivity. Vystúpenia našich študentov vyvolali pozitívnu odozvu a obohacujúcu diskusiu s ďalšími účastníkmi podujatia. Stretnutie prebehlo v tvorivej a ľudsky prajnej atmosfére. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za energiu a úsilie, vďaka ktorým sme my všetci dostali podnety a stimuly pre ďalšie napredovanie a rozvoj zúčastnených škôl.

      • Boli sme v parlamente

      • Bol pondelok, skoré februárové ráno. Čakali sme na vlak do Bratislavy... V tom zazvonil telefón. Jedna žiačka nestíha! Mešká jej autobus. Pokojný odchod sa náhle zmenil na drámu, počas ktorej dotyčná prejavila športového ducha a dobiehajúc  v poslednej chvíli vlak nakoniec stihla... Vo dverách ju netrpezlivo povzbudzovali spolužiaci. Všetkým padol kameň zo srdca. J Keď sme sa už v pokoji usadili, mohla začať veselá cesta vlakom, ktorú  sme si v družných debatách všetci užili. Po príchode do Bratislavy sme absolvovali  rýchle raňajky na vlakovej stanici a pobrali sa smerom k parlamentu. Mali sme časovú rezervu, tak sme sa prešli slnečnou Bratislavou. Po ceste sme stratili pár jedincov v duchu hesla 5% straty sú povolené 😊, ale všetky bludičky sa nakoniec našli a do parlamentu sme dorazili včas.

       Mali sme objednaný vstup o 11 hodine. Prešli sme bezpečnostnou kontrolou, ktorú niektorí žiaci zažili prvýkrát v živote.  Museli sme odovzdať všetky osobné veci a prejsť skenerom. Po úvodnej kontrole sa nás ujal pán, ktorý nás sprevádzal celý čas. Na začiatku nám predstavil štátny znak, vlajku, hymnu a ústavu. Na prvom poschodí sme si prezreli zbierku obrazov a darov, ktoré dostali vládni predstavitelia od zahraničných politikov. Najzaujímavejšia časť prehliadky bola v zasadačke parlamentu. Tu  sme sa ocitli priamo v sále, kde sa hlasuje a prijímajú sa zákony. Mali sme vyhradené miesto pre novinárov, nakoľko od covidu je zákaz vstupu na spodné podlažie. Keďže bol pondelok, v parlamente sme nemali šťastie na zasadnutie, nakoľko politici ešte v pondelok majú „víkend“. Sprievodca nám v skratke priblížil históriu a architektúru parlamentu. Po skoro dvoch hodinách nás odprevadil. Po ceste na vlak sme stihli rýchly obed. Nakoniec sme sa plní dojmov a zážitkov dostali do Žiliny, aj napriek tomu, že vlak mal meškanie. Výlet hodnotíme veľmi pozitívne a určite si ho zopakujeme...

      • Hravá olympiáda v cudzích jazykoch

      • Dňa 21. marca 2024 sa na našej škole konala Hravá olympiáda v cudzích jazykoch. Až 28 študentov zo všetkých ročníkov si hravou formou porovnalo svoje zručnosti v anglickom jazyku. Pre zúčastnených boli pripravené 3. kolá, v ktorých plnili rôzne úlohy. V prvom kole čakal študentov test zameraný na čítanie s porozumením, pričom študenti pracovali v dvojiciach. V druhom kole sme zistili, kto má lepšiu slovnú zásobu. No a v poslednom kole si študenti museli vytiahnuť jeden z jazykolamov, naučiť sa ho za krátky čas naspamäť a potom ho povedať, čo najviac krát za jednu minútu. V každom kole sa nám počet súťažiacich zmenšoval, pričom v poslednom kole ostali 4 najlepšie dvojice, ktoré bojovali o prvé miesto. Zo všetkých zúčastnených sa najlepšie umiestnili:

        

       1. Lukáš Kličimunka 4.D, Dávid Záuška 2.B

       2. Martin Klaučo 3.A, Christian Boška 1.A

       3. Michal Dubovický 3.D, Samuel Hostačný 2.A

        

       Výhercom srdečne blahoželáme!!

      • CENA PETRA DUBOVSKÉHO

      • Leo Sauer z III.D. sa vďaka svojim výborným futbalovým výkonom v drese MŠK Žilina i Feyenoordu Rotterdam v minulom roku presadil v ankete Futbalista roka 2023, keď sa stal laureátom ceny Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov. Leo v hlasovaní 72 trénerov jednoznačne dominoval, keď Cenu Petra Dubovského získal spomedzi 19 nominovaných mladých slovenských futbalistov s výrazným 56 bodovým náskokom.

       Leovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov v jeho sľubne sa rozvíjajúcej športovej kariére. 

       pzn.: zdroj fotografií (webstránky SFZ)

      • A JE TO ZA NAMI

      • S úľavou si vydýchli naši maturanti po tom, čo  tento týždeň od utorka do štvrtku viac či menej úspešne lovili vedomosti vo svojich hlavách, aby obstáli v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, anglického jazyka či matematiky. Na tvárach našich štvrtákov pred skúškami bolo vidieť odhodlanie „pobiť sa o dobrý výsledok“ a dokázať tak najmä sebe, ale i ostatným, že štyri roky, strávené v laviciach našej školy, nevyšli nazmar. Ba naopak, priniesli svoje zaslúžené ovocie v podobe vedomostí a schopnosti samostatne kriticky myslieť a zodpovedne sa rozhodovať, no najmä uvážene a zodpovedne konať. Po skúškach bola na tvárach našich maturantov vidieť úľava i mierne obavy o celkový výsledok. Všetci však s nádejou dúfali, že to, čo predviedli počas predchádzajúcich hodín, bude stačiť na úspešné absolvovanie tejto časti maturitnej skúšky.

       Nech už písomné maturity dopadli akokoľvek, prajeme našim maturantom veľa húževnatosti, vytrvalosti pri opakovaní učiva a príprave na ústnu formu interneh časti maturitnej skúšky. V rámci nej i povestný kúsok šťastia, aby základ, ktorý položili v predchádzajúcich dňoch, podopreli, či dokonca vylepšili výbornou odpoveďou v rámci ústnej a praktickej časti maturitnej skúšky a do ďalšieho života mohli vykročiť hrdo ako úspešní maturanti. 

      • MDŽ na našej škole

      • V rámci aktivít školského parlamentu Strednej športovej školy sme zorganizovali MDŽ aj tento rok. Členovia školského parlamentu rozdávali ružičky pedagogickým aj nepedagogickým zamestnantkyniam a taktiež naše žiačky dostali sladkú odmenu. 

       Všetkým ženám by sme chceli popriať krásny deň žien.

       Školský parlament Strednej športovej školy v Žiline

      • Medzinárodný deň žien

      • Blahoželáme k dnešnému sviatku všetkým ženám. Prajeme Vám veľa síl a dôvodov na úsmev, aby ste aj naďalej robili náš svet krajším miestom na život.

       S vďakou

       Muži :-)

      • Boli sme si skúsiť bábkoherectvo

      • Vo februári žiaci 4. A triedy absolvovali návštevu stálej expozície divadelných bábok v Rosenfeldovom paláci. Okrem obdivovania zaujímavých exponátov divadelných bábok rôznych druhov sa naši žiaci v krátkosti zoznámili s históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho bábkového divadla na Slovensku, a mali možnosť na vlastnej koži zažiť rolu bábkoherca. V rámci interaktívnej časti výstavy boli vyzvaní, aby vytvorili a odohrali krátke bábkoherné predstavenie. Naši žiaci sa tejto nečakanej výzvy nezľakli.  Vďaka prebudenej tvorivosti vytvorili krátky príbeh, ktorý následne prostredníctvom zapožičaných bábok odohrali. Podujatie sa nieslo v priateľskej, tvorivej atmosfére, ktorá dopomohla viacerým z účastníkov otvoriť sa a objaviť v sebe netušené umelecké sklony.

      • Naše dievčatá vyhrali turnaj v basketbale

      • Dňa 9. 2. 2024 sa v priestoroch športovej haly našej školy uskutočnilo okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže v basketbale žiačok stredných škôl. Na turnaji sa predstavilo aj družstvo našich dievčat v zložení Monika Berešíková, Saskia Borovská, Natália Dejová, Milania Kizima, Laura Králiková, Adriana Laceková, Gabriela Renáta Sušienková, Vanesa Šmihovská. Naše dievčatá počas celého turnaja predvádzali  atraktívnu útočnú hru, ktorou výrazne dominovali v každom zápase a zaslúžene sa tešia z celkového víťazstva na turnaji i postupu do krajského kola tejto významnej celoslovenskej súťaže.                                                                                    Dievčatám úprimne gratulujeme a prajeme veľa športového šťastia a dobré výsledky v krajskom kole.

      • Exkurzia do Londýna

      • V dňoch 15. – 19.2.2024 sa 34 žiakov zúčastnilo zahraničnej exkurzie do Londýna. Zájazd sme absolvovali prostredníctvom cestovnej kancelárie Gadtours. Cieľom zájazdu bolo spoznávať historické i súčasné pamiatky Anglicka, spoznať kultúru Anglicka a zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku.

       1. deň:

       O 6:00 sme vyrazili zo Žiliny a približne o 27 hodín neskôr sme dorazili do Londýna. Cestovali sme cez Českú republiku, Nemecko, Luxembursko a Francúzsko. Z francúzskeho Calaisu sme sa presunuli trajektom do anglického Doveru, pričom plavbu moderným trajektom sme si užili

       2. deň:

       Prehliadku mesta sme začali v Greenwichi, čo je najzelenšia časť mesta Londýn. Videli sme Royal Observatory (národné observatórim), odfotili sme sa pri nultom poludníku, ktorý rozdeľuje Zem na západnú a východnú pologuľu. Z tohto miesta sme mohli vidieť Londýn ako na dlani. Mali sme možnosť vidieť krásnu panorámu londýnskych dokov a moderného Londýna.

       Po prechádzke Greenwichským parkom sme sa dostali ku Národnému námorníckému múzeu. Tu sme mali prvý rozchod, kde sa žiaci mohli naraňajkovať v útulných reštauráciách a kaviarňach a vyskúšať tak typické anglické raňajky. Okrem iného sme videli aj Cutty Sark – loď, ktorá zohrávala dôležitú úlohu v histórii Anglicka.

       Po rozchode sme sa presunuli k nábrežiu Temže pomocou vláčika DLR. Videli sme Canary Wharf – nazývané aj „londýnske doky“, ktoré dnes slúžia ako biznisové centrum. Zastavili sme sa pri Tower Bridge – zdvíhacom moste odkiaľ sme videli nábrežie rieky Temža a okolité mrakodrapy moderného Londýna.

       Polovica z nás využila možnosť zúčastniť sa prehliadky tohto mosta, pričom sme sa mohli prejsť po sklenenej ploche, pod ktorou sme videli Temžu a autá prechádzajúce po moste. Okrem iného sme videli aj aktuálne najvyšší mrakodrap v Londýne – The Shard a Tower of London, kde nám bolo povedané niečo z histórie.

       Presun metrom ku štadiónu FC Chelsea sme zvládli na výbornú. Na štadióne nás sprevádzal pán, ktorý rozprával o histórii klubu. Mali sme možnosť si sadnúť na tribúnu, bolo nám vysvetlené ako bola hracia plocha upravená počas rokov, vysvetlil nám ako sa profesionálne starajú o trávnik, videli sme miestnosti ako šatňa domácich, miestnosť zdravotníkov a masérov, posilňovňa a iné. Okrem iného žiaci zažili výstup z tunela na ihrisko, usadili sa do sedačiek, kde väčšinou sedia tréneri a hráči a taktiež sme navštívili múzeum s trofejami a fanúšikovský obchod FC Chelsea.

       Odtiaľ sme sa presunuli metrom ku najväčšiemu obchodnému centru – Westfield, kde sme mali rozchod na prvé nákupy. Po nákupoch sme sa presunuli k autobusu, ktorý nás dopravil na hotel, kde sme sa ubytovali.

       3. deň:

       Po raňajkách na hoteli, sme sa autobusom presunuli ku hradu Windsor. Hrad je súčasne obývaný kráľovskou rodinou. Najprv sme navštívili kaplnku sv. Juraja, kde sme mali možnosť vidieť interiér kaplnky a taktiež pochovaných významných panovníkov z anglickej histórie. Po prehliadke sme videli výmenu stráží. Polovica zo žiakov sa od nás oddelila, aby sa presunuli do časti Fulham na zápas anglickej Premier League.

       My ostatní sme si pozreli kráľovské apartmány, kde sme mohli vidieť nábytok, zariadenia, obrazy a pod., ktoré boli používané kráľovskou rodinou. Neskôr sme mali 2-hodinový rozchod v mestečku Windsor, ktorý sme mohli využiť na obed a nákupy.

       Autobusom sme sa presunuli do Prírodopisného múzea, kde sme mohli vidieť rôzne exponáty z histórie človeka ako sú kostry dinosaurov, minerály a drahokamy, zoologickú zbierku a rôzne iné exponáty z entomológie, antropológie, geológie a paleontológie. Okrem iného múzeum ponúkalo aj mnohé interaktívne výstavy ako napr. multimediálne prezentácie, workshopy, virtuálne prehliadky alebo simuláciu zemetrasenia. Po prehliadke múzea sme sa stretli s druhou skupinou, ktorá bola na futbalovom zápase a presunuli sme sa späť na hotel.

       Londýn a zápas Premier League?

       Neopísateľný zážitok! Slovenskí fanúšikovia sa majú čo učiť. Polovica z nás sa po strastiplnej ceste zúčastnila zápasu Fulham vs Aston Villa na štadióne Craven Cottage. Aj napriek tesnej prehre domácich, sme si užili atmosféru v tesnej blízkosti fanklubu hostí.

       4. deň:

       Po raňajkách na hoteli sme naložili batožinu do autobusu a vybrali sa do Londýna, aby sme si pozreli ostatné pamiatky. Metrom sme sa presunuli ku Westminsterskému opátstvu, kde sme mohli vidieť The Elizabeth Tower alebo tzv. Big Ben, London Eye a nábrežie Temže.

       Potom sme sa prešli cez St. James Park, kde sme videli voľne pobehujúce veveričky, kačky, labute a iné zvieratá. V parku sme sa mohli občerstviť kávou a raňajkami, aby sme nabrali dostatok síl na objavovanie Londýna. Prechádzku sme ukončili pred Buckinghamským palácom, kde sme zažili výmenu stráže.

       Odtiaľ sme sa pešo presunuli na Trafalgárske námestie, pričom počas cesty sme videli sídlo kráľa Charlesa. Z námestia sme sa presunuli ku Picadilly Circus a odtiaľ na Regent Street a Oxford Street, kde sme mali dostatok času na nákupy. Po nákupoch sme sa metrom presunuli naspäť ku O2 Aréne, kde nás čakal autobus.

       5. deň:

       Podobne ako prvý deň, strávili sme viac ako 24 hodín cestovaním. V Doveri sme mali posledný rozchod na posledné nákupy a neskôr sme sa nalodili na trajekt a pokračovali v ceste domov cez Francúzsko, Luxembursko, Nemecko a Českú republiku. Všetci sme došli v zdraví približne o 21:00 hod.

       Exkurziu hodnotíme na výbornú a myslíme si, že žiaci si ju nesmierne užili.

      • ÚSPEŠNÝ ROZBEH NAŠICH ATLÉTOK DO HALOVEJ SEZÓNY

      • Začiatok roku sa niesol v znamení výborných výsledkov našich atlétok, ktoré na úvod halovej sezóny preukázali vysokú výkonnosť.

       Anna - Viktória Hudecová z II.B triedy absolvovala v halovej sezóne už 5 štartov v skoku do výšky. Na zahajovacích pretekoch v Ostrave 6.1.2024 dosiahla výkon 166 cm, čím si vyrovnala halový osobný rekord a v českej konkurencii žien obsadila 2. miesto. Následne absolvovala preteky skokanská Turianská Latka, kde zvíťazila v novom osobnom rekorde 170 cm, čím vylepšila aj výkon mítingu medzi ženami. Z ďalších pretekov to bol skokanský míting Jumperia v Banskej Bystrici, kde skončila druhá s výkonom 155 cm, rovnako aj na Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v Bratislave, kde skončila opäť druhá s výkonom 160 cm a posledné preteky absolvovala 23.1.2024 na mítingu Ostrava Indoor, kde skončila s výkonom 165 cm na druhom mieste. Po minuloročných zdravotných problémoch sa vracia späť medzi slovenskú ženskú výškarskú špičku, čoho dôkazom je aj to, že vedie tohtoročné tabuľky žien v skoku do výšky. Vekom Dorastenka má za cieľ kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy do 18 rokov, ktoré sa budú konať v lete v Banskej Bystrici a kde je potrebné splniť limit 174 cm.

       Dorothea Salášková z III.D triedy absolvovala v tomto roku štyri štarty na 60 m prekážok. 6.1. v Ostrave zvíťazila medzi juniorkami časom 9.02, (9.03 v rozbehu). Rovnako si pripísala víťazstvo medzi juniorkami aj v Banskej Bystrici na mítingu Jumperia, kde sa zlepšila na 8.92 resp. 8.97. V slovenských tabuľkách jej patrí v kategórii junioriek 2. miesto.

       Viktória Kostolná z I. B triedy na Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v Bratislave zvíťazila v behu na 400m v čase 62,69 a obsadila aj 3. miesto na 200m v čase 27.88. V oboch behoch si zlepšila osobný rekord. Najbližšie štarty absolvuje Viktória tento víkend 27.1. na mládežníckom mítingu V4, kde pobeží 300m a v nedeľu na mítingu elán 400m.

       Všetkým našim atlétkam gratulujeme k výborným výsledkom a držíme palce v ďalších pretekoch.

      • SME V OSEMFINÁLE MLÁDEŽNÍCKEJ FUTBALOVEJ LIGY MAJSTROV

      • Futbalový tím MŠK Žilina v zostave s viacerými žiakmi našej školy sa po vynikajúcom výkone prebojoval do osemfinále Mládežníckej futbalovej ligy majstrov, keď dňa 7.2.2024 na domácom štadióne porazil rovesníkov zo slávneho nemeckého klubu Borussia Dortmund.

       Viacerí žiaci našej školy boli výraznými oporami slovenského tímu, ktorý v úžasnej atmosfére, hnaný vyše 10000 fanúšikmi herne i gólovo dominoval a po obetavej a atraktívnej hre sa zaslúžene predstaví v osemfinálovom zápase Mládežníckej ligy majstrov. Naším chlapcom blahoželáme k tomuto veľkému úspechu a prajeme aby uspeli po rovnako dobrej hre i v ďalších zápasoch tohtoročnej edície najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže v Európe.

       Rekapitulácia

       MŠK Žilina - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)Góly: 47. Vaľko, 89. Pekelský - 45.+1 Brunner, ŽK: Kóša – Lubach, Bamba, Krevsun. Rozhodovali: Jaanovits – Härsing, Saga (všetci Est.), 10.451 divákov.zostava MŠK Žilina: Badžgoň – Mynář, Jaššo, Oravec – Hranica, Sauer,

       pozn.: titulná fotografia MŠK Žilina U19. Zdroj: mskzilina.sk

        

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie